Decor- en standenbouw

Het 7de specialisatiejaar Decor en standenbouw richt zich onder andere op de wereld van beurzen en tentoonstellingen. In deze sector doet men een beroep op gespecialiseerde vakmensen.
Wanneer je interesse hebt voor standendecoratie, ruimtelijk vormgeven en decoreren in combinatie met een ruime technische kennis, extra praktijkervaring en stages in de bedrijfswereld, dan is Decor- en standenbouw jouw studierichting.

Vooropleiding

De logische vooropleiding is de derde graad bso Etalage en standendecoratie. Wanneer je het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad of het diploma secundair onderwijs in een studierichting van het studiegebied Decoratieve technieken hebt behaald, kan je dit specialisatiejaar volgen. Naast Decor- en standenbouw behoren de studierichtingen Etalage en standendecoratie, Publiciteitsgrafiek en Publiciteit en illustratie tot dit studiegebied.
Wanneer je het studiegetuigschrift of diploma in een ander studiegebied hebt behaald, is er een gunstig advies van de toelatingsklassenraad nodig.

Wat mag je verwachten?

Naast de basisvorming krijg je wekelijks 14 uur kunst- en praktijkvakken in de kunstateliers. Deze uren worden aangevuld met 2 uur kunstinitiatie. Je loopt bovendien 5 weken stage.

Kleur- en vormrealisaties

In de lessen kleur- en vormrealisaties maak je driedimensionale ontwerpen: decor- of etalageobjecten, kleine meubelstukken en gebruiksvoorwerpen. Het zoeken naar een goede vormgeving en de juiste kleur(combinatie) is prioritair. Je maakt perfect afgewerkte presentatiemodellen in verschillende materialen, op schaal of op ware grootte. Je gebruikt hierbij de juiste technische kennis en werkmethode.

Decoratie

In de lessen decoratie ontwerp je tweedimensionale en driedimensionale objecten met een decoratieve functie. Dit kan een wanddecoratie zijn voor een horecazaak of een evenement, decorelementen voor een bedrijf of kleine sierobjecten zoals een schaal, vaas of kandelaar. Je voert deze opdrachten volledig zelf uit in verschillende technieken (schilderen, boetseren, assembleren) en verschillende materialen (verf, klei, hout, metaal, plexi).

Functioneel materialenonderzoek

De lessen functioneel materialenonderzoek sluiten aan bij de lessen kleur- en vormrealisaties en decoratie. De technische kennis en vaardigheden die je hebt verworven in de voorbije schooljaren worden uitgebreid en uitgediept. In deze lessen leer je nieuwe materialen en technieken kennen en toepassen. Je leert het assortiment werktuigen (hamers, beitels, schroevendraaiers) en de verschillende elektrische toestellen (boormachine, lasapparaat, zaagmachines) op een correcte en veilige manier gebruiken.

Schaaltekenen

De lessen schaaltekenen stimuleren je ruimtelijk inzicht. Je leest en tekent eenvoudige plantekeningen. Je ontwerpt, vertrekkend van een duidelijk omschreven opdracht, een beursstand of een toneeldecor. Je houdt hierbij rekening met de voorwaarden die werden gesteld, zoals afmetingen en budget. Daarna maak je de maquettes op schaal.

Publiciteitstekenen

De lessen publiciteitstekenen werken ondersteunend bij de andere vakken. Alle publicitaire facetten (belettering, logo...) die verbonden zijn met decor- en standenbouw komen hier aan bod. Op de Mac-computers leer je de basiskennis van grafische computerprogramma’s (Illustrator, Photoshop). Je kiest en combineert lettertypes. Je plot en kleeft teksten. Je maakt eenvoudige lay-outs voor een affiche, folder of je stageverslag.

Kunstinitiatie

In de lessen kunstinitiatie leer je hoe kunstenaars je zijn voorgegaan en je kunnen inspireren. Je leert interessante kunstwerken bekijken, ontleden en bespreken volgens onderwerp, techniek en compositie. Er worden ook voorbeelden uit de wereld van de etalage, de standenbouw en de decoratie behandeld. Je leert hoe je wat je ziet kunt toepassen in je eigen ontwerpen.

Stages

Tijdens de stages (een blokstage van 2 weken en van 3 weken) maak je kennis met de bedrijfswereld. Je kiest zelf 2 stageplaatsen die nauw aansluiten bij de aard van de studierichting en bij jouw interesses. Tijdens de stages wordt je kennis en ervaring uit de lessen op school verder uitgediept en aangevuld met werkervaringen. Ook de sociale omgang met de stagementor (werkgever), de collega’s en de klanten is heel belangrijk.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het diploma secundair onderwijs. Verder studeren in het hoger onderwijs wordt hierdoor mogelijk. 
Het 7de specialisatiejaar Decor- en standenbouw biedt kans op tewerkstelling in de kunstambachtelijke sector. Decoratieateliers, schildersbedrijven, firma’s voor standenbouw en decorbouw voor toneel, film en televisie, firma’s die decoraties maken voor etalages, showrooms, beursstanden, stoeten en processies, ateliers van pretparken, de sector van de groendecoratie (bloemenzaken) en verder alle bedrijven die te maken hebben met vormgeving komen in aanmerking.

VAKKEN

7de jaar

BASISVORMING

Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Initiatie informatica 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

 
Decoratie 4
Functioneel materialenonderzoek 2
Kleur- en vormrealisaties 4
Kunstinitiatie 2
Publiciteitstekenen 2
Schaaltekenen 2
Stage 5
 
TOTAAL 34