Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Heb je interesse in de mens, in het leven en in hoe onze maatschappij functioneert? Ben je geboeid door andere culturen en hoe die jouw identiteit en wereldvisie beïnvloeden? Ben je leergierig en wetenschappelijk ingesteld? Wil je je verder verdiepen in deze leerinhouden via praktijkvoorbeelden? Is het antwoord op al deze vragen ja, dan kan Maatschappij- en Welzijnswetenschappen jouw studierichting zijn. Van harte welkom!

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Maatschappij- en Welzijnswetenschappen moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de eerste graad.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

In het derde jaar krijg je wekelijks 24 uur algemene vakken, in het vierde jaar 23 uur. Ze bereiden je voor op een derde graad van de doorstroom- of dubbele finaliteit.

Vakken van de studierichting

Sociologie en psychologie

In de lessen sociologie en psychologie verdiep je je in de mens, zijn ontwikkeling en zijn identiteitsvorming. Je bestudeert de kenmerken van hedendaagse samenlevingen en je leert verbanden zien tussen deze samenlevingen, mensen en hun gedrag. Op die manier ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en maak je kennis met bijhorende theorieën.

Project sociologie en psychologie

Via opdrachten, getuigenissen, beeldmateriaal, mini-onderzoeken, experimenten, enquêtes ... maken we de lessen sociologie en psychologie concreet en tastbaar. Via projecten linken we de theorie aan praktische voorbeelden binnen de context maatschappij en welzijn.

Filosofie

In de lessen filosofie maak je kennis met de betoverende wereld van de filosofie. Je denkt na over fundamentele thema's zoals de mens, waarheid en kennis, goed en kwaad, hoop en de zin van het leven. Je vertrekt daarbij vanuit concrete gebeurtenissen en ervaringen.

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan behaal je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs en kan je overgaan naar een derde graad. Na de tweede graad Maatschappij- en Welzijnswetenschappen ben je best voorbereid om verder te studeren in de derde graad Welzijnswetenschappen. Je kan ook kiezen voor een studierichting in de dubbele finaliteit.

VAKKEN

3de jaar

4de jaar

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 1 1
Artistieke vorming 0 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
ICT en mediawijsheid 1 0
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Inleiding filosofie 2 2
Sociologie en psychologie 5 5
Project sociologie en psychologie 2 2
   
TOTAAL 32 32