Beeldende vorming

Wil jij experimenteren en komen tot beeldende en conceptuele oplossingen die getuigen van een kritisch onderzoek? En wil je daarvoor gebruik maken van diverse technieken en materialen? Beeldende vorming is een artistieke en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Artistieke expressie binnen de context van beeld staat centraal. Je geeft vorm aan boodschappen en inhouden, zowel 2D als 3D. Je verwerft inzicht in vorm, kleur, ruimte en compositie. Dit krijgt vorm in uiteenlopend beeldend werk zoals schilderijen, tekeningen, teksten, installaties, foto's, illustraties, ruimtelijk werk, film ...

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de derde graad Beeldende vorming moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de tweede graad. De logische vooropleiding is de tweede graad Architecturale en beeldende vorming (doorstroomfinaliteit). Als je in een ander studiedomein een studierichting met doorstroomfinaliteit hebt gevolgd, dan kan je eveneens instappen.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

In de derde graad krijg je wekelijks 19 uur algemene vakken in het vijfde jaar en 18 uur in het zesde  jaar. De lessen wiskunde worden uitgebreid met  toegepaste ruimtemeetkunde.

Vakken van de studierichting

In het vijfde jaar krijg je wekelijks 11 uur kunstvakken in de kunstateliers;  in het zesde jaar is dat 12 uur. Deze uren worden aangevuld met 2 uur kunstbeschouwing.

In de studierichting Beeldende vorming staat de artistieke expressie en de artistieke deskundigheid binnen de context van beeld centraal. Deze artistieke deskundigheid is echter nooit een eindpunt, maar een manier om de verbeelding te concretiseren.

Je komt in aanraking met verschillende materialen en technieken en met de mogelijkheden en beperkingen ervan. Zo ontdek je gaandeweg verschillende manieren om je uit te drukken en artistieke uitdagingen aan te gaan. Je creëert vanuit een persoonlijk artistiek denken, voelen, handelen. Je formuleert meerdere antwoorden op een artistieke vraagstelling en kiest en combineert geleidelijk zelf technieken om vorm te geven aan een eigen artistiek proces. Je analyseert, exploreert en experimenteert met beeld(en) en leert daarbij creëren, interpreteren, improviseren, ontwerpen en presenteren.

Via onderzoek en experiment kom je tot unieke concepten en creaties, individueel en in groep. Je zet dus ook regelmatig je artistieke deskundigheid in voor gemeenschappelijke projecten. Je werkt daarbij op een veilige, correcte, duurzame en milieubewuste  manier met uiteenlopende materialen en instrumenten. De relatie inhoud-vorm staat centraal. Je denkt bijgevolg steeds bewust na over ‘wat’ je wil vertellen of maken en ‘hoe’ je dat kunt doen.

De verschillende ateliers werken samen, vullen elkaar aan, versterken elkaar en vormen een geheel.

Beeldende vorming 2D - 3D daagt je uit en stimuleert je om via artistieke creaties een diepere relatie aan te gaan met de jouw omringende wereld via verschillende thema’s/onderwerpen/projecten. Je hanteert daarvoor verschillende 2D materialen en technieken. Je schildert met verschillende verfsoorten op diverse ondergronden. Je experimenteert met mixed media, collage technieken, druktechnieken … Daarnaast krijg je een ruim aanbod 3D technieken en materialen aangeboden waarmee je ruimtelijke creaties realiseert. Je onderzoekt en experimenteert met de (expressie)mogelijkheden van onder meer klei, hout, steen, metaal, recyclagemateriaal … en met ruimtelijke technieken zoals modelleren, beitelen, vijlen, solderen  …

Waarneming focust op vorm- en kleuronderzoek -zowel twee- als driedimensionaal- en werkt voorbereidend en ondersteunend bij de andere ateliers. Je leert gericht en geconcentreerd waarnemen. Naast een ruimtelijke, tactiele en visuele intuïtie en vermogen, ontwikkel je daarbij ook een beeldende teken- en vormentaal. Je verwerft inzicht in compositie, constructie en perspectief via schetsen, tekenen, schilderen, modelleren naar fauna, flora, landschap, architectuur, menselijke figuur en objecten.

Kunstbeschouwing wordt aangeboden als afzonderlijk vak, maar wordt ook geïntegreerd in alle andere kunstvakken. De focus ligt op het bewust leren onderzoeken, betekenis geven en waarderen van kunst. Het beschouwen van kunst wordt benaderd vanuit het beeldende, maar ook vanuit een brede blik op kunsten. Je maakt kennis met de kunst- en stijlgeschiedenis en met diverse expressievormen zoals schilder- en beeldhouwkunst, grafische kunst, architectuur, fotografie, film …  Je bekijkt, beluistert, bespreekt en analyseert deze diverse kunstuitingen uit heden en verleden en leert daarbij je interesse voor kunst te uiten. Het verwerven en toepassen van een correcte vakterminologie vormt daarbij een meerwaarde in functie van het werken in de ateliers. Je verwerft inzicht in diverse vormen van kunst en hebt aandacht voor de kunstactualiteit. Je gebruikt die informatie als inspiratiebron binnen je eigen artistiek proces. Je kijkt en luistert objectief, onbevooroordeeld. Je staat open voor trends en ontwikkelt een onderzoekende houding. Je slaagt erin om een artistiek werk in verband te brengen met een kunsthistorisch referentiekader.

 

Toekomst

Als je slaagt, behaal je het diploma secundair onderwijs onderwijskwalificatie 4 (OK4). De studierichting Beeldende vorming bereidt je voor op een succesvolle doorstroom naar academische en professionele bacheloropleidingen. Mogelijke academische bacheloropleidingen zijn onder meer Beeldende kunsten,  Kunstwetenschappen, Product design, Visual arts, Conservatie-restauratie … Mogelijke professionele bacheloropleidingen zijn onder meer Beeldende vormgeving, Interieurvormgeving, Landschaps- en tuinarchitectuur, Toegepaste architectuur, Digital design and development, Digital arts and entertainment, Multimedia en communicatietechnologie.  Je kunt ook opteren voor onderwijs via een Educatieve opleiding Kleuter-, Lager of Secundair onderwijs. Doorstroom naar andere academische en professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting word je er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

VAKKEN

5de jaar

 

6de jaar

 

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Economische vorming 0 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 1 0
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 3 3

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Beeldende vorming 2D - 3D 8 9
Kunstbeschouwing 2 2
Waarneming 3 3
 
TOTAAL 32 32