Creatie en mode

Ben je een creatieve denker met een uitgesproken passie voor mode? Dan is Creatie en Mode jouw studierichting. Je onderzoekt en doorloopt zowel het creatieproces als het productieproces van A tot Z. Je verdiept je in technieken en materialen om tot de beste keuze te komen bij de uitvoering van een origineel model. Je fijn-motorische vaardigheden scherp je verder aan om je stukken te realiseren. Je bevindingen leg je nauwkeurig vast in een technisch dossier. Ruimtelijk inzicht en technische vaardigheden zet je in bij het oplossen van problemen.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Creatie en mode moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar A van de eerste graad.
 

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

In het derde jaar krijg je wekelijks 21 uur algemene vakken, in het vierde jaar 19 uur. Ze bereiden je voor op een derde graad binnen de dubbele finaliteit.

Vakken van de studierichting

Creatie

In de lessen creatie leer je ontwerpen creëren in functie van een opdracht en hun verbeelding. Dit artistiek proces wordt ondersteund door de kennis van diverse aspecten van kunstbeschouwing en artistieke expressiemogelijkheden. Je zet je eerste stappen in waarnemingstekenen en digitaal tekenen. Je ontdekt de verschillende fasen van het creatieproces waarbij je rekening houdt met de mogelijkheden qua vormgeving en uitvoering van je creatie. Bij het presenteren gebruik je je communicatieve vaardigheden om de gemaakte keuzes te beargumenteren.

Vormgeving

In de lessen vormgeving zet je je eerste stappen bij het tekenen en aanpassen van patronen. Je verwerft hiervoor het nodige inzicht in 2D-3D in functie van patroontekenen en vormgeving . Hierbij breng je alle informatie samen in een technisch dossier. Je ontwikkelt hierbij een kritische houding.

Modetechnieken

In de lessen modetechnieken gebruik je diverse methodes, technieken, werkvolgordes en materialen om tot de beste keuze te komen bij de uitvoering van een model of je eigen ontwerp. Je werkt basismodellen uit om diverse technieken te leren kennen en de technische systemen op een verantwoorde manier te hanteren. Je werkt met diverse materialen, met aandacht en kritische blik op herkomst en bewerking. Ontwerp, vormgeving en uitvoering breng je samen in een technisch dossier.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs en kan je overgaan naar een derde graad. Na tweede graad Creatie en mode ben je goed voorbereid om verder te studeren in de derde graad Mode (dubbele finaliteit).

VAKKEN

3de jaar

4de jaar

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 1 0
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT en mediawijsheid 1 0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 0 1
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Creatie en mode  
• Creatie 5 5
• Vormgeving 4 5
• Modetechnieken 3 4
   
TOTAAL 33 33