Eerste leerjaar A

Als je met succes het zesde leerjaar van de basisschool hebt beëindigd, dan kan je starten in het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs. Je maakt kennis met verschillende vakken, interessegebieden, projecten en activiteiten. Die helpen je om jezelf beter te leren kennen en laten je toe je talenten, mogelijkheden en interesses te ontdekken.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 27 uur algemene vorming, als voorbereiding op een tweede leerjaar. Voor alle algemeen vormende vakken vertrekken we van het basisprogramma om vervolgens elke leerling uit te dagen.

In het vak mens en samenleving focussen we op de ontwikkeling van je eigen persoon in verbondenheid met anderen. Je krijgt inzicht in je eigen identiteit. We geven jou een training in sociale vaardigheden en burgerzin. Je leert kritisch en probleemoplossend denken en handelen, omgaan met conflicten en positief communiceren in een brede, maatschappelijke context. We stellen als doel je media-wijzer te maken en je een gezonde levensstijl bij te brengen. Ten slotte leren we je goed omgaan met financiële middelen. 

Exploratie

In deze talentmodules ontdek je gedurende 3 uur per week de belangstellingsgebieden maatschappij en welzijn, kunst en creatie, en STEM. Je kijkt, proeft, ontdekt en verkent. Samen met de basisvorming zorgen de talentmodules ervoor dat je een weloverwogen keuze kan maken voor het tweede jaar. 

Leer- en leefsleutels

In de lessen leer- en leefsleutels biedt je klasleraar een training in sociale vaardigheden. Je leert kritisch en probleemoplossend denken, omgaan met conflicten en positief communiceren. Daarnaast leer je ook plannen, organiseren en leren.

Differentiatie

Naast de lesuren van de basisvorming bieden wij een uur differentiatie aan. We gaan in deze twee lesuren verdiepend of remediërend te werk, op maat van elke leerling. 

  • Wil je je extra verdiepen in een vreemde taal? Ben je graag expressief bezig? Of heb je juist wat extra uitleg en inoefening nodig? Daarvoor kan je terecht in ons taalatelier Frans
  • Tijdens alle lessen werken we intensief aan je taalvaardigheid. In het begin van het schooljaar gaan we via een taaltest na in welke mate je de Nederlandse (school)taal beheerst en indien nodig geven we de gepaste remediëring. We verwijzen je daarvoor naar ons taalatelier taalvaardigheid
  • Wil je nog méér uitdaging voor wiskunde? Of heb je extra hulp voor wiskunde nodig? Hiervoor kan je terecht in ons wiskundelab

Extra troeven voor de eerstejaars

  • Op 1 september verwelkomen we onze eerstejaars. Ouders en verantwoordelijken zijn van harte welkom voor een kop koffie. Tijdens de introductiedag maken de leerlingen via allerhande activiteiten kennis met elkaar en met hun nieuwe school. 
  • Omdat we goede en hechte klasgroepen belangrijk vinden, plannen we zowel de sportdag als de vormingsdag in de eerste weken van het schooljaar. 
  • Voor leerlingen van de eerste graad is er een aparte recreatieruimte
  • Elke klas heeft zijn eigen klasleraar die een onmiddellijk aanspreekpunt is voor elke leerling. Bovendien zijn er 2 coaches die de studiebegeleiding en het welbevinden van de leerlingen van de eerste graad behartigen. 
  • In de tweede helft van september verwelkomen we alle ouders en verantwoordelijken van onze eerstejaars voor een infoavond over leren leren en een kennismaking met de klassenleraar. 

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan kan je overgaan naar het tweede leerjaar van de eerste graad en kiezen voor de basisoptie kunst en creatie, maatschappij en welzijn of STEM-wetenschappen. 

Ben je minder sterk in de theoretische vakken, maar heb je talent voor praktijk, dan kan je verdergaan in het tweede leerjaar B. 

VAKKEN

1A

BASISVORMING

Aardrijkskunde 2
Beeld 2
Engels 1
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Leer- en leefsleutels 1

EXPLORATIE

3

DIFFERENTIATIE

1
(keuze uit 1 van de 3)  
Taalatelier Frans  
Taalatelier taalvaardigheid  
Wiskundelab  
 
TOTAAL 32

 

INFOFICHE