SCHOOLBOEKEN

Voor het huren van leerboeken en aankopen van werkboeken werkt de school samen met Studieshop. De boekenlijst online raadplegen en schoolboeken bestellen kan vanaf 20 juni via deze link (www.studieshop.be).

Bestel je voor 15 juli, dan ontvang je de boeken gegarandeerd voor het begin van het nieuwe schooljaar. De schoolboeken worden thuis of op een adres naar keuze geleverd. Op het einde van het schooljaar lever je de gehuurde boeken terug in op school.

Uiteraard kan je de schoolboeken ook zelf aankopen bij een boekhandelaar naar keuze.

CASHLESS SCHOOL

Alle leerlingen ontvangen een persoonlijke betaalkaart, die ze gebruiken voor allerlei betalingen op school.
Deze kaart is verplicht voor iedereen. De kostprijs bedraagt € 5.

Waarvoor?

  • Maaltijden in het restaurant (dit geldt uiteraard niet voor internen)
  • Soep in de boterhammenrefters
  • Kopieën in het secretariaat van de school
  • Producten en materiaal

Registratie van aanwezigheid

Naast de betaaltoepassing gebruiken we de kaart ook voor de registratie van aanwezigheid:

  • Registratie aanwezigheid in refter en in restaurant 
    (we willen hier nog eens beklemtonen dat leerlingen van 1 t.e.m. 5 die ’s middags NIET naar huis kunnen, verplicht op school moeten zijn)
  • Registratie bij laatkomen ’s morgens en ’s middags.

Hoe gaat het in zijn werk?

Op de kaart zelf staat geen geld, maar ze vertegenwoordigt wel de som die ouders of verantwoordelijken overschrijven op een speciaal rekeningnummer van de vzw Karel-de-Goede (BE81 7380 3867 4124). Dat overschrijven kan op twee manieren gebeuren:

- via de applicatie Click4food kan je online betalen zodat het saldo onmiddellijk op de account van de leerling staat. Toegangscodes ontvang je van het schoolsecretariaat via brief. Een handleiding vind je hieronder.

- via een traditionele overschrijving met een persoonlijke OGM of gestructureerde mededeling (type***xxx/xxxx/xxxxx***) die de leerling samen met de betaalkaart ontvangt. Deze gestructureerde mededeling staat ook op de betaalkaart van de leerling. Wanneer de overschrijving gebeurd is, kan de leerling met de betaalkaart betalen. Het is dus belangrijk dat er altijd voldoende provisie op de rekening staat. Hou bij een traditionele overschrijving rekening met een termijn van drie dagen tussen het overschrijven en het beschikbaar zijn van het geld.

Controlemogelijkheid

Ouders kunnen een account aanmaken of het saldo en de verrichtingen raadplegen via deze link.