Moderealisatie

Ben je creatief en modebewust? Droom je ervan om professioneel kledingadvies te geven aan klanten? Wil jij een toekomst uitbouwen als medewerker in een mode- en/of retoucheatelier? Dan is moderealisatie jouw richting.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de derde graad Moderealisatie moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de tweede graad. De tweede graad arbeidsmarktgerichte finaliteit, moderealisatie en textielverzorging is de aangewezen voorbereiding op deze derde graad.  Ook na een andere tweede graad in de arbeidsmarktgerichte of de dubbele finaliteit en mits voldoende motivatie, kan je starten in deze studierichting. Vakken van de studierichting bijwerken is dan wel noodzakelijk. De leraren zullen je hierbij graag helpen.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

In het vijfde jaar krijg je wekelijks 14 uur algemene vakken, in het zesde jaar is dat 13 uur. De vakken van de basisvorming reiken kennis en vaardigheden aan die je kan toepassen in de praktijkvakken.

Vakken van de studierichting

Mode

In het vakonderdeel assemblage en afwerkingstechnieken werk je een brede waaier aan confectieartikelen uit. Je werkt verder, breidt uit en verfijnt de vaardigheden en attitudes die in de tweede graad aan bod kwamen. Er wordt gewerkt in weefsels met een hogere moeilijkheidsgraad. De modellen vereisen een grotere vaardigheid om te realiseren. Je leert op een efficiënte manier werkstukken uitvoeren. Kwaliteit en zelfstandig werken zijn hierbij heel belangrijk. Je gebruikt computerprogramma’s om afwerkingstechnieken op te zoeken en technische fiches te lezen. Er wordt gewerkt volgens de realiteit van een modeatelier. Verantwoordelijkheid voor de eigen taak en werken in een team zijn hierbij belangrijk.

Voor het vakonderdeel retouchetechnieken verwerf je de nodige competenties om tewerkgesteld te worden in een retoucheatelier. Op het einde van het vijfde jaar en in het zesde jaar werkt je vanuit de realiteit van het retoucheatelier op school. Je ontvangt klanten, registreert de binnengekomen retouches en zoekt samen met de klant naar de beste oplossing. Je leert diverse technieken om retouches efficiënt uit te voeren en bouwt hierbij verder op de opgedane kennis uit de tweede graad. Het afrekenen en terugbezorgen van de geretoucheerde stukken behoren ook tot je taken in het retoucheatelier.

Verkoop

In het vak Verkoop wordt ingespeeld op de vraag naar mensen met een brede opleiding met gevoel voor lifestyle, esthetiek, commerciële gerichtheid en kennis van de brede waaier aan beroepen in de modesector. Het modische aspect staat centraal. Communicatieve vaardigheden en het gebruik van beroepsspecifieke ICT-software zijn onmisbaar.

Voor het vakonderdeel modeverkoop besteed je veel aandacht aan klanten advies vanuit de kennis van mode. Je leert discreet, correct en respectvol omgaan met alle klantentypes binnen de context van mode. Je wendt jouw creativiteit aan bij het presenteren van artikelen, het samenstellen van outfits en het adviseren van de klant.

Voor het vakonderdeel winkelverkoop ga je dieper in op de commerciële, financiële en administratieve aspecten van de verkoop.

Stage

In het zesde jaar doe je ook buiten de school beroepservaring op. De school richt deze stage in als blokstages: 2 X 2 weken in de modeverkoop. 

 

Toekomst

Als je slaagt, behaal je het diploma secundair onderwijs onderwijskwalificatie 3 (OK3). Je bent voorbereid op een succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt als modeverkoper of retoucheur in een kledingzaak of retoucheatelier, een uitvoerende functie in de confectiesector … Je behaalt immers volgende 4 beroepskwalificaties: Operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering, Operator retouche kleding- en confectieartikelen, Operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging en Winkelverkoper. Na de derde graad kan je je vakbekwaamheid nog verhogen door verder te studeren in het specialisatiejaar Modespecialisatie en trendstudie. Ook een HBO5 of graduaatsopleiding is mogelijk. Ook kan je via een algemeen vormend Se-n-Se-jaar je onderwijskwalificatie 4 behalen, waarna verder studeren in een bacheloropleiding mogelijk wordt.

VAKKEN

5de jaar

23-24

6de jaar

24-25

BASISVORMING

 
Artistieke vorming 1 0
Engels 1 1
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 1 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Assemblage en afwerkingstechnieken 11 10
Retouchetechnieken & retoucheatelier 4 3
Verkoop    
   • Modeverkoop 4 2
   • Winkelverkoop 2 2
   • Stage 0 4
 
TOTAAL 34 34