Organisatieassistentie

De studierichting Organisatieassistentie is praktijkgericht en biedt je een professionele voorbereiding op tewerkstelling als logistiek medewerker in de voeding, zowel in de productie als distributie, of als logistiek assistent in de zorg. In het specialisatiejaar Organisatieassistentie staat kwaliteitsbewust handelen centraal. Kwaliteitsbewust handelen vormt het fundament voor het communiceren – zowel mondeling als schriftelijk - met gebruikers, voor het werken in team binnen een organisatie, voor het zorg dragen voor voeding, voor het zorg dragen voor linnen en interieur …
We verwachten dat je onder verwijderd toezicht kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot zorg in de logistiek en zorg in de voeding combineert en toepast in de stages. Als je graag omgaat met mensen, praktijkgericht bent en kennis wil maken met een waaier aan sectoren waar je tewerkgesteld kunt worden, dan is Organisatieassistentie jouw studierichting. 

Vooropleiding

De logische vooropleiding is de derde graad bso Organisatiehulp. Wanneer je het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad of het diploma secundair onderwijs in het studiegebied Personenzorg hebt behaald, dan kan je dit specialisatiejaar volgen. Wanneer je het studiegetuigschrift of diploma in een ander studiegebied hebt behaald, is er een gunstig advies van de toelatingsklassenraad nodig.

Als je instapt in het 7de jaar Organisatieassistentie vanuit een andere studierichting dan Organisatiehulp, dan moet je een inhaalbeweging maken voor logistiek assistent in de zorg (theorie en/of stage). Concreet betekent dit:
- als je instapt vanuit Verzorging of Gezondheid en welzijnswetenschappen je minimum 3 weken stage loopt in de zorg in een ziekenhuis;

- als je instapt vanuit Sociale en technische wetenschappen, Jeugd-en gehandicaptenzorg of vanuit elk ander studiegebied je 8 weken van 34u. stage loopt in de zorg waarvan minimum 3 weken in een ziekenhuis. De theorie logistiek assistent in de zorg werk je bij door zelfstudie, gevolgd door een theoretische bevraging.

Wat mag je verwachten?

Vakken van de studierichting

Je leert dienstverlenende activiteiten in verschillende contexten kwaliteitsvol organiseren en zelfstandig uitvoeren. Via zelfgekozen stages en seminaries doe je praktijkervaring op.

Logistiek assistent in de zorg

In de lessen en tijdens de stage logistiek assistent in de zorg ontwikkel je de vaardigheden waarover een logistiek assistent in de zorg moet beschikken. Van een logistiek assistent wordt verwacht dat hij de volgende taken onder verwijderd toezicht kan uitvoeren:

- verzorgende taken zoals het opmaken van een bed, maaltijden bedelen, hulp in de afdelingskeuken, hulp bij het wassen en het aankleden, linnenzorg;

- eenvoudige administratieve taken;

- intern transport van patiënten of bewoners.

Logistiek medewerker in de voeding

De lessen logistiek medewerker in de voeding brengen je praktische kennis omtrent gezonde voeding en voedselhygiëne bij. Je voert wisselende opdrachten uit in verband met maaltijdvoorziening, maaltijdbereiding en voedselbehandeling. Je leert de opgelegde taken correct en zorgvuldig afwerken binnen een bepaalde tijd.

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan behaal je het diploma secundair onderwijs.

Het 7de specialisatiejaar biedt kansen op een onmiddellijke tewerkstelling als medewerker in een voedingsdienst, een logistieke dienst of een technische dienst.

Als je gemotiveerd bent, dan kan je doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde.

VAKKEN

7de jaar

BASISVORMING

Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 2
Plastische opvoeding 1

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

 
Organisatieassistentie
• Logistiek assistent in de zorg 2
• Logistiek medewerker in de voeding 7
• Seminarie 3
• Stage 10
 
TOTAAL 34