Publiciteit en illustratie

Het 7de specialisatiejaar Publiciteit en illustratie richt zich op de grafische arbeidsmarkt. Dit is de wereld van affiches, logo’s, illustraties, folders, verpakkingen, advertenties en computertoepassingen zoals webdesign en computeranimatie. Je volgt de actuele en nieuwste grafische en publicitaire trends. Wanneer je vorm wil geven aan je creatieve en originele ideeën, presentatiemodellen wil uitvoeren en drukklaar maken op de Mac-computers, dan is Publiciteit en illustratie jouw studierichting.

Vooropleiding

De logische vooropleiding is de derde graad bso Publiciteitsgrafiek. Wanneer je het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad of het diploma secundair onderwijs in een studierichting van het studiegebied Decoratieve technieken hebt behaald, kan je dit specialisatiejaar volgen. Naast Publiciteit en illustratie behoren de studierichtingen Etalage en standendecoratie, Publiciteitsgrafiek en Decor- en standenbouw tot dit studiegebied. Wanneer je het studiegetuigschrift of diploma in een ander studiegebied hebt behaald, is er een gunstig advies van de toelatingsklassenraad nodig.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 13 uur algemene vakken. In dit pakket zijn 2 uur plastische opvoeding inbegrepen. In de lessen plastische opvoeding schets, teken en schilder je en geef je driedimensionaal vorm naar de natuur (fauna, flora, menselijke figuur) en naar objecten uit de ons omringende wereld. Deze vorm- en kleurkennis pas je onmiddellijk toe in de kunstvakken.

Vakken van de studierichting

Je krijgt wekelijks 16 uur kunst- en praktijkvakken in de kunstateliers. Je loopt bovendien ook 5 weken stage.

Studie van de publiciteit

In de lessen studie van de publiciteit ontleed je interessante voorbeelden uit de reclame- en publiciteitswereld. Je leert hoe toonaangevende grafische ontwerpers en grafische bureaus je zijn voorgegaan en je kunnen inspireren. Je leert deze voorbeelden bekijken, ontleden en bespreken volgens onderwerp, typografie (lettertypes, tekstplaatsing), compositie, techniek, ... Je leert hoe je wat je ziet kunt toepassen in je eigen ontwerpen. Je gaat na hoe een reclameboodschap de doelgroep bereikt.

Ontwerp- en computeratelier

In de lessen ontwerp- en computeratelier zet je via schets-, teken- en schildertechnieken je creatieve ideeën op papier. Deze ideeschetsen werk je uit tot presentatietekeningen op de Mac - computers. Je maakt hierbij gebruik van de grafische programma’s Illustrator (tekenprogramma), InDesign (lay-outprogramma) en Photoshop (fotobewerkingsprogramma). Je leert zelfstandig projecten uitvoeren vanaf de ontwerpfase tot en met het drukklare product. Je verkent de mogelijkheden van digitale dragers zoals webdesign, powerpointpresentaties, computeranimaties en video.

Illustratie

In de lessen illustratie leer je de verschillende soorten illustraties kennen. Je houdt bij het ontwerpen rekening met de boodschap van de illustratie en met de doelgroep. Je maakt illustraties met potloden en kleurpotloden, pen en inkt, acrylverf en aquarelverf en ook rechtstreeks op de computer. De illustraties worden verder verwerkt op en bewerkt met de computer. Ze worden ook vaak geïntegreerd in de opdrachten binnen ontwerpatelier en computeratelier.

Media en technieken

In de lessen media en technieken maak je kennis met de nieuwste digitale media. We onderzoeken hoe deze gebruikt worden in het grafisch productieproces, van ontwerp tot afgewerkt product. Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van websites. Je oefent met opmaak en lay-outsystemen voor drukwerk en internetgebruik en verwerft de technische kennis om vlot gebruik te maken van de computer (hard- en software) en de randapparatuur (scanner, printer, camera).

Stages

Tijdens de stages (een blokstage van 2 weken en van 3 weken) maak je kennis met de bedrijfswereld. Je kiest zelf 2 stageplaatsen die nauw aansluiten bij de aard van de studierichting en bij jouw interesses. Tijdens de stages wordt je kennis en ervaring uit de lessen op school verder uitgediept en aangevuld met werkervaringen. Ook de sociale omgang met de stagementor (werkgever), de collega’s en de klanten is heel belangrijk.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het diploma secundair onderwijs. Verder studeren in het hoger onderwijs wordt hierdoor mogelijk.  Het 7de specialisatiejaar Publiciteit en illustratie biedt kans op tewerkstelling in de grafische sector. Ontwerpbureaus, de verpakkingsnijverheid, drukkerijen en zeefdrukkerijen, beletteringsateliers, illustrators, website-ontwerpers en verder alle bedrijven die te maken hebben met vormgeving komen in aanmerking.

VAKKEN

7de jaar

BASISVORMING

Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 2
Plastische opvoeding 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

Publicitair en illustratief ontwerpen
• Illustratie 3
• Ontwerp- en computeratelier 10
• Media en technieken 2
Stage 5
Studie van de publiciteit 1
 
TOTAAL 34