Biotechnologische en chemische technieken

Biotechnologische en chemische technieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis in chemie en biologie. Via labowerk en procestechnieken ontwikkelen ze de vaardigheden voor een laboratoriumassistent en de labotechnisch medewerker. In fysica en in ‘productiesystemen’ ontwikkelen leerlingen de competenties van een operator in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de derde graad biotechnologische en chemische technieken moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de tweede graad. Biotechnieken of plant-, dier-, en milieutechnologie zijn de logische vooropleidingen. Instromen vanuit een andere STEM-studierichting in de dubbele finaliteit is ook mogelijk mits een inhaalbeweging voor chemie. Instromen vanuit een D-finaliteit biotechnologische (STEM) of technologische wetenschappen is ook perfect mogelijk. Wil je starten met een vooropleiding in een DO/D (domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit) dan kan dat ook, maar voor humane en economische wetenschappen is een inhaalbeweging voor chemie nodig.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Vakken in de basisvorming krijg je 17 u. (5de jaar) en 16 u. (6de jaar) per week. In het vijfde krijg je een half jaar artistieke vorming afgewisseld met mens en samenleving. In het zesde krijg je economische vorming in plaats van die vakken. 

Vakken van de studierichting

Biotechnologie - Biotechnologische analyse- en productietechnieken (BAP)

Ontdek de fascinerende wereld van biologie in de studierichting Biotechnologische en chemische technieken. Leer over de opbouw van cellen, voortplanting, genetica, biologische evolutie en ecosystemen. Krijg inzicht in de complexe processen van het leven en leer ze toepassen in medische, voedings- of milieutoepassingen.

Chemie - Chemische analyse- en productietechnieken (CAP)

Ontdek in deze studierichting de wondere wereld van de chemie. Leer over de structuur van materie, de kwantitatieve aspecten, de dynamiek en reactiepatronen van chemische reacties. Deze kennis vormt de basis om nieuwe materialen te ontwikkelen, medicijnen te produceren of milieuvriendelijke processen te creëren. Ontwikkel je begrip van chemische processen en word een kei in de fascinerende wereld van de materie. Leer over duurzame chemie en draag bij aan een betere toekomst. Begin je carrière in de veelzijdige wereld van de chemie en ontdek hoe jij kan bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving.

Fysica

Stap in de boeiende wereld van de fysica en ontdek de fundamentele wetten van de natuur. In het vak fysica leer je over elektromagnetisme, kernenergie, en golven. Begrijp hoe de wereld om ons heen functioneert en hoe we deze kunnen beïnvloeden en gebruiken voor verschillende toepassingen. Verken de mysteries van het heelal, ontwikkel nieuwe technologieën en begrijp complexe systemen.

Labo- en productietechnieken

Het vak labo- en productietechnieken biedt praktische vaardigheden en theoretische kennis over de nieuwste analysetechnieken, productietechnieken en labo- en productiebeheer. Je leert over chromatografie, spectroscopie, elektroforese, fermentatie, extractie en kristallisatie en begrijpt hoe deze technieken worden gebruikt in de industrie. Daarnaast krijg je inzicht in kwaliteitscontrole, procesoptimalisatie, veiligheid en productiesystemen zoals batch-, continu- en hybride systemen. Dit vak heeft een projectmatige aanpak.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het diploma secundair onderwijs. 
Nadat je afgestudeerd bent in de richting biotechnische en chemische technieken, kan je met voldoende persoonlijk talent en doorzettingsvermogen terecht in het hoger onderwijs (professionele bachelor):
-    Studiegebieden natuurwetenschappen (biotechniek)
-    Studiegebied gezondheidszorg (verpleegkunde, biomedische laboratoriumtechnologie, ergotherapie …)
-    Studiegebied industriële wetenschappen en technologie (bv. chemie)
-    Studiegebied onderwijs

Je kan ook terecht in een Se-n-se-opleiding tso zoals farmaceutisch technisch assistent, chemische procestechnieken, of regelaar textielproductiemachines.

Je verwerft ook drie verschillende beroepskwalificaties:

1.    Labotechnische medewerker

De labotechnisch medewerker voert eenvoudige routinematige analyses uit op zelfgenomen stalen, houdt het laboratorium(materieel) operationeel en voert basisonderhoud uit om ondersteuning te bieden bij laboratoriumwerkzaamheden.

2.    Laboratoriumassistent

De laboratoriumassistent kiest de gepaste werkwijze voor uit te voeren analyses, bereidt eenvoudige analyses voor, analyseert en evalueert stalen en zorgt voor voldoende beschikbaar en goed onderhouden laboratoriummaterieel om ondersteuning te bieden bij laboratoriumwerkzaamheden.

3.    Operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie

Het opvolgen van productiegegevens, het instellen, omstellen, bedienen, opvolgen en het sturen van de productie aan de installatie en/of vanuit de controlekamer, het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen en het nemen van maatregelen bij storingen en afwijkingen in overleg met een verantwoordelijke. Dit verloopt steeds volgens kwaliteitsprocedures, hygiëne-, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn …) om de grondstoffen aan de procesinstallatie en machinelijn te bewerken tot (half)afgewerkte producten.

VAKKEN

5de jaar

6de jaar

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Artistieke vorming & mens en samenleving 1 0
Economische vorming 0 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 3 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Biologie 1 1
Labo biologie - BAP 3 3
Chemie 2 2
Labo chemie - CAP 3 3
Labo- en productiebeheer 1 1
Fysica 1 1
Productiesystemen 2 3
STEM-project - werkplekleren 3 3
   
TOTAAL 33 33