Maatschappij en welzijn

Ben je sociaal voelend, communicatief vaardig en geïnteresseerd in mens en samenleving? Wil je vanuit een theoretische benadering kijken naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding, dan is Maatschappij en welzijn jouw studierichting. De focus ligt op je eigen leefwereld én het gezin: gezonde kinderen, jongeren en volwassenen. Je leert je kritische zin, creativiteit en probleemoplossend vermogen optimaal te gebruiken. Via praktijkgerichte activiteiten pas je de theorie toe en wordt het samenwerken in groep versterkt.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Maatschappij en welzijn moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar A van de eerste graad.
 

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

In het derde jaar krijg je wekelijks 21 uur basisvorming, in het vierde jaar 19 uur. De vakken van de basisvorming bereiden je voor op een derde graad in de dubbele finaliteit.

Vakken van de studierichting

Ontwikkeling en (ped)agogisch handelen

In de lessen ontwikkeling en (ped)agogisch handelen ligt de focus op communicatie, ontwikkelingspsychologie en opvoedingssituaties. Je bestudeert de fysieke, cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling doorheen alle levensloopfasen. Je leert concrete opvoedingssituaties analyseren. Je vergelijkt eigenschappen van verschillende vormen van samenleven in een diverse maatschappij. Je onderzoekt het belang van rechtsregels en rechtspraak voor de samenleving…


Gezondheidsbevordering

In het vak gezondheidsbevordering ligt de focus op gezondheidsgedrag en gezondheidsbevordering bij kinderen, jongeren en volwassenen in de context van een gezin. Daarnaast leer je het totale menselijke functioneren van de gezonde mens analyseren. Aan de hand van voorbeelden leer je aandacht hebben voor signalen die wijzen op verandering in het menselijk functioneren. Je leert de basiscompetenties van de verzorgende en de kinderbegeleider in een schoolse context aan. Je maakt kennis met de principes voor het samenstellen van een gezonde maaltijd, het verwerken en bewaren van voeding, het presenteren en samen eten. Ook interieur- en linnenzorg komt aan bod.


Anatomie en fysiologie

In het vak anatomie en fysiologie ligt de focus op waarnemings- en bewegingsfysiologie.

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan behaal je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs en kan je overgaan naar een derde graad in de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Na de tweede graad Maatschappij en welzijn ben je best voorbereid om verder te studeren in de dubbele finaliteit Opvoeding en begeleiding of Gezondheidszorg. Je kan ook kiezen voor de arbeidsmarktgerichte studierichting in de derde graad zoals Assistentie in wonen, zorg en welzijn of Basiszorg.

VAKKEN

3de jaar

4de jaar

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 0 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT en mediawijsheid 1 0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Anatomie en fysiologie 1 1
Ontwikkeling en (ped)agogisch handelen 6 6
Gezondheidsbevordering 6 7
   
TOTAAL 33 33