Kapper-stylist duaal

Wil je je verder vervolmaken als kapper, dan kan kapper-stylist duaal iets zijn voor jou. Je volgt twee dagen les op school, theorie en praktijk. Daarna volg je drie dagen opleiding in het kapsalon onder begeleiding van een mentor. Een trajectbegeleider, leraar van de school, blijft jou tijdens het duale traject ondersteunen en begeleiden.

Vooropleiding

Je kan dit specialisatiejaar volgen als je één van onderstaande studiegetuigschriften kan voorleggen:

• Het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs en bewijs van onderwijskwalificatie ‘Haarverzorging duaal’ niveau 3
of
• Het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad Haarzorg

Wanneer je het studiegetuigschrift of diploma in een ander studiegebied hebt behaald, dan is er een gunstig advies van de toelatingsklassenraad nodig.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Binnen het standaardtraject Kapper-stylist duaal krijg je wekelijks 11 uur algemene vakken. De vakken van de algemene vorming reiken kennis en vaardigheden aan die je kan toepassen op de werkplek.

Beroepsgerichte vorming

Het standaardproject Kapper-stylist duaal omvat wekelijks 4 uur de schoolcomponent en 23 uur de werkplekcomponent. Je ontwikkelt vaardigheden in functie van het rendabel functioneren binnen het kapsalon. Je gaat aan de slag met actuele tendensen en nieuwe technieken die je omzet in de dagdagelijkse praktijk op de werkvloer.
In totaal bestaat je opleiding uit 38 uur (uren op school en op de werkplek). Je sluit een ‘overeenkomst alternerende opleiding’ af met een werkgever en de school. Dit betekent dat je maandelijks een leervergoeding ontvangt (als je de volledige maand werkt). Je blijft fiscaal ten laste van je ouders. Die hebben nog recht op kindergeld. In beperkte mate bouw je socialezekerheidsrechten (ziekte-uitkering, pensioen) op.

 

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je

• het diploma van het secundair onderwijs (bso) en het bewijs van onderwijskwalificatie ‘kapper-stylist duaal’ niveau 4, met inbegrip van de beroepskwalificatie ‘kapper-stylist’ niveau 4 (met vooropleiding beroepssecundair onderwijs)
of
• het studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs en het bewijs van onderwijskwalificatie ‘kapper-stylist duaal’ niveau 4, met inbegrip van de beroepskwalificatie ‘kapper-stylist’ niveau 4 (met vooropleiding algemeen, kunst of technisch secundair onderwijs)
of
• een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie ‘kapper-stylist duaal’ niveau 4
of
•  een attest van verworven competenties

Je kan aan de slag als kapper. Je kan je zelfstandig vestigen.

VAKKEN

7de jaar

BASISVORMING

Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

 
Werkplekleren in het kapsalon  23
Praktijk haarzorg op school 4
 
TOTAAL 38