Architecturale en beeldende kunsten

Wil je je verdiepen in kunst en cultuur en je artistieke uitdagingen aangaan? Architecturale en beeldende kunsten is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit van het studiedomein Kunst en creatie. Verbeeldingskracht en vakdeskundigheid staan centraal bij het architecturaal en beeldend creëren. Tijdens dit artistiek-creatief proces ontwikkel je eigen ideeën bij specifieke, creatieve en afgebakende opdrachten. Door gebruik van verschillende materialen en technieken ontwikkel je een eigen beeldtaal, zowel vlak als
ruimtelijk. Er is ook steeds een duidelijke samenhang tussen de theoretische benaderingen en de artistieke toepassingen.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Architecturale en beeldende kunsten moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar A van de eerste graad. Als je instroomt in het tweede leerjaar van de tweede graad, dan word je extra begeleid. Je krijgt basisopdrachten zodat je snel kan bijbenen.
 

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

In het derde jaar krijg je wekelijks 20 uur algemene vakken en in het vierde jaar 19 uur. Ze bereiden je voor op een derde graad van de dubbele finaliteit.

Kunstvakken 

In het derde jaar krijg je wekelijks 11 uur kunstvakken in de kunstateliers, in het vierde jaar 12 uur. Deze uren worden aangevuld met 2 uur kunstbeschouwing.

Architectuur

Stap voor stap maak je kennis met de wereld van de architectuur. Niet alleen bouwkunst (gebouwen, bruggen, stadions) komt aan bod, maar er is ook expliciet aandacht voor interieur en design. Je leert ruimtelijk denken en verwerft ruimtelijk inzicht. Bekende realisaties, gerenommeerde ontwerpers-architecten werken inspirerend. Er wordt ook vaak vertrokken vanuit de bouwsels in de natuur. Je start met het tekenen van eenvoudige meetkundige tekeningen en constructies. Vanuit deze basis maak je eigen ontwerpen en interessante 2D en 3D toepassingen.

Beeld (2D +3D)

In de lessen beeld krijg je de kans om jouw ideeën, gevoelens en ervaringen om te zetten in unieke 2D en 3D creaties. Je vertrekt hiervoor steeds vanuit een bepaald onderwerp. De leerkracht biedt thema’s aan die nauw aanleunen bij jouw interessewereld. Je werkt met beeld, vorm, kleur en compositie en krijgt de kans om verschillende materialen en technieken te gebruiken (houtskool, verf, collage, fotograferen, klei, hout, steen, recyclagematerialen). Zo slaag je erin om vorm te geven aan een boodschap of een inhoud in jouw persoonlijke beeldtaal.

Kunstbeschouwing

In de lessen kunstbeschouwing leer je kijken naar interessante kunst uit verschillende periodes volgens onderwerp, techniek, compositie … Je leert kunstwerken bespreken en analyseren. We bekijken ontwikkelingen in architectuur, in schilder- en beeldhouwkunst en brengen die in relatie met andere kunstvormen (grafiek, fotografie, muziek, dans …) en maatschappelijke ontwikkelingen. Kunstbeschouwing helpt en inspireert je bij jouw persoonlijk atelierwerk. Daar waar mogelijk gaan we die kunstvormen ook in realiteit gaan bekijken door architectuur- en museumbezoek, door het bijwonen van een voorstelling of een concert …

Waarneming

Bij het schetsen, tekenen, schilderen en ruimtelijk werken naar waarneming leer je de vorm, de kleur en de constructie kennen van wat ons in de wereld omringt. Je start met eenvoudige objecten en slaagt er na korte tijd in om complexe vormen weer te geven. Deze vorm- en kleurkennis heb je nodig om toe te passen in de lessen architectuur en Beeld. Schetsen en tekenen is immers belangrijk om ideeën op papier te zetten en om vorm te geven aan je verbeelding.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs en kan je overgaan naar een derde graad. Na de tweede graad Architecturale en beeldende kunsten ben je goed voorbereid om verder te studeren in de derde graad Architectuur en interieur of Beeldende kunst. Daarnaast behoort ook Grafimedia tot de mogelijkheden. Je kan ook kiezen voor een studierichting in een ander studiedomein.

VAKKEN

3de jaar

4de jaar

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT en mediawijsheid 1 0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 0 1
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Architecturale en beeldende kunst  
• Architectuur 4 4
• Beeld (2D + 3D) 4 5
• Kunstbeschouwing 2 2
• Waarneming 3 3
   
TOTAAL 33 33