Eerste leerjaar B

In het eerste leerjaar B herhaal je alle leerstof van de lagere school in een kleine klasgroep en op een toegepaste manier. De leraars kunnen je meer individueel begeleiden. Zo kunnen we de oorzaken van leermoeilijkheden opsporen en je op weg zetten om tekorten weg te werken. Als je 12 jaar bent en geen getuigschrift basisonderwijs hebt, dan mag je naar het eerste leerjaar B.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je volgt 32 lesuren per week in een klasgroep van 10 tot maximaal 14 leerlingen. Met deze kleine groepen kunnen de leraars je nauwgezet en van dichtbij begeleiden. 

In de lessen Nederlands, Frans en wiskunde herhaal je de leerstof van de laatste twee jaren van de lagere school. Je verwerkt de leerstof op een aangepast tempo. 

In de lessen leer- en leefsleutels biedt je klasleraar je een training in sociale vaardigheden. Je leert kritisch en probleemoplossend denken, omgaan met conflicten en positief communiceren. Daarnaast leer je ook plannen, organiseren en leren.

Tijdens alle lessen werken we intensief aan je taalvaardigheid. In het begin van het schooljaar gaan we na in welke mate je de Nederlandse (school)taal beheerst. Met gepaste begeleiding en remediëring in het taalatelier bouw je je (schoolse) taalvaardigheid uit. 

Out of the box

Twee uur per week gaan we out of the box. Je kiest zelf voor een expressieve of een sportieve uitdaging: 

 • Inside out 
  Wie ben ik? Wie zijn de anderen? Vragen die in veel vakken onbeantwoord blijven. In het keuzevak inside out gaan we aan de slag met uiteenlopende expressievormen. Je leert jezelf en je emoties op een fantasierijke, creatieve en verbeeldende manier uiten. Je laat je prikkelen door woord, beeld, klank, beweging en media. Zo leer je jezelf kennen en zin voor initiatief ontwikkelen. Je doet dit alles met respect voor jezelf en anderen. Samen werken we op een positieve manier aan een gemeenschappelijk doel. 
   
 • We move! 
  Ben je een teamspeler? Ben je graag actief bezig? Heb je soms nood aan een sportieve uitdaging? Wil je graag leren organiseren en beter communiceren? Dan bouw je in het keuzevak we move! jouw talenten verder uit. 

Extra troeven voor de eerstejaars 

 • Op 1 september verwelkomen we onze eerstejaars. Ouders en verantwoordelijken zijn van harte welkom voor een kop koffie. 
 • Voor de leerlingen van het eerste leerjaar B voorzien we een oriënteringsweek. Tijdens die week maken de leerlingen via allerhande activiteiten kennis met elkaar, hun leraars, de nieuwe school en de schoolomgeving. 
 • Omdat we goede en hechte klasgroepen belangrijk vinden, plannen we zowel de sportdag als de vormingsdag in de eerste weken van het schooljaar. 
 • Voor leerlingen van de eerste graad is er een aparte recreatieruimte
 • Elke klas heeft zijn eigen klasleraar die een onmiddellijk aanspreekpunt is voor elke leerling. Bovendien zijn er 2 coaches die de studiebegeleiding en het welbevinden van de leerlingen van de eerste graad behartigen. 
 • In de tweede helft van september verwelkomen we alle ouders en verantwoordelijken van onze eerstejaars voor een infoavond over leren leren en een kennismaking met de klassenleraar. 

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van het lager onderwijs indien je dit nog niet bezit. De meeste leerlingen gaan over naar het tweede leerjaar B.

VAKKEN

1B

BASISVORMING

Beeld 2
Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muziek 1
Natuur en ruimte 2
Nederlands 4
Techniek 4
Wiskunde 4

Extra

 
Leer- en leefsleutels 1
Taalatelier 1
Techniek 1
 

Out of the box

2
(keuze uit 1 van de 2)  
Inside out  
We move!  
   
TOTAAL 32