Grafimedia

Wil jij de opmaak van digitale content voor drukwerk en digitale publicaties ontwerpen, bewerken en verzorgen? Grafimedia is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De klemtoon ligt op het esthetische, op het aanleren van technieken en op het verwerven van technologisch en theoretisch inzicht in product en proces.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de derde graad Grafimedia moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de tweede graad. De logische vooropleiding is de tweede graad Grafische technieken (dubbele finaliteit). Als je de tweede graad Architecturale en beeldende vorming, Architecturale en beeldende kunsten of Beeldende en audiovisuele kunsten hebt gevolgd, dan kan je eveneens instappen. Ook wanneer je geslaagd bent in een ander studiedomein dubbele finaliteit of doorstroom finaliteit, kan je starten in deze studierichting.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

In de derde graad krijg je wekelijks 17 uur algemene vakken. Bij wiskunde wordt er specifiek ingezet op toegepaste wiskunde, goniometrie en vectoren en toegepaste ruimtemeetkunde.

Vakken van de studierichting

In het vijfde en zesde jaar krijg je wekelijks 15 uur kunstvakken in de kunstateliers. Deze uren worden aangevuld met 1 uur kunstbeschouwing.

In de studierichting Grafimedia staan alle kunstvakken (Design en development / Digital crafts / Visual concepts) nauw met elkaar in verbinding en vormen een geheel. Het accent ligt op ontwerp en lay-out, beeldbewerking en -manipulatie en illustratie. Je werkt aan output voor print en voor scherm.

Je doorloopt de verschillende stappen in het grafisch proces. Dit start bij de briefing en de communicatie met de klant. Daarna volgt de onderzoeks- en ontwerpfase. Je schetst en tekent, fotografeert in functie van het creëren en ontwikkelen van grafisch producten in 2D of 3D. Je focust hierbij op vormonderzoek en design en komt zo gaandeweg via digitale technieken tot de eigenlijke realisatie. Via een vakeigen proces bereid je op die manier de opdrachten voor in functie van de gewenste digitale (flipbooks, social media-content, ebooks ...) of gedrukte (folders, affiches, banners, verpakkingen ...) output.

Je leert rekening te houden met technische noden en je leert werken met de juiste software binnen een workflow eigen aan de grafische sector. Variabele dataprinting en andere actuele technieken zijn voor jou vanaf nu geen onbekende meer. In Grafimedia zetten we sterk in op het omzetten van theoretische kennis in praktische toepassingen.

In de lessen Kunstbeschouwing maak je kennis met de kunst- en stijlgeschiedenis in het algemeen en met de grafische wereld in het bijzonder en hoe die kan inspireren bij je eigen ideeën en creaties. Je leert kunst bekijken en beleven en ervan te genieten. Je leert kunst te interpreteren en te waarderen en je leert reflecteren over technische, artistieke en communicatieve aspecten.

 

Toekomst

Als je slaagt, behaal je het diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4 (OK4). De studierichting Grafimedia bereidt je voor op een succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt vanuit de beroepskwalificatie Grafimedia voorbereider in de printmedia.   Je bent ook voorbereid om verder te studeren. Se-n-Se opleidingen: Grafimedia voorbereider in de printmedia of Grafimedia voorbereider-assistent vormgever in de printmedia. De meest logische professionele bacheloropleidingen zijn: Digital design en development, Informatiemanagement en multimedia, Digital arts and entertainment, Grafische en digitale media, Multimedia en communicatietechnologie. Je kunt ook opteren voor onderwijs via een Educatieve opleiding Kleuter-, Lager- of Secundair onderwijs. Doorstroom naar andere professionele bacheloropleidingen of academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting word je er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

VAKKEN

5de jaar

 

6de jaar

 

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Economische vorming 0 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 1 0
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Design en development 7 8
Digital crafts 2 2
Kunstbeschouwing 1 1
Visual concepts    
  • Beeld 3 3
  • Fotografie 3 2
 
TOTAAL 33 33