Opvoeding en begeleiding

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis met betrekking tot psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Dat alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. Vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteren ze zich op het begeleiden van mensen met een beperking.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de derde graad Opvoeding en begeleiding moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de tweede graad. De logische vooropleiding is de tweede graad Maatschappij en Welzijn. Als je geslaagd bent in een andere tweede graad doorstroom of dubbele finaliteit, kan je ook instappen. We denken in het bijzonder aan de tweede graad Humane wetenschappen of Maatschappij- en Welzijnswetenschappen.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 16/17 uur algemene vakken. De vakken van de basisvorming reiken kennis en vaardigheden aan die je kan toepassen in de praktijkvakken.

Vakken van de studierichting

Pedagogie

Je zoomt in op opvoedingsvisies en de invloed van risico- en beschermende factoren. Je past pedagogische modellen toe op concrete opvoedingssituaties. Je krijgt zicht op orthopedagogische modellen en leert die toepassen in bijzondere contexten voor kinderen met specifieke ondersteuningsnoden. Je verdiept je in het pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang. Je krijgt zicht op een professionele (ortho)pedagogische aanpak bij kinderen.

Psychologie

Je analyseert de ontwikkelingspsychologische domeinen van kinderen van 0 tot 12 jaar. Je legt verbanden tussen de fysieke, cognitieve, morele, socio-emotionele en taalontwikkeling. Je licht de sociale beïnvloeding en de invloed van groepsprocessen op het sociaal gedrag van mensen toe. Om het gezondheidsgedrag van personen en doelgroepen te bevorderen, ga je dieper in op de determinanten van gezondheidsgedrag en op de individuele en omgevingsstrategieën. 

Pedagogisch en kwaliteitsvol handelen (pedagogische activiteiten, pedagogische vaardigheden en zorg)

Je leert hoe je via activiteiten de ontwikkeling, de sociale vaardigheden … bij kinderen kunt stimuleren. Hoe kan je inspelen op hun talenten en hun ondernemingszin? Je oefent deze zaken ook in om ze op stage te kunnen toepassen in activiteiten en sessies die je zelf geeft. Tijdens deze lessen werk je ook aan de persoonlijkheidsvorming als kinderbegeleider. Daarnaast oefen je verder op een aantal beroepsgerichte vaardigheden die belangrijk zijn in het werkveld: observeren, rapporteren, reflecteren, vergaderen, discussiëren en samenwerken. Je oefent verschillende gesprekstechnieken in. Je begeleidt en organiseert activiteiten van het dagelijks leven. Je voert EHBO-technieken uit en leert levensreddend handelen bij kinderen. 

Recht en maatschappij

Je ontdekt de functies en vormen van kinderopvang. Je reflecteert over maatschappelijke vraagstukken voor het begeleiden van kinderen. Aan de hand van casussen licht je de relevante wetgeving voor de kinderopvang toe.

Seminarie

Hier bereiden we je stap voor stap voor op de stage. Wat zijn je verwachtingen, heb je zicht op je kwaliteiten en uitdagingen? Je leert hier werken met het elektronisch leerplatform. We werken rond planning, studiemethodieken … We staan ook stil bij verder studeren en toekomstige tewerkstelling.

Stage

Tijdens de stages krijg je de gelegenheid de aangeleerde theorie, technieken en vaardigheden toe te passen als kinderbegeleider.  Je speelt vanuit een holistische, dynamische en emancipatorische mensvisie in op de behoeften en signalen van kinderen. Je bouwt een kwaliteitsvolle, begeleidende relatie op met de doelgroep en hun ouders en je leert functioneren in een team.

 

Toekomst

Als je slaagt, behaal je het diploma secundair onderwijs onderwijskwalificatie 4. Je behaalt ook de beroepskwalificaties kinderbegeleider baby en peuters en kinderbegeleider schoolgaande kinderen. Je kan dus onmiddellijk aan de slag in de kinderopvang, in de voor- en naschoolse opvang, in omgevingen waar ze werken met kinderen tussen 0 en 12 jaar.  Je kan ook een eenjarige opleiding binnen Se-n-Se (specialisatiejaar) volgen zoals Persoonsbegeleider, Medisch administratief assistent of Tandartsassistent. Als je gemotiveerd bent, kan je ook doorstromen naar een academische bacheloropleiding (Sociale Wetenschappen) of een professionele bacheloropleiding zoals Pedagogie van het jonge kind, Onderwijs, Sociaal–agogisch werk of Orthopedagogiek. Andere overgangen zijn ook mogelijk.

VAKKEN

5de jaar

23-24

6de jaar

24-25

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Economische vorming 0 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Kwaliteitsvol en pedagogisch handelen (5 uur):    
- Pedagogische activiteiten 2 2
- Pedagogische vaardigheden 2 2
- Zorg 1 0
Pedagogie 2 2
Psychologie 3 1
Recht en Maatschappij 1 0
Seminarie 1 1
Stage 5 8
 
TOTAAL 33 33