Biotechnologische STEM-wetenschappen

Heb je een grote interesse voor wetenschappen (Science), technologie (Technology) en wiskunde (Mathematics) en wil je iets minder focussen op talen? Hou je van theoretische kennis, maar zie je ook in experimenteren en ontwerpend leren (Engineering) een leuke uitdaging? Voer je graag zelfstandig onderzoek uit naar biotechnologische problemen? Beschik je bovendien over de nodige motorische vaardigheden om nauwkeurig laboratoriumwerk uit te voeren om die wetenschappelijke problemen op te lossen? Wil je na de 3de graad verder studeren in een richting waar wetenschappen een belangrijke rol spelen? Dan is Biotechnologische STEM-wetenschappen iets voor jou!

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Biotechnologische STEM-wetenschappen moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de eerste graad. Het tweede leerjaar van de eerste graad, basisoptie moderne talen en wetenschappen, STEM-wetenschappen of STEM-technieken zijn de logische vooropleidingen. Deze studierichting is ook mogelijk voor alle leerlingen met aanleg en interesse voor wetenschap (Science), techniek (Technology), ontwerpen (Engineering) en wiskunde (Mathematics) (= STEM).

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 19/20 uur algemene vakken. Ze bereiden je voor op een derde graad en op vervolgonderwijs.

Vakken van de studierichting

Biologie

In het vak biologie zoomen we in op de zenuwen, zintuigen en hormonen. Je ontdekt hoe het menselijk lichaam en brein inwendig communiceren met elkaar, zodat je de juiste handelingen doet om te overleven. Je leert hoe een mens ontstaat uit een bevruchte eicel en hoe belangrijk een gezonde levensstijl is tijdens de zwangerschap. Verder krijg je inzicht in ecosystemen; je leert kritisch kijken naar de natuur en de dierenwereld met de ogen van een echte bioloog. Zelfs de kleinste organismen komen aan bod tijdens de lessen biodiversiteit en microbiologie.

Chemie

Waarom strijken mensen met gedestilleerd water? Waarom mogen we dit gedestilleerd water niet als drinkwater gebruiken? Wat is het nut van waterzuiveringssystemen? Waarom wordt water chemisch afgekort als ‘H2O’ en spreken we over een CO-vergiftiging? Hoe komt het dat ‘Destop’ gebruikt wordt als ontstopper? Waarom is keukenazijn een handig ontkalkingsmiddel? Waarom is cola slecht voor de tanden?
Tijdens de lessen chemie krijg je theoretische antwoorden op al deze vragen. Je leert uit welke kleine deeltjes materie is opgebouwd. Je komt te weten welke soorten chemische stoffen er bestaan, en hoe ze opgedeeld en genoteerd worden. Je leert welke soorten chemische reacties er bestaan. Bovendien wordt ‘de tabel van Mendeljev’ je beste vriend voor zowel het noteren van de chemische stoffen als het uitvoeren van berekeningen. Dit alles ontdek je en bewijs je via theorielessen en experimenten. We voorzien een extra uur chemie om de overgang naar de derde graad beter voor te bereiden.

Fysica

In de lessen fysica behandelen we verschillende domeinen: mechanica (krachten, beweging, druk, statische systemen, arbeid, energie en vermogen), thermodynamica (gaswetten en warmte) en elektromagnetisme (elektrische en elektromagnetische systemen). Je leert metingen uitvoeren, meetresultaten interpreteren en het cijfermateriaal grafisch voorstellen met een rekenblad (bv. Excel of Google Sheets) en PASCO.

STEM-project en Toegepaste wiskunde

Tijdens het STEM-project trekken we volledig de kaart van een geïntegreerde aanpak. Je verwerkt de inhoudelijke doelen uit de drie bovenstaande vakgebieden experimenteel en projectmatig. We investeren ook een extra uur Toegepaste wiskunde in dit projectwerk om het luik wiskunde (Mathematics) te versterken. 
In dit projectwerk schaaf je je onderzoeks- en ontwerpvaardigheden verder bij. Je leert biotechnologische problemen oplossen en modelleren. Dit organiseren we in een halve dag projectwerk. 

Computerwetenschappen

In het vak computerwetenschappen zal je samen met de leerkracht IT-ondersteuning bieden aan het projectwerk. Sensoren uitlezen en/of programmeren, stukje code schrijven, leren computationeel denken … Het komt allemaal aan bod. Heeft het project geen ondersteuning nodig, dan ga je aan de slag met algemene ICT-vaardigheden.

Troeven

Ontdek hier onze troeven.

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan behaal je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs en kan je overgaan naar een derde graad. Na de tweede graad Biotechnologische STEM-wetenschappen ben je het best voorbereid om verder te studeren in de derde graad Biotechnologische en Chemische STEM-wetenschappen. Leerlingen die moeite hebben met het zwaarder pakket theorie, maar toch aanleg hebben voor wetenschappen, kunnen overstappen naar een derde graad Biotechnologische en Chemische Technieken. Je kan ook kiezen voor een ander studiegebied.

VAKKEN

3de jaar

4de jaar

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming & mens en samenleving 0 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Biotechnologische STEM-wetenschappen  
Biologie 2 3
Chemie 3 3
Computerwetenschappen 1 0
Fysica 3 2
STEM-project 3 3
Toegepaste wiskunde 1 1
   
TOTAAL 32 32