Assistentie in wonen, zorg en welzijn

Assistentie in wonen, zorg en welzijn is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit en is gericht op leerlingen die voor mensen willen zorgen. Zij worden voorbereid op ondersteunende profielen in de brede sector van zorg en welzijn. Leerlingen verwerven huishoudelijke en logistieke competenties en maken kennis met verschillende sectoren waarin zij als logistiek assistent, huishoudhulp of medewerker kamerdienst aan de slag kunnen.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de derde graad Assistentie in Wonen, Zorg en Welzijn moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de tweede graad. De tweede graad in Zorg en Welzijn (arbeidsmarktgericht) is de aangewezen voorbereiding op deze derde graad. Ook na een andere tweede graad in de arbeidsmarktgerichte of dubbele finaliteit kan je starten in deze studierichting.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 13 uur algemene vakken. De vakken van de basisvorming reiken kennis en vaardigheden aan die je kan toepassen in de praktijkvakken.

Vakken van de studierichting

 

Zorg en ondersteuning

Je leert wat de visie van de organisatie op zorg, leven en wonen is. Je maakt kennis met preventie, bevordering en promotie als onderdelen van de gezondheidsbevordering. Je hebt aandacht voor gezonde en aangepaste voeding, valpreventie, zorg voor slaap, ergonomie, mentaal welbevinden … Dit zowel voor jezelf als voor de zorgvrager. Je leert hygiënisch handelen en past eenvoudige sterilisatietechnieken toe. Je krijgt zicht op het aanbod van activiteiten in de zorg, hoe je cliënten kan informeren, hoe je hen hierbij kan ondersteunen.  Je ontdekt verschillende hulpinstanties en kan cliënten gericht doorverwijzen. Je ontwikkelt technische vaardigheden voor verplaatsingstechnieken.

Maaltijdgebeuren

Je leert evenwichtige en gezonde maaltijden bereiden, aangepast aan de wensen en behoeften van de cliënten. Je krijgt zicht hoe je de organisatie van een buffetvorm kan ondersteunen. Je ontdekt hoe je het maaltijdgebeuren in een verblijfscontext kan verzorgen. Het gaat hierbij vooral om de technische kant: serveren, presenteren, opdienen, afruimen, gebruiksklaar maken van apparaten, sfeerschepping … Bij dit alles pas je de basisprincipes van voedselveiligheid en HACCP toe en je leert het belang. Ook hier pas je de principes van methodisch handelen, communicatie, cliëntgerichtheid … toe.

Omgeving en organisatie

In de lessen en tijdens de stage ontwikkel je de vaardigheden waarover een logistiek assistent in de zorg, een huishoudhulp, een medewerker kamerdienst moet beschikken. Er wordt verwacht dat je volgende taken onder supervisie kan uitvoeren:

  • zorg voor kledij en textiel: sorteren, wassen, drogen, strijken, kastklaar maken, klein verstelwerk …
  • zorg voor woon-, leef- en verblijfsomgeving: schoonmaakprincipes, onderhoudstechnieken, linnen- en productvoorraad, opmaken van een bed …
  • eenvoudige administratieve taken

Stages

Tijdens de stages krijg je de gelegenheid de theorie, technieken en vaardigheden toe te passen.  Je werkt in teamverband aan de kwaliteitsvolle werking van een organisatie. Je komt tegemoet aan de wensen en noden van de cliënten en waarborgt hun comfort. Je loopt stage in verschillende omgevingen waar een Logistiek Assistent in de zorg, Huishoudhulp in de zorg en Medewerker Kamerdienst aan de slag kan: woonzorgcentra, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, hotels …

 

Toekomst

Als je slaagt, behaal je diploma secundair onderwijs onderwijskwalificatie 3. Je behaalt ook de beroepskwalificaties Logistiek Assistent in de zorg, Huishoudhulp in de zorg en Medewerker Kamerdienst. Je kan dus meteen terecht op de arbeidsmarkt in de brede sector van zorg en welzijn. Na de derde graad kan je je vakbekwaamheid verhogen door verder te studeren in een specialisatiejaar Se-n-Se, bv. Integrale Veiligheid, Kindbegeleider, Persoonsbegeleider (mits toelatingsklassenraad). Je kan er ook voor kiezen om een graduaatsopleiding te volgen. Bovendien kan je via een algemeen vormend Se-n-Se-jaar je onderwijskwalificatie 4 behalen, waarna verder studeren via een Bacheloropleiding mogelijk wordt.

VAKKEN

5de jaar

23-24

6de jaar

24-25

BASISVORMING

 
Artistieke Vormgeving 1 0
Engels 1 1
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 1 2
Nederlands 2 2
Wiskunde  2 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Assistentie in wonen, zorg en welzijn 21 21
   • Zorg en ondersteuning 3 3
   • Maaltijdgebeuren 5 3
   • Omgeving en organisatie 5 3
   • Stage 8 12
 
TOTAAL 34 34
Je loopt 8/12 weken stage. 
Tijdens de lesweken voorzien we inhaallessen voor verschillende vakken.