Zorg en welzijn

Ga je graag met mensen om, jong of oud? Weet je van aanpakken en ben je praktisch ingesteld? Dan is Zorg en welzijn jouw studierichting.
Zorg en welzijn bereidt je voor op de derde graad in de verzorgende of huishoudelijke sector. Je verwerft kennis en vaardigheden op het vlak van huishouding, expressie, communicatie en gezondheid. Je leert zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Zorg en welzijn, moet je geslaagd zijn in het tweede leerjaar A of B van de eerste graad.
Als je 15 jaar bent of een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, dan kan je starten mits een gunstig advies van de toelatingsklassenraad.
 

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 16 uur basisvorming in het derde jaar en 15 uur in het vierde jaar. De vakken van de basisvorming bereiden je voor op een derde graad in de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Het vak Zorg en welzijn

De inhouden van het vak zorg en welzijn worden geïntegreerd aangeboden vanuit vier invalshoeken:

Ik en de samenleving

Je leert emoties uiten en herkennen. Je gaat na hoe je het welbevinden bij jezelf en bij een ander kan verhogen. Je leert hoe je activiteiten voor verschillende doelgroepen op een gepaste wijze kan ondersteunen. Er gaat veel aandacht naar communicatievaardigheden en een correct gebruik van communicatiemiddelen.  Je krijgt de basistheorie over de verschillende ontwikkelingsdomeinen bij elke leeftijdsfase. 

Gezond en wel

Je bestudeert wat een gezonde leefstijl is en staat stil bij je eigen leefstijl. Je maakt kennis met de thema's voeding en stofwisseling, uitscheiding, slaap en rust, waarneming en cognitie, seksualiteit en voortplanting.

Voeding en zorg

Je leert een eenvoudige, gezonde maaltijd plannen en bereiden voor het gezin. Je denkt na over je eigen voedingsgewoonten. Aansluitend hierbij leer je zorg dragen voor linnen en voor leefruimtes.

Project feel good

Je leert doordacht, milieubewust, veilig, ergonomisch, hygiënisch, economisch en respectvol handelen. Daarnaast sta je uitvoerig stil bij het observeren, registreren van en reflecteren over je eigen handelen. Je maakt kennis met beroepen binnen de zorgsector. Je leert je eigen studiekeuze motiveren en je denkt na over je eigen mogelijkheden en beperkingen.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs. De tweede graad Zorg en welzijn bereidt je grondig voor op de derde graad Assistentie in wonen, zorg en welzijn. Je kan ook kiezen voor een andere studierichting binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

VAKKEN

3de jaar

4de jaar

BASISVORMING

 
Artistieke vorming  1 0
Engels 1 1
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
ICT en mediawijsheid 1 0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 2 3
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Zorg en welzijn 18 19
• Ik en de samenleving    
• Voeding en zorg    
• Gezond en wel    
• Project feel good    
   
TOTAAL 34 34