Apotheekassistent

Wanneer je een grote interesse hebt voor wetenschappen in het algemeen en voor de medische wereld in het bijzonder, dan is Apotheekassistent jouw studierichting. De opleiding tot apotheekassistent duurt één jaar.  Je verwerft wetenschappelijke kennis en je raakt vertrouwd met wetenschappelijke onderzoeksmethodes. Je leert over aandoeningen en hun oorzaken, over de werking en de bereiding van geneesmiddelen en over het werken in de apotheek. Je leert voorschriften en recepten lezen, uitvoeren en afleveren. Tijdens het laboratoriumwerk en de stages in een (ziekenhuis-) apotheek kan je deze theoretische kennis concreet toepassen.

Vooropleiding

Als je een diploma secundair onderwijs behaald hebt en natuurwetenschappen of chemie en biologie in het lessenpakket gehad hebt tot en met de derde graad van het secundair onderwijs aso, tso of kso, dan kan je starten met de opleiding Apotheekassistent. 
Behaalde je het diploma secundair onderwijs zonder wetenschappelijke vakken in de derde graad, dan is er een gunstig advies van de toelatingsklassenraad nodig.

Wat mag je verwachten?

Vakken van de studierichting

Farmaceutische plantkunde

In de lessen farmaceutische plantkunde bestudeer je kruiden als mogelijke geneesmiddelen en maak je kennis met homeopathie.

Farmaceutische technologie

In de lessen farmaceutische technologie leer je werken met medische voorschriften. Je voert bepaalde bereidingen zelfstandig uit en verpakt ze volgens de wettelijke normen. Je maakt ook kennis met industriële bereidingsvormen.

Geneesmiddelenleer

In de lessen geneesmiddelenleer bestudeer je de verschillende geneesmiddelengroepen en hun functie, het correct gebruik, de toedieningswijze, de werking, de bijwerkingen en de interactie met andere geneesmiddelen. Het lezen en verklaren van de bijsluiters speelt een belangrijke rol bij het informeren van patiënten.

Parafarmacie

In de lessen parafarmacie buig je je zowel over voedingsleer als over cosmetologie. Je bestudeert en onderzoekt cosmetische producten voor huid- en haarverzorging.

Stage

Tijdens de stage voer je zelfstandig berekeningen en bereidingen uit. Je past de wetgeving in verband met de aflevering en de bewaring van geneesmiddelen concreet toe. Je gebruikt toestellen en materialen op een correcte manier. Je helpt met de administratieve verwerking van de verrichtingen en met het stockbeheer.
Je loopt in totaal 300 uur stage, een vereiste voor het behalen van de beroepstitel farmaceutisch-technisch assistent.

Tarificatie en wetgeving

De lessen tarificatie en wetgeving behandelen de wetgeving in verband met de apotheek, geneesmiddelen en voorschriften. Je leert administratieve formulieren en tarieven hanteren. Je leert werken met een computerprogramma dat apothekers gebruiken.

Toegepaste chemie

In de lessen toegepaste chemie krijg je een stevige theoretische basis. Je ondervindt de invloed van chemie op de ontwikkeling van farmaceutische producten via laboratoriumoefeningen.

Toegepaste biologie

In de lessen toegepaste biologie wissel je laboratoriumoefeningen af met een theoretische benadering van de cel, voeding, ademhaling, beweging, coördinatie, voortplanting, erfelijkheid en microbiologie.

Toegepaste fysica

In de lessen fysica bestudeer je elektriciteit, trillingen, golven en de fysische verschijnselen bij farmaceutische toepassingen.

Toxicologie

De lessen toxicologie behandelen mogelijke oorzaken van vergiftiging, de inwerking van een gif op het menselijk lichaam en de behandeling hiervan. Daarnaast komen de invloed van pesticiden en de milieuverontreiniging aan bod.

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan behaal je het certificaat van Apotheekassistent. Je kan onmiddellijk aan het werk in een (ziekenhuis-)apotheek, als bediende in een groothandel voor geneesmiddelen of in een tarificatiedienst. Er zijn ook mogelijkheden in de farmaceutische of cosmetische industrie. 
Als je gemotiveerd bent, dan kan je ook doorstromen naar een studierichting in het hoger onderwijs van één cyclus. De professionele bacheloropleidingen Verpleegkunde, Vroedkunde, Biomedische laboratoriumtechnologie, Voedings- en dieetleer, Secundair onderwijs (wetenschappen), Farmaceutische en biologische technieken, Ergotherapie, Logopedie en audiologie, behoren tot de mogelijkheden.

VAKKEN

(A) (B) (C)

BASISVORMING

Godsdienst 2 2 2
Nederlands 2 2.5 2.5

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

Farmaceutische plantenkunde 1 2 1
Farmaceutische technologie 6 8 8
Geneesmiddelenleer 4 6 6
Parafarmacie 2 2.5 2.5
Stage (in weken) 10 - 10 
Tarificatie en wetgeving 1 2 1
Toegepaste biologie 2 3 3
Toegepaste chemie 2 3 3
Toegepaste fysica 1 1 2
Toxicologie 1 1 2
 
TOTAAL     14

 

A: aantal lesuren volgens de officiële lessentabel
B: effectief aantal lesuren per week tijdens het eerste semester
C: effectief aantal uren per week tijdens het tweede semester