Publiciteit en etalage, iets voor jou?

In de studierichting Publiciteit en etalage leer je de wereld van de publiciteit (reclame) kennen via het bestuderen en ontwerpen van affiches, illustraties, logo’s, verpakkingen, ...Tegelijk maak je kennis met het decoreren (versieren) van allerhande vormen en objecten. Je leert deze objecten ook etaleren (schikken in een etalage of andere ruimte). Wanneer je bovendien graag tekent en schildert en je jouw ideeën wilt uitvoeren in karton, hout, papierpulp, klei, dan is Publiciteit en etalage jouw studierichting.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Publiciteit en etalage moet je geslaagd zijn in een beroepsvoorbereidend leerjaar of een tweede leerjaar van de eerste graad.
Ben je 15 jaar of een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, dan kan je starten mits een gunstig advies van de toelatingsklassenraad.
Als je instroomt in het tweede leerjaar van de tweede graad word je extra begeleid. Je krijgt basisopdrachten zodat eventuele tekorten bijgewerkt worden.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 13 uur algemene vakken. Ze bereiden je voor op een derde graad bso.

Kunstvakken

Je krijgt wekelijks 19 uur kunst- en praktijkvakken in de kunstateliers. Deze uren worden aangevuld met 2 uur kunstinitiatie.

Waarneming

Dit is het basisvak. Via schetsen, tekenen en schilderen leer je de vormen en kleuren kennen van zowat alles wat ons in de wereld omringt. Startend van heel eenvoudige objecten, slaag je er na korte tijd in complexe vormen op papier te zetten. Deze vorm- en kleurkennis heb je nodig om toe te passen in de andere kunstvakken.

Beeldcreatie

Vertrekkend van de vorm- en kleurkennis uit de lessen waarneming en vanuit je fantasie, maak je tweedimensionale (vlakke) en driedimensionale (ruimtelijke) ontwerpen. Je voert deze ideeën uit in verschillende materialen en bewerkt ze met verschillende technieken. Kiezen en combineren van de juiste kleuren, decoreren, illustreren en experimenteren zijn hierbij belangrijk. 

Etalage en presentatie

Je schikt de zelfgemaakte objecten uit de lessen beeldcreatie in de etalagekasten of in een andere ruimte. Hierbij leer je typische etalagetechnieken zoals ophangen, opspelden en draperen. De thema's sluiten veelal aan bij de periode van het jaar en bij jouw eigen interesses.

Dit is dus geen klassieke etalageopleiding. Je verwerkt immers voortdurend je eigen creaties. Tegelijk doe je een uitgebreide technische kennis op.

Publicteitsvormgeving en Grafisch computeratelier

Dit vak maakt je wegwijs in de wereld van de publiciteit of reclame. Je ontwerpt affiches. De combinatie van beeld (illustratie, foto) en typografie (lettertypes, letterformaten) is hierbij belangrijk. Je ontwerpt logo's en wenskaarten. Ook driedimensionale ontwerpen zoals verpakkingen komen aan bod. Het ontwerpen en het uitvoeren gebeurt via tekenen, schetsen, schilderen, snijden, vouwen, kleven, …

In de publiciteit is de computer niet meer weg te denken. Vandaar dat je wekelijks ook al enkele uren leert werken met de Mac-computers in functie van de opdrachten publiciteitsvormgeving en etalage en presentatie.

Kunstinititatie

In de lessen kunstinitiatie leer je hoe kunstenaars je zijn voorgegaan en je kunnen inspireren. Je leert interessante kunstwerken bekijken, ontleden en bespreken volgens onderwerp, techniek en compositie. Er worden ook voorbeelden uit de reclamewereld behandeld. Je leert hoe je wat je ziet kunt toepassen in je eigen ontwerpen.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van de tweede graad bso en kan je overgaan naar de derde graad bso. De tweede graad Publiciteit en etalage bereidt je grondig voor op de derde graad Etalage en standendecoratie of de derde graad Publiciteitsgrafiek.

Een overgang naar een andere bso-richting is mogelijk, maar omwille van de praktijkvakken niet altijd eenvoudig.

VAKKEN

4de jaar

BASISVORMING

Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 3
Wiskunde 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

 
Beeldcreatie
Etalage en presentatie 4
Grafisch computeratelier 4
Kunstinitiatie 2
Publiciteitsvormgeving 3
Waarneming  
• Figuur 2
• Object en ruimte 4
 
TOTAAL 34