Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Heb je interesse in de mens, in het leven, in hoe onze maatschappij functioneert? Ben je geboeid door filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven? Wil je op een wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving en je hier verder in verdiepen via concrete praktijkvoorbeelden? Kan je inzicht tonen in complexe leerinhouden, verbanden leggen tussen leerinhouden en logisch redeneren, dan kan Maatschappij- en welzijnswetenschappen jouw studierichting zijn.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Maatschappij- en welzijnswetenschappen moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de eerste graad.
 

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

In het derde jaar krijg je wekelijks 24 uur algemene vakken, in het vierde jaar 23 uur. Ze bereiden je voor op een derde graad van de doorstroom- of dubbele finaliteit.

Vakken van de studierichting

Sociologie en psychologie

In de lessen sociologie en psychologie ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader. Je verdiept je in de mens en zijn ontwikkeling en in persoonlijkheidsvorming. Je bestudeert de kenmerken van hedendaagse samenlevingen en je leert verbanden zien tussen hedendaagse samenlevingen, mensen en hun gedrag. Je maakt kennis met psychologische en sociologische theorieën.

Project sociologie en psychologie

Via getuigenissen, praktijkbezoeken, workshops, beeldmateriaal, mini-onderzoeken en enquêtes … maken we de lessen sociologie en psychologie concreet en tastbaar. Via projecten linken we de theorie aan praktische voorbeelden binnen de context maatschappij en welzijn.

Filosofie

In de lessen filosofie maak je kennis met de betoverende wereld van de filosofie. Je denkt na over fundamentele thema's zoals de mens, waarheid en kennis, goed en kwaad, hoop en de zin van het leven. Je vertrekt daarbij vanuit concrete gebeurtenissen en ervaringen.

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan behaal je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs en kan je overgaan naar een derde graad. Na de tweede graad Maatschappij- en welzijnswetenschappen ben je best voorbereid om verder te studeren in de derde graad Welzijnswetenschappen. Je kan ook kiezen voor een studierichting in de dubbele finaliteit.

VAKKEN

3de jaar

4de jaar

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 1 0
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT en mediawijsheid 1 0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 0 1
Natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Inleiding filosofie 1 2
Sociologie en psychologie 5 5
Project sociologie en psychologie 2 2
   
TOTAAL 32 32