LEERLINGENBEGELEIDING

zorg en studiebegeleiding - huis 64

Elke klas heeft een vaste coach die zowel met leerlingen, met de klas als met leraren aan de slag gaat. Je goed voelen en je thuis voelen in de klas en op school zijn zeer belangrijk om tot leren te kunnen komen. Zo gaan de coaches in gesprek met alle partijen, observeren, assisteren in de klas en organiseren vormingsmomenten. Coaches nemen bovendien een actieve rol op in het herstel- en sanctiebeleid.
Zij ondersteunen leerkrachten, spreken met leerlingen en sturen bij.

Het coachteam wordt bijgestaan door administratief medewerkers die leerlingen die niet stipt zijn of afwezig zijn strikt opvolgen. Deze medewerkers houden een zeer nauw contact met ouders en leerlingen.

Brede Basiszorg

 • Voor iedereen : maximale kansen op leren, leven en kiezen
 • In klas, op het schoolplein, tijdens de pauzes en tijdens de vele activiteiten
 • Een warm onthaal en aandacht voor elke leerling
 • Doel: onderwijsresultaten verbeteren, doorstromingsmogelijkheden vergroten, sociale weerbaarheid versterken

Leren Leren

leren leren

Basiszorg

 • Goed onderwijs in een krachtige leeromgeving.
 • Studietips, advies, dagelijks werk, bijsturing waar nodig.
 • Klassikale info over leren plannen, samenvattingen maken, structureren. Voor 1A en 1B gebeurt dat in de les 'leer- en leefsleutels'.
 • Studietips via Smartschool.

Intensievere ondersteuning

 • De coach ondersteunt bij problemen in motivatie, draagkracht, leren.
 • Modules begeleide studie in functie van leren leren.
 • Maatregelen voor langdurig zieke leerlingen
 • Bij extra zorgvraag: samenwerking met CLB en externe partners

Leren Leven

huis 64 - extra zorg en begeleiding bij het studeren in Brugge - Maricolen

Basiszorg

Ondersteunen van persoonlijkheidsontwikkeling:

 • Warme, verbindende klassfeer
 • Risicofactoren verminderen
 • Doen groeien van motivatie
 • Aanleren van positieve communicatievormen
 • Bieden van gelijke kansen aan elke leerling
 • Stimuleren van initiatief en zelfredzaamheid.

Intensievere ondersteuning

 • Ondersteunende gesprekken
 • Herstelgerichte methodieken
 • Klasgesprekken
 • Vormingsactiviteiten
 • Overleg met ouders
 • Samenwerking met en doorverwijzing naar CLB

Leren Kiezen" "

Basiszorg

 • Bieden van informatie over studie- en loopbaanmogelijkheden
 • Laten uitproberen, testen en proeven
 • Uitdagen om eigen loopbaan in handen te nemen
 • Bezoeken, stages, werkplekleren

Intensieve ondersteuning

 • Samenwerken met een doorverwijzing naar CLB

 

Voorleessoftware

Onze school staat open voor het gebruik van voorleessoftware. Leerlingen die moeilijkheden ervaren bij het lezen en/of schrijven kunnen daarmee cursussen, websites en teksten laten voorlezen of zelfs digitaal invullen. Leerlingen doen dit op hun eigen laptop, zowel thuis als in de klas. Er wordt gewerkt via een website en er hoeft niets geïnstalleerd te worden. Het werkt dus op elk soort toestel. Leerlingen die niet alleen willen laten voorlezen, maar voor het eerst hun cursussen nu ook digitaal willen invullen, bespreken dat eerst met de coach omdat het een grote aanpassing is voor het lesverloop en de organisatie van het schoolleven. Ook tijdens de proefwerken kunnen deze hulpmiddelen gebruikt worden.

Je vindt alle info over het gebruik van voorleessoftware in onze school in de brochure hieronder.