LEERLINGENBEGELEIDING

zorg en studiebegeleiding - huis 64

Elke klas heeft een vaste coach die zowel met leerlingen, met de klas als met leraren aan de slag gaat. Je goed voelen en je thuis voelen in de klas en op school zijn zeer belangrijk om tot leren te kunnen komen. Zo gaan de coaches in gesprek met alle partijen, observeren, assisteren in de klas en organiseren vormingsmomenten. Coaches nemen bovendien een actieve rol op in het herstel- en sanctiebeleid.
Zij ondersteunen leerkrachten, spreken met leerlingen en sturen bij.

Het coachteam wordt bijgestaan door administratief medewerkers die leerlingen die niet stipt zijn of afwezig zijn strikt opvolgen. Deze medewerkers houden een zeer nauw contact met ouders en leerlingen.

Brede Basiszorg

 • Voor iedereen : maximale kansen op leren, leven en kiezen
 • In klas, op het schoolplein, tijdens de pauzes en tijdens de vele activiteiten
 • Een warm onthaal en aandacht voor elke leerling
 • Doel: onderwijsresultaten verbeteren, doorstromingsmogelijkheden vergroten, sociale weerbaarheid versterken

Leren Leren

leren leren

Basiszorg

 • Goed onderwijs in een krachtige leeromgeving.
 • Studietips, advies, dagelijks werk, bijsturing waar nodig.
 • Klassikale info over leren plannen, samenvattingen maken, structureren.
 • Studietips via Smartschool.
 • Intensievere ondersteuning
 • De coach ondersteunt bij problemen in motivatie, draagkracht, leren.
 • Modules begeleide studie in functie van leren leren.
 • Maatregelen voor langdurig zieke leerlingen
 • Bij extra zorgvraag: samenwerking met CLB en externe partners

Leren Leven

huis 64 - extra zorg en begeleiding bij het studeren in Brugge - Maricolen

Basiszorg

Ondersteunen van persoonlijkheidsontwikkeling:

 • Warme, verbindende klassfeer
 • Risicofactoren verminderen
 • Doen groeien van motivatie
 • Aanleren van positieve communicatievormen
 • Bieden van gelijke kansen aan elke leerling
 • Stimuleren van initiatief en zelfredzaamheid.

Intensievere ondersteuning

 • Ondersteunende gesprekken
 • Herstelgerichte methodieken
 • Klasgesprekken
 • Vormingsactiviteiten
 • Overleg met ouders
 • Samenwerking met en doorverwijzing naar CLB

Leren Kiezen

Basiszorg

 • Bieden van informatie over studie- en loopbaanmogelijkheden
 • Laten uitproberen, testen en proeven
 • Uitdagen om eigen loopbaan in handen te nemen
 • Bezoeken, stages, werkplekleren
 • Intensieve ondersteuning
 • Samenwerken met een doorverwijzing naar CLB