Decor, etalage en publiciteit

Wil jij vorm geven aan ruimtes zoals stands, decors, displays ... en 2D- en 3D-producten ontwerpen? Decor, etalage en publiciteit is een artistieke en praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je ontwikkelt handigheid, een goede smaak, zin voor nauwkeurigheid en perfectie, gevoel voor schoonheid en harmonie. Je leert diverse technieken en je ontdekt verschillende grondstoffen en materialen.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de derde graad Decor, etalage en publiciteit moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de tweede graad. De logische vooropleiding is de tweede graad Decor en etalage - publicitair design (arbeidsmarktgerichte finaliteit). Als je de tweede graad Architecturale en beeldende vorming, Beeldende en audiovisuele kunsten of Grafische technieken hebt gevolgd, dan kan je eveneens instappen. Ook wanneer je geslaagd bent in een ander studiedomein arbeidsmarktgerichte finaliteit, dubbele finaliteit of doorstroom finaliteit, kan je starten in deze studierichting.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

In het vijfde jaar krijg je wekelijks 12 uur algemene vakken, in het zesde jaar is dat 13 uur.

Vakken van de studierichting

In het vijfde jaar krijg je wekelijks 21 uur kunstvakken in de kunstateliers; in het zesde jaar 18 uur. Deze uren worden aangevuld met 1 uur kunstbeschouwing.

In de studierichting Decor, etalage en publiciteit gaan het ruimtelijk en het publicitair vormgeven hand in hand. Beide aspecten versterken elkaar, vullen elkaar aan en resulteren in een gezamenlijk eindproduct. Er wordt daarbij steeds vertrokken vanuit interessante, realiteit gerichte  en uiteenlopende thema’s/projecten.

Je werkt regelmatig samen met externe opdrachtgevers, zodat je nog beter ervaart hoe het er op de arbeidsmarkt aan toe gaat. Je leert communiceren met klanten en verbale duiding geven over eigen werk. Je werkt zowel individueel als in groep. Je gebruikt daarbij je verbeeldingskracht en creativiteit. Zo verwerf je gaandeweg een grote vakdeskundigheid. Je leert hoe je op een veilige en milieubewuste manier kan werken. Je maakt kostenoverzichten en kostenramingen en ervaart hoe je duurzaam en productief kunt werken.

Je leert plannen en je eigen werkzaamheden voorbereiden. Tijdens de brainstorm en de ontwerpfase houd je rekening met het gestelde doel en de doelgroep. Je leert hoe je je gedachtegang kan visualiseren aan de hand van ideeschetsen en roughs. Je maakt dummy’s, maquettes en prototypes. Je werkt met mindmaps, storyboards  en moodboards ter illustratie van een idee, een sfeer en stijl; dit zowel manueel als digitaal. Je illustreert grafische, publicitaire- en decoratietrends en sferen. Je denkt en communiceert in beelden. Je raadpleegt informatiebronnen, je bezoekt vakbeurzen en bedrijven in het kader van het werkplekleren en je gaat op studiebezoek.

De lessen Beeldcreatie (Waarneming 2+3D, Fotografie, Schaaltekenen) werken ondersteunend bij het Publicitair vormgeven en het Ruimtelijk vormgeven. Je onderzoekt vorm en kleur door te schetsen, te tekenen, te fotograferen, collages te maken, te experimenteren … Je past kleurenleer toe in functionele en artistieke realisaties. De lessen Schaaltekenen helpen je om ruimtelijke figuren om te zetten van 3D naar 2D en omgekeerd; manueel en digitaal via tekensoftware en maquettebouw. Je onderzoekt compositiemogelijkheden. Je leert hoe je verschillende technieken, materialen en methodes kunt gebruiken in functie van een opdracht. Je maakt kennis met verschillende druk- en printtechnieken, wrapping, displays, verpakking, … Je maakt digitale fotografische en bewegende beelden. Je werkt grafische toepassingen en visualisaties uit.

In functie van het Publicitair vormgeven (Graphic design, illustratie) verdiep je je in de basisprincipes van lay-out, typografie en de verschillende types illustraties. Je leert hoe je beeld- en tekstmateriaal samenbrengt via een digitaal opmaakprogramma voor advertenties, huisstijl, folder, magazine, brochure …

Binnen het Ruimtelijk vormgeven (Decor, etalage en presentatie) ontwerp je beursstanden, decors … of je vertrekt vanuit het concept van een evenement, een festival, een etalage, een hoekje in een winkel, … Je onderzoekt daarbij ook het effect van het belichten. Je presenteert 3D- elementen en grafische toepassingen binnen een ruimtelijke publicitaire vormgeving.

Kunstbeschouwing werkt inspirerend en als springplank voor je eigen concepten,  ideeën en creaties. Dit wordt als vak op zich aangeboden, maar wordt ook geïntegreerd in alle andere kunstvakken. Je leert kunst bekijken, beluisteren, beleven en ervan te genieten. Je leert kunst interpreteren, waarderen en je leert reflecteren over technische, artistieke en communicatieve aspecten.

In het 6de jaar ga je 2 weken op stage. Op die manier maak je kennis met de bedrijfswereld. Jouw stagebegeleider zoekt samen met jou een geschikte stageplaats. Tijdens de stage wordt je kennis en ervaring uit de lessen op school verder uitgediept en aangevuld met werkervaringen.

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan behaal je het diploma secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 3 (OK3). Je bent voorbereid op een succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt als commercieel ruimtelijk vormgever. Tewerkstelling is mogelijk in decor(atie) zaken, etalage ateliers, schildersbedrijven en bij standenbouwers, decorbouwers voor toneel, film en televisie, beletteringsbedrijven, verpakking nijverheid, (zeef)drukkerijen, grafisch gerichte bedrijven, … Je kan ook terecht bij typische decoratieve ambachten die te maken hebben met schildertechnieken, textielbedrukking, ontwerp en uitvoering van objecten en praalwagens voor stoeten en processies. Daarnaast kan je werken in bedrijven die te maken hebben met vormgeving in de ruimste zin van het woord.

Na de derde graad kun je je vakbekwaamheid nog verhogen door verder te studeren in een beroepsgericht specialisatiejaar Se-n-Se, bv. Print en Sign operator. Ook een HBO5 of graduaatsopleiding is mogelijk. Ook kun je via een algemeen vormend Se-n-Se-jaar je onderwijskwalificatie 4 behalen, waarna verder studeren in een Bacheloropleiding mogelijk wordt.

VAKKEN

5de jaar

 

6de jaar

 

BASISVORMING

 
Engels 1 1
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 1 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 2 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Decor, etalage en publiciteit    
Beeldcreatie:    
  • Waarneming 2+3D 3 2
  • Fotografie 2 2
  • Schaaltekenen 1 1
Kunstbeschouwing 1 1
Publicitair vormgeven:    
  • Graphic design 6 4
  • Illustratie 2 2
Ruimtelijk vormgeven:    
  • Decor, etalage en presentatie 7 7
Stage 0 2
 
TOTAAL 34 34