Tweede leerjaar A

In het tweede leerjaar A dagen we je verder uit om op ontdekking te gaan in een basisoptie. Je kiest een basisoptie voor 5 uur per week. In onze school heb je keuze uit drie basisopties: kunst en creatie, maatschappij en welzijn of STEM-wetenschappen.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 25 uur algemene vorming. Wij kiezen ervoor om deze algemene vorming aan te vullen met 1 uur ICT en mediawijsheid

Differentiatie

Naast de lesuren van de basisvorming bieden wij één uur differentiatie aan. We gaan verdiepend of remediërend te werk, op maat van elke leerling. 

  • Wil je je extra verdiepen in Frans of heb je juist wat extra uitleg en inoefening nodig? Daarvoor kan je terecht in ons taalatelier Frans
  • Tijdens alle lessen werken we intensief aan je taalvaardigheid. Als je de Nederlandse (school)taal nog niet zo goed beheerst, dan werken we je graag bij en verwijzen we je door naar ons atelier taalvaardigheid
  • Wil je méér uitdaging voor wiskunde? Of heb je extra hulp nodig voor wiskunde? Hiervoor kan je terecht in ons wiskundelab

Basisoptie

In het tweede leerjaar A kies je één van deze basisopties: 

• Basisoptie kunst en creatie 

In de basisoptie kunst en creatie onderzoek je via uiteenlopende projecten verschillende expressievormen: beeld, beweging, klank, media en woord. Je verdiept je in de beeldende kunst via schetsen, tekenen, schilderen, boetseren en het maken van collages. Je werkt tweedimensionaal (vlak) en driedimensionaal (ruimtelijk). Je leert werken met verschillende technieken en materialen. Je leert de wereld van de muziek kennen door te luisteren naar muziek en door zelf muziek te maken. Je ontdekt de kracht van het woord door verhalen en gedichten te lezen en te schrijven. Bij deze zelfgeschreven teksten maak je illustraties of een decor en kies je de passende begeleidende muziek. Je leert je teksten op een expressieve manier voordragen in klas en je leert hierbij op de juiste manier bewegen. 

Je leert hoe kunstenaars je zijn voorgegaan en je kunnen inspireren. Je maakt kennis met interessante voorbeelden uit de schilder-, bouw- en beeldhouwkunst, de muziek, de dans en de literatuur. Je leert deze kunstwerken bekijken, beluisteren, ontleden en bespreken. Je leert hoe je wat je ziet kunt toepassen in je eigen ontwerpen. 

• Basisoptie maatschappij en welzijn 

In de basisoptie maatschappij en welzijn leer je een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen. Dat doe je door op ontdekking te gaan binnen mens- en natuurwetenschappen zoals psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. 

Je krijgt inzicht in het gedrag van mensen en menselijke relaties. Je oefent sociale en communicatieve vaardigheden in uiteenlopende situaties. Doorheen diverse projecten onderzoek je, ondervind je en ontdek je onder meer de interessegebieden lichaamszorg, lifestyle, voeding, maatschappij en welzijn. 

Basisoptie STEM-wetenschappen 

In de basisoptie STEM-wetenschappen ligt het accent op het onderzoeken en het verklaren op grond van waarnemingen. Jouw interesse voor natuurwetenschappen wordt verder aangewakkerd. Je ontdekt de relatie tussen technologische ontwikkelingen en de achterliggende wetenschappelijke principes. Je raakt vertrouwd met de natuurwetenschappelijke onderzoeks- en denkmethode. Je onderzoeksvaardigheden, je creatief en probleemoplossend denkvermogen scherp je aan in de realisatie van verschillende STEM-projecten. 

Als je de basisoptie STEM-wetenschappen kiest, dan verwachten we dat je tijdens het lesuur differentiatie je wiskundige kennis verdiept in het wiskundelab.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van de eerste graad en kan je overgaan naar de tweede graad. Afhankelijk van je interesses en mogelijkheden en met een advies van de klassenraad, kan je een keuze maken voor een studierichting in de tweede graad. 

VAKKEN

2A

BASISVORMING

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4

BASISOPTIE

5
Keuze uit 1 van de 3:
• Kunst en creatie  
• Maatschappij en welzijn  
• STEM-wetenschappen  
 

DIFFERENTIATIE

1
Keuze uit 1 van de 3:  
• Taalatelier Frans  
• Taalatelier taalvaardigheid  
• Wiskundelab  
   

UITBREIDING

1
ICT en mediawijsheid  
   
TOTAAL 32

 

INFOFICHE