Architectuur en interieur

Heb jij interesse voor architectuur en interieur en wil jij binnen deze context verschillende artistiek-technische vaardigheden ontwikkelen? Architectuur en interieur is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je zet technieken en materialen in om diverse artistieke uitdagingen aan te gaan. Je verwerft inzicht in (interieur)vormgeving, voorstelling en toegepaste wetenschappen. Je ontdekt architecturale kunst en maakt kennis met ontwerpen via waarnemen, kunst-en cultuurbeschouwing, ontwerpmethodes, manuele en digitale voorstellingstechnieken.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de derde graad Architectuur en interieur moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de tweede graad. De logische vooropleiding is de tweede graad Architecturale en beeldende kunsten (dubbele finaliteit). Als je de tweede graad Architecturale en beeldende vorming, Beeldende en audiovisuele kunsten of Grafische technieken hebt gevolgd, dan kan je eveneens instappen. Ook wanneer je geslaagd bent in een ander studiedomein dubbele finaliteit of doorstroom finaliteit, kan je starten in deze studierichting.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 19 uur algemene vakken. Fysica wordt uitgebreid met toegepaste constructieleer en toegepaste bouwkunde. Bij wiskunde wordt er een uitbreiding voorzien met toegepaste ruimtemeetkunde.

Vakken van de studierichting

Je krijgt wekelijks 13 uur kunstvakken in de kunstateliers. Deze uren worden aangevuld met 1 uur kunstbeschouwing.

In deze studierichting  staat de artistieke expressie binnen de context van architectuur en interieur centraal. Je leert assisteren en uitvoeren bij de voorbereiding, de bewerking en de afwerking van een ontwerp. Daarbij zijn de creatieprocessen eigen aan architectuur en interieurarchitectuur belangrijk. Vanuit een gestructureerde omgeving en via bespreking van de opdrachten kom je tot mogelijke oplossingen voor gestelde ruimtelijke uitdagingen. Je gaat daarbij zowel individueel/zelfstandig als in groep aan de slag. Je zet je artistieke deskundigheid dus ook in voor gemeenschappelijke projecten. Binnen het kader van het werkplekleren wordt vaak samengewerkt met externe opdrachtgevers en vakmensen. Je staat daarbij open voor nieuwe en andere visies en interpretaties.

In Atelier Architectuur en Atelier Interieur maak je maquettes, schaal modellen en prototypes om een concept of een thematiek te presenteren. Je doorloopt daarbij het artistiek proces: inspiratie zoeken, onderzoeken, experimenteren, betekenis geven, presenteren en reflecteren. Je gaat daarbij aan de slag met diverse vormgevingsmiddelen, technieken en materialen. Het analyseren van methodes en ontwerpprocessen van architecten en interieurarchitecten, ruimtelijk vormgevers of beeldende kunstenaars werken daarbij inspirerend.

Je leert je ideeën verwoorden door je concept, je artistiek werk/presentatie uit te leggen en te onderbouwen aan de hand van een rijke taal, specifieke vaktermen en argumenten.

Je combineert traditionele en experimentele technieken om tot architecturale en ruimtelijke vormgevingen te komen.

Je bent creatief in de keuze van kleur, materiaal en techniek.

In de context van bouwkundig tekenen en interieur tekenen hou je rekening met de tekenconventies die bij het plantekenen worden gehanteerd. Je maakt projectietekeningen met zowel traditionele tekeninstrumenten (T-lat, passer, tekendriehoeken …) als digitale tekeninstrumenten. Je gebruikt vakspecifieke 2D- en 3D-software.

Je schetst en tekent naar waarneming. Op die manier verwerf je vormkennis van diverse 2D- en 3D-vormen en -composities en leer je de impact van perspectief kennen op lijn, vlak, kleur, vorm en grootte.

In Architectuur en interieur zijn ‘wetenschap en techniek’ en ‘toegepaste constructieleer en bouwkunde’ essentieel. Deze aspecten worden benaderd vanuit het architecturale en ruimtelijke atelierwerk waarbij je samen met de leerkrachten op zoek gaat naar de verbinding tussen het artistieke en het wetenschappelijke. Je analyseert eigenschappen van constructies. Je voert 3D-metingen uit in functie van het modelleren van projecten. Je analyseert eigenschappen van materialen en constructies in functie van thermische isolatie. Je analyseert mechanische eigenschappen van materialen en eigenschappen van constructies en materialen in functie van akoestisch comfort.

En je leert vooral ook werken op een veilige, duurzame en ecologische manier.

Kunstbeschouwing wordt aangeboden als een apart lesuur, maar wordt ook geïntegreerd in alle andere kunstvakken. Je analyseert kunstuitingen uit verschillende stromingen en periodes om een kunsthistorisch referentiekader op te bouwen. Daarbij is er uiteraard aandacht voor de geschiedenis van de architectuur en de binnenhuisarchitectuur, erfgoed en ruimtelijke ordening. Maar deze aspecten worden uitgebreid met een grote variatie aan en een brede blik op andere kunstvormen zoals film, muziek, theater, concerten, … aansluitend bij de actualiteit. Studiereizen, bezoek aan musea en tentoonstellingen, workshops, beurzen helpen je bij het analyseren en uitbouwen van eigen inzichten over kunst, interieur en architectuur.

 

Toekomst

Als je slaagt, behaal je het diploma secundair onderwijs onderwijskwalificatie 4 (OK4). De studierichting Architectuur en Interieur bereidt je voor op een succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt als assistent architecturaal vormgever. Je bent ook voorbereid om verder te studeren. Se-n-Se opleidingen zoals Bijzondere beeldende vorming behoren tot de mogelijkheden. De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich binnen het studiegebied Architectuur: Interieurvormgeving, Landschaps- en tuinarchitectuur, Toegepaste architectuur. Ook Beeldende vormgeving en Industrieel productontwerpen behoren tot de mogelijkheden. Je kunt ook opteren voor onderwijs via een Educatieve opleiding Kleuter-, Lager- of Secundair onderwijs. Doorstroom naar andere professionele bacheloropleidingen of academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting word je er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

VAKKEN

5de jaar

 

6de jaar

 

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Economische vorming 0 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Fysica 1 1
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 1 0
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 3 3

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Atelier architectuur 7 6
Atelier interieur 6 7
Kunstbeschouwing 1 1
 
TOTAAL 33 33