Grafische technieken

Ben je creatief en wil je ontwerpen, lay-outen en vormgeven? Grafische technieken is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit van het domein Kunst en creatie. Verbeeldingskracht en vakdeskundigheid staan centraal bij het creëren van grafische producten. Je maakt uitgebreid kennis met het ontwerpen, het voorbereiden en het realiseren van een grafisch eindproduct, zowel gedrukt of geprint als voor het web. De klemtoon ligt enerzijds op het artistiek-creatieve, anderzijds op het aanleren van basistechnieken en op het verwerven van technologisch en theoretisch inzicht in een grafisch
product en in het grafisch proces. Je vertaalt eenvoudige concepten in een grafisch ontwerp en maakt de druktechnische voorbereiding. Je realiseert digitale publicaties: pdf-documenten, eenvoudige websites … Er is ook steeds een duidelijke samenhang tussen de theoretische benaderingen en de artistieke toepassingen. Alle kunstvakken werken samen en vormen een geheel. Ook vanuit de vakken van de basisvorming worden linken gelegd naar de kunstvakken.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Grafische technieken moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar A van de eerste graad. Als je instroomt in het tweede leerjaar van de tweede graad, dan word je extra begeleid. Je krijgt basisopdrachten zodat je snel kan bijbenen.
 

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

In het derde jaar krijg je wekelijks 20 uur algemene vakken, in het vierde jaar 19 uur. Ze bereiden je voor op een derde graad van de dubbele finaliteit.
 

Kunstvakken 

In het 3de jaar krijg je wekelijks 12 uur kunstvakken in de kunstateliers, in het 4de jaar 13 uur. Deze uren vullen we aan met 1 uur kunstbeschouwing.

Beeld en illustratie

Aan de hand van zowel analoge als digitale teken- en collagetechnieken creëer je beelden en illustraties. Je maakt uitvoeringen op verschillende dragers (papier, karton …) met verschillende materialen (verf, inkt, markers …) en in verschillende technieken (schilderen, collage, zeefdruk, lino- en houtsnede …). Voor de digitale creaties maak je gebruik van een vectorieel tekenprogramma. Je analyseert bestaande beelden en realiseert zelf eenvoudige beelden waarop je digitale beeldbewerkingstechnieken toepast. Je integreert hierbij fotografie en fotografische aspecten. Aan de hand van een storyboard of een verhaallijn maak je videofragmenten en bewegende beelden via filmen, stopmotion, gif-animaties …

Atelier Graphic design

Je analyseert de 3 fases van het grafisch ontwerp- en productieproces: voorbereiding, ontwerp en lay-out, drukken en afwerken of digitaal presenteren. Je schetst, tekent en schildert naar waarneming met verschillende technieken en materialen als voorstudie en in functie van ideeschetsen. Je verdiept je in de producten en de productvereisten: het soort drukwerk, kleurgebruik, vormgeving, papiersoorten, druktechnieken … Je vertaalt je concepten naar een grafisch eindproduct voor gedrukte media (print, zeefdruk, plotter …) en voor online media (website). Je houdt daarbij rekening met de opmaakparameters (bladspiegel, marges …) en de paginastructuur (lay-out, compositie …). Je leert werken met digitale tekenprogramma's, beeldverwerkingsprogramma's en opmaakprogramma's. Je leert hoe je grafisch werk kan klaarzetten voor druk of voor digitale output. Ook de verschillende presentatievormen komen aan bod.

Kunstbeschouwing

De lessen kunstbeschouwing willen jouw interesse voor uiteenlopende kunst- en cultuuruitingen wekken. We nemen de tijd om je te (leren) genieten van kunst en ‘trager’ naar kunst te kijken, te luisteren … Je analyseert en interpreteert kunstuitingen uit verschillende kunststromingen, periodes en samenlevingen: grafische kunst, beeldende- en audiovisuele kunsten, muziek, podiumkunsten, dans, film, game, graffits … Hierbij komen de kenmerkende kunsthistorische elementen en begrippen met de specifieke vakterminologie aan bod. We werken niet chronologisch, maar thematisch en projectmatig in directe samenhang met de kunstvakken.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs en kan je overgaan naar een derde graad. Na de tweede graad Grafische technieken ben je goed voorbereid om verder te studeren in de derde graad Grafimedia. Daarnaast behoren ook Beeldende kunst, Architectuur en interieur en Decor, etalage en publiciteit tot de mogelijkheden. Je kan ook kiezen voor een studierichting in een ander studiedomein.

VAKKEN

3de jaar

4de jaar

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT en mediawijsheid 1 0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 0 1
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Wiskunde  3 3

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Grafische technieken  
Beeld en illustratie 4 5
Atelier Graphic design 8 8
Kunstbeschouwing 1 1
   
TOTAAL 33 33