Techniek-wetenschappen, iets voor jou?

Heb je een grote interesse voor wetenschappen en wiskunde? Hou je van theoretische kennis, maar zie je ook in experimenteren een leuke uitdaging? Voer je graag zelfstandig onderzoek uit naar wetenschappelijke problemen? Beschik je bovendien over de nodige motorische vaardigheden om nauwkeurig laboratoriumwerk te kunnen uitvoeren? Speel je met het idee om in de 3de graad en zelfs daarna verder te studeren in een richting waar wetenschappen een belangrijke rol spelen?

Dan is Techniek-wetenschappen iets voor jou!

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Techniek-wetenschappen moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de eerste graad. Het tweede jaar van de eerste graad, basisoptie Techniek-wetenschappen is de logische vooropleiding. Deze studierichting is ook mogelijk voor alle leerlingen met aanleg en interesse voor wiskunde en wetenschappen.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 21 uur algemene vakken. Ze bereiden je voor op een derde graad.

Vakken van de studierichting

Je krijgt wekelijks 13 uur algemene vakken. In dit pakket zijn 2 uur plastische opvoeding inbegrepen. In de lessen plastische opvoeding schets, teken en schilder je en geef je driedimensionaal vorm naar de natuur (fauna, flora, menselijke figuur) en naar objecten uit de ons omringende wereld. Deze vorm- en kleurkennis pas je onmiddellijk toe in de kunstvakken.

Biologie (theorie en labo)

In de lessen biologie bestudeer je hoe een levend wezen kan overleven in een bepaald milieu. Je verwerft inzicht inde wijze waarop organismen informatie krijgen uit hun omgeving en hoe ze hierop reageren. Dit heeft te maken met de bouw en de werking van de zintuigen, de spieren en het hormonaal stelsel. Je onderzoekt de coördinatie van lichaamsreacties in het zenuwstelsel en de hormonale werking.

Daarnaast komen de classificatie van de organismen, de relatie tussen organismen, de studie van biotopen, het gedrag, de communicatie en de milieuproblematiek aan bod. Je past de theorie zelf toe tijdens de wekelijkse labo's en een dagexcursie naar verschillende biotopen

Chemie (theorie en labo)

In de lessen chemie bestudeer je de opbouw van materie, stoffen en stofomzettingen: atomen, moleculen, mengsels, bindingen en chemische reacties. Je vertrekt daarvoor van voorwerpen en materialen uit je eigen leefwereld. Je maakt kennis met de eigenschappen van de verschillende verbindingsklassen. Je onderzoekt de verschillende reactiemogelijkheden tussen de stoffen in de laboratoria. Je leert ook chemische berekeningen maken.

Fysica (theorie en labo)

De lessen fysica behandelen de algemene eigenschappen van materie, licht, krachten, druk, arbeid, vermogen, gassen, warmte en energie. Je leert metingen uitvoeren, meetresultaten interpreteren en het cijfermateriaal grafisch voorstellen met de programma's Excel en Pasco.

Digital Xplo

In de lessen digital Xplo ga je op verkenning in de digitale wereld. Je leert algoritmisch denken of nadenken in computertaal. Je onderzoekt en ontwerptom eigen ideeën creatief vorm te geven in projecten. Daarnaast verruim je je basiskennis van het Office pakket.

  Toekomst

  Wanneer je slaagt, dan behaal je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs en kan je overgaan naar een derde graad. Na de tweede graad Techniek-wetenschappen ben je het best voorbereid om verder te studeren in de derde graad Techniek-wetenschappen. Leerlingen die moeite hebben met het zwaarder pakket wiskunde, maar toch aanleg hebben voor wetenschappen, kunnen overstappen naar een derde graad tso Farmaceutisch-technisch assistent of tso Chemie.

  Je kan ook kiezen voor een ander studiegebied.

  Naargelang je persoonlijke talenten en doorzettingsvermogen kan je, nadat je afgestudeerd bent in de richting Techniek-wetenschappen, terecht in het hoger onderwijs van één of twee cycli:

  • Studiegebieden Biotechniek (Landbouw en Biotechnologie) en Architectuur (Landschaps- en tuinarchitectuur)
  • Studiegebied Gezondheidszorg (Verpleegkunde, Biomedische laboratoriumtechnologie, Ergotherapie…)
  • Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie (vb. Chemie of Industrieel ingenieur)
  • Studiegebied Onderwijs

  VAKKEN

  4de jaar

  BASISVORMING

  Aardrijkskunde 1
  Engels 2
  Frans 3
  Geschiedenis 1
  Godsdienst 2
  Lichamelijke opvoeding 2
  Nederlands 4
  Wiskunde 6

  VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
  Biologie 3
  Chemie 4
  Fysica 4
  Digital Xplo 2
   
  TOTAAL 34