Welzijnswetenschappen

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale & gedragswetenschappen en biologie. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader voor sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien in de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe reflecteren ze over wetenschappelijke theorieën. Ze verwerven inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de derde graad Welzijnswetenschappen moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de tweede graad. De logische vooropleiding is de tweede graad Humane Wetenschappen en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen. Als je geslaagd bent in een andere tweede graad doorstroom of dubbele finaliteit, kan je ook instappen.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt 18 u. algemene vakken die zorgen voor een brede algemene vorming en die je voorbereiden op het verder studeren. 

Vakken van de studierichting

Filosofie

Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, geluk en de zin van het leven.

Natuurwetenschappen

Het vak natuurwetenschappen gaat uit van een geïntegreerde aanpak van fysica, chemie en biologie en de daarbij horende laboratoriumoefeningen. Je leert problemen herkennen en oplossen. Je verwerft inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens.

Statistiek

Statistiek is de wetenschap die zich bezighoudt met het verzamelen, verwerken, voorstellen en analyseren van gegevens. Heel wat pedagogisch, psychologisch en sociologisch onderzoek gebruikt statistiek om vanuit grote hoeveelheden informatie tot bruikbare conclusies en voorspellingen te komen. Je toetst hypotheses en leert wat  spreidingsdiagrammen inhouden.

Sociale en gedragswetenschappen

Je gaat aan de slag met een wetenschappelijk begrippenkader over sociale en gedragswetenschappen. We gaan verder in op enkele ontwikkelingspsychologische theorieën en maken kennis met (ortho)pedogische kaders.  Je leert verbanden zien in de hedendaagse samenleving, sociaal recht, de mens en zijn gedrag. Over deze onderwerpen analyseren en reflecteren we aan de hand van wetenschappelijke theorieën.

Project sociale en gedragswetenschappen

Via getuigenissen, praktijkbezoeken, workshops, beeldmateriaal, onderzoeken, enquêtes … worden de lessen concreet en tastbaar. Via projecten link je de theorie aan praktische voorbeelden binnen de context maatschappij en welzijn.

 

Toekomst

Als je slaagt, behaal je het diploma secundair onderwijs onderwijskwalificatie 4. Je kan vervolgens kiezen uit een brede waaier van opleidingen in het hoger onderwijs, zoals een academische bachelor of professionele bachelor aan een universiteit of hogeschool. Deze richting bereidt je vooral voor op richtingen binnen de Natuurwetenschappen zoals Sociale Gezondheidswetenschappen, en Gezondheidszorg. Ook voor de richtingen binnen de Sociale Wetenschappen: Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Pedagogie van het jonge kind, Sport en Bewegen, Onderwijs en Sociaal-agogisch Werk. Ook andere bacheloropleidingen zijn een optie.

 

VAKKEN

5de jaar

23-24

6de jaar

24-25

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Artistieke Vorming 1 0
Economische vorming 0 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Filosofie 2 2
Natuurwetenschappen 3 3
Statistiek 1 1
Sociale en gedragswetenschappen 6 6
Project en sociale en gedragswetenschappen 2 2
 
TOTAAL 32 32