FUN OP INTERNAAT

1E GRAAD

Elke woensdagnamiddag is er een begeleide activiteit. Deze kan zowel binnen als buiten de school doorgaan. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn: zwemmen, film, gezelschapsspelen, bosspel, wandeling, sport, koken,… .

2DE GRAAD

Leerlingen van de het 3de jaar mogen 2 wekelijks de school verlaten voor een stadsbezoek. Dit onder begeleiding van 2 opvoeders. .  In de andere week zal er een begeleide activiteit voorzien zijn. 
De 4de jaren mogen elke week, mits toestemming van de ouders, zonder begeleiding naar de stad. Leerlingen die niet naar de stad willen, kunnen aansluiten bij de activiteiten of studie volgen 

3DE GRAAD

De leerlingen van de 3de graad kunnen elke woensdag, de school verlaten voor een stadsbezoek. Leerlingen die niet naar de stad willen of vroeger terugkeren kunnen ook op  hun kamer terecht. Er is steeds toezicht op de slaapzaal.

NAAR HUIS OP WOENSDAG

Leerlingen die naar huis gaan op woensdagnamiddag bijvoorbeeld voor sportactiviteiten, doktersbezoek,... kunnen hiervoor toestemming krijgen na overleg met de beheerder. 
Elke trimester zal er ook een grote activiteit voor het ganse internaat zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: BBQ, Sinterklaas, fuif, nieuwjaarsreceptie. 

SPORT

Met de Sport na School pas ( www.sportnaschool.be ) kunnen de internen tijdens de week 2 x gaan fitsnessen. Er is altijd begeleiding door een opvoedster. Dit is op vrijwillige basis, je hoeft de pas dus niet aan te kopen als je dat niet wil.