Gezondheidszorg

Gezondheidszorg is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis voor gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie, toegepaste deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving, en fysiologie en anatomie. Dat alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg. Vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens en cliënten ondersteunen bij taken van het dagelijks leven.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de derde graad Gezondheidszorg moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de tweede graad. De logische vooropleiding is de tweede graad Maatschappij en Welzijn. Als je geslaagd bent in een andere tweede graad doorstroom of dubbele finaliteit, kan je ook instappen. We denken in het bijzonder aan de tweede graad Humane wetenschappen of Maatschappij- en Welzijnswetenschappen.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 17 uur algemene vakken. De vakken van de basisvorming reiken kennis en vaardigheden aan die je kan toepassen in de praktijkvakken.

Vakken van de studierichting

Agogisch handelen

Je leert hoe je via professioneel handelen en activiteiten persoonsgerichte zorg kunt bieden, hoe je het psychosociaal welbevinden en de zelfredzaamheid kan stimuleren. Je leert hoe je cliënten kan ondersteunen en hoe je de omgeving hiervoor stimulerend/compenserend kunt creëren. Je licht hierbij de aandachtspunten toe bij specifieke doelgroepen.

Daarnaast oefen je verder op een aantal beroepsgerichte vaardigheden die belangrijk zijn in het werkveld: observeren, rapporteren, reflecteren, vergaderen, discussiëren en samenwerken. Je oefent verschillende gesprekstechnieken in.

Anatomie en fysiologie

Je legt fysiologische processen van het menselijk lichaam uit en je leert hierbij hoe de betrokken organen opgebouwd zijn en werken. Je leert de werking van de verschillende lichaamsstelsels zoals het hart, bloedvaten, lymfevaten, longen... Ook de specifieke en niet-specifieke afweer komt aan bod.
 

Psychologie

Je analyseert de ontwikkelingspsychologische domeinen van volwassenen en ouderen. Je legt verbanden tussen de fysieke, cognitieve, morele en socio-emotionele ontwikkeling. Je licht de sociale beïnvloeding en de invloed van groepsprocessen op het sociaal gedrag van mensen toe. Om het gezondheidsgedrag te bevorderen, ga je dieper in op de determinanten van gezondheidsgedrag en op de individuele en omgevingsstrategieën.

Recht en maatschappij

Je verkent verschillende zorgcontexten in functie van het ondersteunen van cliënten. Je reflecteert over maatschappelijke en ethische vraagstukken voor de zorgverlening. Aan de hand van concrete casussen licht je de relevante wetgeving voor het uitoefenen van zorgberoepen toe.

Zorg

  • Directe zorg
    Je licht de principes van hygiëne, besmetting en infectie(preventie) toe. Je krijgt zicht op de meest voorkomende fysieke en psychische stoornissen. Je leert hoe je handelingen voor de basiszorg kwaliteitsvol en volgens het zorgplan kunt uitvoeren. Daarnaast leer je bijkomende handelingen, met inbegrip van gedelegeerde verpleegkundige handelingen toepassen. Je voert EHBO-technieken uit en leert levensreddend handelen in zorgcontexten.
     
  • Indirecte zorg
    Je oefent op huishoudelijke activiteiten en logistieke taken binnen de zorg, via een theoretische en praktische benadering. Dagdagelijkse activiteiten en cliëntenvervoer zijn hier ook een item.

Seminarie

Hier word je stap voor stap voorbereid op de stage. Wat zijn je verwachtingen, heb je zicht op je kwaliteiten en uitdagingen? Je leert hier werken met het elektronisch leerplatform. Je gaat aan de slag met plannings- en studiemethodieken. Je staat ook stil bij verder studeren en toekomstige tewerkstelling.

Stages

Tijdens de stages krijg je de gelegenheid de aangeleerde theorie, technieken en vaardigheden toe te passen. Je werkt kwaliteitsvol mee volgens de visie van de concrete voorzieningen. Je bouwt een kwaliteitsvolle, begeleidende relatie op met de doelgroep en leert functioneren in team.

 

Toekomst

Als je slaagt, behaal je het diploma secundair onderwijs onderwijskwalificatie 4. Je behaalt ook de beroepskwalificatie als verzorgende en zorgkundige. Je kan dus onmiddellijk aan de slag in de gezondheids- en welzijnszorg. Je kan ook een eenjarige opleiding binnen Se-n-Se (specialisatiejaar) volgen zoals Persoonsbegeleider, Medisch administratief assistent of Tandartsassistent. Als je gemotiveerd bent, kan je ook doorstromen naar een academische bacheloropleiding (Natuurwetenschappen of Sociale Wetenschappen) of een professionele bacheloropleiding binnen de Gezondheidszorg, Onderwijs of binnen en gecombineerd studiegebied zoals Pedagogie van het jonge kind. Andere overgangen zijn ook mogelijk.

VAKKEN

5de jaar

23-24

6de jaar

24-25

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Artistieke Vorming 1 0
Economische vorming 0 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Agogisch handelen 2 1
Anatomie en fysiologie 2 2
Psychologie 2 1
Recht en maatschappij 1 0
Seminarie 1 1
Stage 5 8
Zorg 3 3
 
TOTAAL 33 33