Tweede leerjaar B

In het tweede leerjaar B dagen we je verder uit om op ontdekking te gaan en je talenten en interesses verder te verkennen. We bieden je een vaste combinatie van twee basisopties aan: kunst en creatie en maatschappij en welzijn. Je wordt er ondergedompeld in projecten en activiteiten. Zo krijg je een zicht op waar je goed in bent en wat je later graag wil doen.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 20 uur algemene vorming. Wij kiezen ervoor om deze algemene vorming aan te vullen met 1 uur ICT en mediawijsheid

Basisopties

In het tweede leerjaar B verken je de basisopties kunst en creatie én maatschappij en welzijn

Basisoptie kunst en creatie 

In de basisoptie kunst en creatie onderzoek je via uiteenlopende projecten verschillende expressievormen: beeld, beweging, klank, media en woord. Je verdiept je in de beeldende kunst via schetsen, tekenen, schilderen, boetseren en het maken van collages. Je werkt tweedimensionaal (vlak) en driedimensionaal (ruimtelijk). Je leert werken met verschillende technieken en materialen. Je leert de wereld van de muziek kennen door te luisteren naar muziek en door zelf muziek te maken. Je ontdekt de kracht van het woord door verhalen en gedichten te lezen en te schrijven. Bij deze zelfgeschreven teksten maak je illustraties of een decor en kies je de passende begeleidende muziek. Je leert je teksten op een expressieve manier voordragen in klas en je leert hierbij op de juiste manier bewegen. 

Je leert hoe kunstenaars je zijn voorgegaan en je kunnen inspireren. Je maakt kennis met interessante voorbeelden uit de schilder-, bouw- en beeldhouwkunst, de muziek, de dans en de literatuur. Je leert deze kunstwerken bekijken, beluisteren, ontleden en bespreken. Je leert hoe je wat je ziet kunt toepassen in je eigen ontwerpen. 

Basisoptie maatschappij en welzijn 

In de basisoptie maatschappij en welzijn leer je een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen. Dat doe je door op ontdekking te gaan binnen mens- en natuurwetenschappen. 

Je krijgt inzicht in het gedrag van mensen en menselijke relaties. Je oefent sociale en communicatieve vaardigheden in uiteenlopende situaties. Doorheen diverse projecten onderzoek je, ondervind je en ontdek je onder meer deze interessegebieden: 

  • lichaamszorg: het eigen lichaam en welbevinden; 
  • lifestyle: mode, interieur en sfeerschepping; 
  • voeding: gezonde maaltijden en samen de maaltijd nemen. 

Uitbreiding 

Één uur per week ga je out of the box. Je kiest zelf voor een expressieve of een sportieve uitdaging: 

• Inside out 

Wie ben ik? Wie zijn de anderen? Vragen die in veel vakken onbeantwoord blijven. In het keuzevak inside out gaan we aan de slag met uiteenlopende expressievormen. Je leert jezelf en je emoties op een fantasierijke, creatieve en verbeeldende manier uiten. Je laat je prikkelen door woord, beeld, klank, beweging en media. Zo leer je jezelf kennen en zin voor initiatief ontwikkelen. Je doet dit alles met respect voor jezelf en anderen. Samen werken we op een positieve manier aan een gemeenschappelijk doel. 

• We move! 

Ben je een teamspeler? Ben je graag actief bezig? Heb je soms nood aan een sportieve uitdaging? Wil je graag leren organiseren en beter communiceren? Dan bouw je in het keuzevak we move! jouw talenten verder uit. Op een speelse manier maak je kennis met teamwork, regels, planning, fairplay … Met de opgedane ervaring ga je concreet aan de slag. We gaan bv. samen met jou op zoek naar een nieuw spel of een uitdagende sport. We leren door en van elkaar.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs. Je kan overgaan naar een arbeidsmarktgerichte studierichting van de tweede graad. 

VAKKEN

2B

BASISVORMING

Engels 2
Frans 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Muziek 1
Natuur en ruimte 2
Nederlands 3
Techniek 2
Wiskunde 3

BASISOPTIES

10
• Kunst en creatie  
• Maatschappij en welzijn  
 

UITBREIDING

ICT en mediawijsheid 1
 
Keuze uit 1 van de 2: 1
• Inside out
• We move!
 
TOTAAL 32

 

INFOFICHE