Beeldende kunst

Heb jij een grote verbeeldingskracht en wil jij met verschillende technieken en materialen artistieke uitdagingen aangaan en jouw artistiek-technische vaardigheden ontwikkelen? Beeldende kunst is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je verwerft inzicht in vrije en toegepaste kunsten via waarneming, lijn, kleur, vorm, beeld, compositie en ruimte-ervaring. Beeldende kunst omvat diverse 2D en 3D disciplines zoals tekenen, schilderen, vormgeving, etsen, digitale technieken ... en het denken over kunst en het beeldende. 

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de derde graad Beeldende kunst moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de tweede graad. De logische vooropleidingen zijn de tweede graad Architecturale en beeldende kunsten (dubbele finaliteit) en Beeldende en audiovisuele kunsten (dubbele finaliteit). Als je de tweede graad Architecturale en beeldende vorming of Grafische technieken hebt gevolgd, dan kan je eveneens instappen. Ook wanneer je geslaagd bent in een ander studiedomein dubbele finaliteit of doorstroom finaliteit, kan je starten in deze studierichting.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

In de derde graad krijg je wekelijks 17 uur algemene vakken.

Vakken van de studierichting

In de derde graad Beeldende kunst krijg je wekelijks 15 uur kunstvakken in de kunstateliers. De diverse ateliers staan in relatie tot elkaar, vullen elkaar aan en versterken elkaar op het vlak van filosofie, onderwerpen en werkmethodes.

Deze uren worden aangevuld met 1 uur kunstbeschouwing.

In deze studierichting staat de artistieke expressie en het artistiek proces binnen de context van de beeldende kunst centraal. Je zet je verbeeldingskracht en je artistieke deskundigheid in bij het beeldend creëren en presenteren. Je hanteert diverse beeldende technieken en vaardigheden in relatie tot vorm en inhoud. Je kan je persoonlijke ideeën verwoorden door het concept, het artistieke werk en presentatie uit te leggen en te onderbouwen aan de hand van een rijke taal, specifieke vaktermen en argumenten. Je staat open voor andere visies en interpretaties. Kritisch onderzoek en zelfstandig leren staan centraal in de opleiding. Je leert assisteren en uitvoeren bij de voorbereiding, de bewerking en de afwerking van een plastisch kunstwerk. Je doorloopt de creatieprocessen die eigen zijn aan diverse kunstvormen. Je werkt op een veilige, kwaliteitsbewuste en duurzame manier zowel individueel als in teamverband. Daar waar mogelijk wordt er projectmatig samengewerkt met externe opdrachtgevers, wat kadert binnen het werkplekleren.

In de verschillende kunstateliers maak je kennis met een grote variatie aan kunstvormen en technieken binnen de beeldende kunsten. Er is in elk atelier ruimte om te experimenteren met verschillende beeldende middelen, technieken en materialen, zowel analoog als digitaal.

Waarneming focust op vorm- en kleuronderzoek in brede zin en zowel 2D als 3D. Je schetst, tekent, schildert, fotografeert, modelleert en verwerft inzicht in compositie, constructie en perspectief.

In Atelier 2D ga je expressief om met de beeldtaal vanuit de waarneming, je fantasie of ervaringen. Je ontwikkelt daarbij een persoonlijke beeldtaal. Alle mogelijke tweedimensionale technieken komen daarbij aan bod (tekenen, schilderen, collage, fotograferen, etsen, monotype, lino- en houtsnede … ).

Atelier 3D vertrekt vanuit dezelfde denkwijze en persoonlijke ideeën als de lessen 2D. Het driedimensionaal creëren staat centraal. Je onderzoekt en experimenteert met de mogelijkheden van een brede waaier aan ruimtelijke materialen en de bijhorende technieken (keramiek, beeldhouwen, mouleren, assembleren …) Jouw eigen creaties krijgen een extra dimensie door ze in een ruimtelijke context te presenteren.

In de lessen Fotografie en digitale media maak je eigen artistieke projecten met behulp van digitale technieken (foto, fotomanipulatie, geluid, video …)

Kunstbeschouwing wordt aangeboden als een apart lesuur, maar wordt ook geïntegreerd in alle andere kunstvakken. Het beschouwen van kunst wordt benaderd vanuit het beeldende, maar ook vanuit een brede blik op kunsten. Je maakt kennis met de kunst- en stijlgeschiedenis en met diverse expressievormen zoals schilder- en beeldhouwkunst, grafische kunst, architectuur, fotografie, film …  Je bekijkt, beluistert, bespreekt en analyseert deze diverse kunstuitingen uit heden en verleden en leert daarbij je interesse voor kunst te uiten. Je verwerft inzicht in diverse vormen van kunst en hebt aandacht voor de kunstactualiteit. Je gebruikt die informatie als inspiratiebron binnen je eigen artistiek proces. Je kijkt en luistert objectief, onbevooroordeeld. Je staat open voor trends en ontwikkelt een onderzoekende houding. Je slaagt erin om een artistiek werk in verband te brengen met een kunsthistorisch referentiekader.

 

Toekomst

Als je slaagt, behaal je het diploma secundair onderwijs onderwijskwalificatie 4 (OK4). De studierichting Beeldende kunst bereidt je voor op een succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt als assistent beeldend kunstenaar. Je bent ook voorbereid om verder te studeren. Se-n-Se opleidingen zoals Bijzondere beeldende vorming behoren tot de mogelijkheden. De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich binnen het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst: Beeldende vormgeving. Een gecombineerd studiegebied zoals Digital Design en Development is eveneens mogelijk. Binnen het studiegebied Industriële wetenschappen en Technologie kun je kiezen voor Industrieel productontwerpen en Multimedia en communicatietechnologie. In het studiegebied Architectuur is er keuze tussen Interieurvormgeving, Landschaps- en tuinarchitectuur, Toegepaste architectuur.  Je kunt ook opteren voor onderwijs via een Educatieve opleiding Kleuter-, Lager- of Secundair onderwijs. Doorstroom naar andere professionele bacheloropleidingen of academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting word je er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

VAKKEN

5de jaar

 

6de jaar

 

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Economische vorming 0 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 1 0
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Atelier 2D 4 4
Atelier 3D 4 4
Fotografie en digitale media 3 3
Kunstbeschouwing 1 1
Waarneming 4 4
 
TOTAAL 33 33