De onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers

Alle kinderen (en jongeren) in België moeten voldoen aan de leerplicht. Uiteraard is het voor anderstalige jongeren niet evident om zomaar in te stappen in een reguliere klas. Die instap veronderstelt een behoorlijke kennis van het Nederlands. 
In de onthaalklas proberen wij via een taalbad elke anderstalige leerling zoveel mogelijk kennis en vaardigheden van het Nederlands bij te brengen. 
Wij richten ons tot jongeren tussen 12 en 18 jaar die het Nederlands niet als moedertaal of thuistaal hebben, die niet langer dan één jaar in België verblijven en niet langer dan 9 maanden zijn ingeschreven in een Nederlandstalige school (decretale voorwaarden).

Wat mag je verwachten?

Wat mag je verwachten?

Wij brengen onze leerlingen in één schooljaar zoveel mogelijk Nederlands bij. Eerst verhogen wij de algemene zelfredzaamheid zodat leerlingen met het nodige zelfvertrouwen dagdagelijkse taken kunnen opnemen zoals winkelen of het openbaar vervoer gebruiker. In een volgend stadium richten wij ons op de schoolse redzaamheid zodat leerlingen kunnen verdergaan in hun schoolcarrière. De focus ligt dan op het aanleren van schooltaal, het vergroten van de schrijfvaardigheid … In een nog verder stadium bereiden wij onze leerlingen specifiek voor op die verdere schoolcarrière door het inrichten van een snuffelstage en het inlassen van inleidende lessen op zaakvakken (zoals wereldgeschiedenis). 

Toekomst

Toekomst

Leerlingen die jonger zijn dan 18 jaar zetten hun schoolcarrière verder in het regulier onderwijs. Mits een akkoord van de toelatingsklassenraad van de vervolgschool, kunnen zij starten in het leerjaar en de studierichting volgend op het laatste leerjaar in hun thuisland. Als de toelatingsklassenraad hen daarin niet volgt, kunnen zij instappen in het eerste leerjaar B, het beroepsvoorbereidende leerjaar, het eerste leerjaar van de tweede graad arbeidsmarktgerichte finaliteit (bso) of het deeltijds beroepsonderwijs op basis van leeftijd. 

Leerlingen die ouder zijn dan 18 kunnen uiteraard ook hun schoolcarrière verderzetten, maar zij zijn niet verplicht.

VAKKEN

OKAN

BASISVORMING

Godsdienst 2
Nederlands 24

AANVULLEND

 
Lichamelijke opvoeding 2
Artistieke opvoeding 2
 
TOTAAL 30

 

INFOFICHE