Decor en etalage - publicitair design

Wil je creatief aan de slag in de publiciteitswereld of in de decor- en etalagesector? Decor en etalage - publicitair design is een artistieke en praktische studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Je leert de etalage- en decoratiesector kennen via het ontwerpen van decors, stands, displays, 2D en 3D producten … Je leert de publiciteitssector kennen door het ontwerpen van affiches, illustraties, logo’s, verpakkingen … Je zet je verbeeldingskracht en vakdeskundigheid in bij het ruimtelijk en publicitair vormgeven. Je gebruikt daarbij verschillende technieken en materialen. Je werkt creatief en uitvoerend; zowel individueel als in groepsverband. Alle kunstvakken werken samen en vormen een geheel. Alle componenten worden zowel digitaal als analoog ondersteund. Zo is fotografie geen vak op zich, maar wordt het geïntegreerd in de verschillende kunstvakken.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Decor en etalage - publicitair design moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar A of B van de eerste graad. Ben je 15 jaar of een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, dan kan je starten mits een gunstig advies van de toelatingsklassenraad. Als je instroomt in het tweede leerjaar van de tweede graad word je extra begeleid. Je krijgt basisopdrachten zodat je snel kan bijbenen.
 

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt in het derde jaar wekelijks 16 uur algemene vakken, in het vierde jaar 15 uur. Ze bereiden je voor op een derde graad van de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Kunstvakken

Je krijgt in het derde jaar wekelijks 16 uur kunst- en praktijkvakken in de kunstateliers, in het vierde jaar 17 uur. Deze uren worden aangevuld met 2 uur kunstbeschouwing.

Beeldcreatie: waarneming 2+3D

Bij het schetsen, tekenen, schilderen, fotograferen en ruimtelijk werken naar waarneming van de zichtbare werkelijkheid, leer je de vorm, de kleur, de verhoudingen en de constructie kennen van alles wat ons in de wereld omringt (objecten en stillevens, natuur, figuren, ruimtes …). Waarnemingsperspectief is belangrijk om ruimte en diepte te leren weergeven op een plat vlak. Waarneming 2+3D helpt je om ontwerpen en ideeën op papier te zetten en om vorm te geven aan je verbeelding.

Beeldcreatie: 2+3D vormgeven

Vertrekkend van de vorm- en kleurkennis uit de lessen waarneming 2+3D en vanuit je fantasie, maak je vlakke en ruimtelijke ontwerpen voor functionele en artistieke doeleinden. Voor de uitvoering van je ideeën leer je selecteren uit een grote waaier (analoge en digitale) technieken en materialen. Je kiest en combineert de juiste kleuren, je decoreert, illustreert en experimenteert in verschillende stijlen.

Etaleren en productpresenteren

In de lessen etaleren en productpresenteren staat het ruimtelijk vormgeven centraal. Dit maakt dat het hier niet om een klassieke etalageopleiding gaat. In samenwerking met de lessen beeldcreatie creëer je zelf (decoratie)objecten, je werkt eigen visualisaties uit met een gepaste selectie van vormen, kleuren, stijlen en materialen. Je maakt een eigen stappenplan op. Je houdt rekening met het specifieke consumptiegedrag van je doelgroep, met de planning en houdbaarheid van de etalage, de productkenmerken, de etalagematerialen en -technieken, de etalagevormen en ruimtes, het effect van de belichting …

Kunstbeschouwing

Kunstbeschouwing werkt ondersteunend bij het atelierwerk. In deze lessen leer je verschillende kunstenaars en hun werk kennen. Je kijkt en luistert naar kunst, je beleeft kunst en leert genieten van verschillende kunstvormen. Je analyseert en bespreekt kunstwerken en ervaart hoe kunst en cultuur jouw gedachten, gevoelens en gedrag kan beïnvloeden. Je maakt kennis met grafische vormgeving en decorbouw als kunstvorm (denk hierbij maar aan realisaties zoals Tomorrowland.) Je ervaart hoe kunst jou kan inspireren en een springplank kan zijn voor jouw eigen concepten, ideeën en creaties. Daar waar mogelijk bekijken we die kunstvormen ook in realiteit door het bezoeken van tentoonstellingen, door een dans- of filmvoorstelling bij te wonen …

Publicitair design: grafisch computeratelier en publicitair vormgeven

In de lessen grafisch computeratelier en publicitair vormgeven maken je wegwijs in de wereld van de publiciteit en de reclame. Via brainstorm, ideeschetsen, voorstudies en presentatieontwerpen geef je vorm aan publicitaire producten zoals affiches, stickers, logo’s en huisstijl, carwrapping, verpakkingen, displays … Lay-out staat hierbij centraal. Je leert hoe je illustraties, foto’s en teksten kan combineren via een digitaal opmaakprogramma. Ook typografie (lettertypes, letterformaten) en belettering vormen een belangrijk aspect van het publicitair vormgeven.


 

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van de tweede graad en kan je overgaan naar de derde graad finaliteit arbeidsmarkt. De tweede graad Decor en etalage - publicitair design bereidt je grondig voor op de derde graad Decor, etalage en publiciteit.
Een overgang naar een andere richting met finaliteit arbeidsmarkt is mogelijk, maar omwille van de praktijkvakken niet altijd eenvoudig.

VAKKEN

3de jaar

4de jaar

BASISVORMING

 
Artistieke vorming 1 0
Engels 1 1
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
ICT en mediawijsheid 1 0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 2 3
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Decor en etalage - publicitair design  
Beeldcreatie:    
• Waarneming 2+3D 3 3
• 2+3D vormgeven 4 4
Etaleren en productpresenteren 4 4
Kunstbeschouwing 2 2
Publicitair design:    
• Grafisch computeratelier 2 2
• Publicitair vormgeven 3 4
   
TOTAAL 34 34