STARTEN IN HET EERSTE JAAR

Starter in het eerste jaar

EXTRA TROEVEN VOOR DE EERSTEJAARS

  • Op 1 september verwelkomen we onze eerstejaars.Tijdens de oriënteringsweek maken de leerlingen via allerhande activiteiten kennis met elkaar en met hun nieuwe school.
  • Omdat we goede en hechte klasgroepen belangrijk vinden, plannen we zowel de sportdag als de vormingsdag in de eerste weken van het schooljaar.
  • Voor leerlingen van de eerste graad is er een aparte recreatieruimte.
  • Elke klas heeft zijn eigen klasleraar die een onmiddellijk aanspreekpunt is voor elke leerling. Bovendien zijn er 2 coaches die de studiebegeleiding en het welbevinden van de leerlingen van de eerste graad behartigen.

INSCHRIJVEN IN HET 1ste JAAR

  • We vragen om vooraf telefonisch (050 44 59 59) een afspraak te maken.

 

EERSTE LEERJAAR A

Bekijk hier onze webinar voor 1A

In ons eerste leerjaar A krijgen alle leerlingen 27 uren basisvorming. Een van de vakken uit de basisvorming is mens en samenleving. Daarin focussen we op de ontwikkeling van je eigen persoon in verbondenheid met anderen. Je krijgt inzicht in je eigen identiteit. We geven je een training in sociale vaardigheden en burgerzin. Je leert kritisch en probleemoplossend denken en handelen, omgaan met conflicten en positief communiceren in een brede, maatschappelijke context. We stellen als doel je media-wijzer te maken en je een gezonde levensstijl bij te brengen. Ten slotte leer je goed omgaan met financiële middelen.

Wij kiezen voor 3 uur Exploratie. In deze talentmodules reis je gedurende 3 uur per week doorheen de belangstellingsgebieden Maatschappij en welzijn, Kunst en creatie en STEM. Je proeft, ontdekt en verkent. Samen met de basisvorming zorgen de talentmodules ervoor dat je een gerichte keuze kan maken voor het tweede jaar.

Daarnaast bieden wij twee uur differentiatie aan. We gaan in deze twee lesuren verdiepend of remediërend te werk, op maat van elke leerling:

  • Wil je je extra verdiepen in taal? Ben je graag expressief bezig? Of heb je juist wat extra uitleg en inoefening nodig? Daarvoor kan je terecht in ons taalatelier Frans.
  • Tijdens alle lessen werken we intensief aan je taalvaardigheid. In het begin van het schooljaar gaan we via een taaltest na in welke mate je de Nederlandse (school)taal beheerst en indien nodig geven we de gepaste remediëring. We verwijzen je dan door naar ons taalatelier taalvaardigheid.
  • Wil je nog méér uitdaging voor wiskunde? Of heb je extra hulp voor wiskunde nodig? Hiervoor kan je terecht in ons wiskundelab.

EERSTE LEERJAAR B

Bekijk hier onze webinar voor 1B

In het eerste leerjaar B herhaal je alle leerstof van de lagere school. Als je 12 jaar bent en geen getuigschrift basisonderwijs hebt behaald, mag je naar het eerste leerjaar B. Je herhaalt er alle leerstof van de lagere school in een kleine klasgroep. De leraars kunnen je meer individueel begeleiden. Zo kunnen we de oorzaken van leermoeilijkheden opsporen en je op weg zetten om tekorten weg te werken. In de lessen Nederlands, Frans en wiskunde herhaal je de leerstof van de laatste twee jaren van de lagere school. Je verwerkt de leerstof op een aangepast tempo.

De lessen leefsleutels bieden je een training in sociale vaardigheden: kritisch en probleemoplossend denken, omgaan met conflicten en positief communiceren. Je leert er kiezen voor een gezonde levensstijl.

Tijdens alle lessen werken we intensief aan je taalvaardigheid. In het begin van het schooljaar gaan we na in hoeverre je de Nederlandse (school)taal beheerst. Met gepaste begeleiding en remediëring in het taalatelier bouw je je (schoolse) taalvaardigheid uit.

Twee uur per week gaan we out of the box. Je kiest zelf voor een expressieve of een sportieve uitdaging:

Inside out

Wie ben ik? Wie zijn de anderen? Vragen die in veel vakken onbeantwoord blijven. In het keuzevak inside out gaan we aan de slag met uiteenlopende expressievormen. Je leert jezelf en je emoties op een fantasierijke, creatieve en verbeeldende manier uiten. Je laat je prikkelen door woord, beeld, klank, beweging en media. Zo leer je jezelf kennen en zin voor initiatief ontwikkelen. Je doet dit alles met respect voor jezelf en anderen. Samen werken we op een positieve manier aan een gemeenschappelijk doel.

We move!

Ben je een teamspeler? Ben je graag actief bezig? Heb je soms nood aan een sportieve uitdaging? Wil je graag leren organiseren en beter communiceren? Dan bouw je in het keuzevak we move! jouw talenten verder uit. Op een speelse manier maak je kennis met teamwork, regels, planning, fairplay … Met de opgedane ervaring ga je concreet aan de slag. We gaan bv. samen met jou op zoek naar een nieuw spel of een uitdagende sport. We leren door en van elkaar.