Haarverzorging duaal

Wil je jezelf verdiepen in het kappersvak? Wil je later kapper worden? Ben jij arbeidsrijp en arbeidsgeschikt? Dan kan Haarverzorging duaal iets zijn voor jou. Binnen Duaal leren ontwikkel je vaardigheden op school én op de werkvloer. In de duale opleiding Haarverzorging volg je twee dagen les op school en werk je drie dagen in een kapsalon. Op de werkplek word je door de mentor (kapper) opgeleid, zowel praktisch als theoretisch. Daarnaast krijg je op school extra praktische ondersteuning en volg je een aantal theorievakken. Een trajectbegeleider, leraar van de school, blijft jou tijdens het duale traject ondersteunen en begeleiden.

Vooropleiding

De tweede graad bso Haarzorg of tso Bio-esthetiek zijn de aangewezen voorbereiding op deze derde graad. Ook na een andere tweede graad bso, kso of tso, kan je starten in deze studierichting. De voorwaarde is dat je praktische aanleg hebt en een grote interesse in het kappersvak. Vooraf word je gescreend op arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid. De klassenraad of het begeleidingsteam adviseert of je klaar bent voor duaal leren.
 

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Binnen het standaardproject 3de graad Haarverzorging duaal krijg je wekelijks 11 uur algemene vakken. De vakken van de algemene vorming reiken kennis en vaardigheden aan die je kan toepassen op de werkplek.

Beroepsgerichte vorming

Het standaardproject 3de graad Haarverzorging duaal omvat wekelijks 4 uur de schoolcomponent en 23 uur de werkcomponent. Je leert haarbehandelingen realiseren vanuit esthetisch en hygiënisch oogpunt. Je ontvangt, adviseert en helpt klanten bij het kiezen van kapsels, haarsnitten en haarstukken. Daarnaast leer je adviseren en het verkopen van producten.
In totaal bestaat je opleiding uit 38 uur (uren op school en op de werkplek). Je sluit een ‘overeenkomst alternerende opleiding’ af met een werkgever en de school. Dit betekent dat je een maandelijkse leervergoeding ontvangt (als je de volledige maand werkt). Je blijft fiscaal ten laste van je ouders en het recht op kindergeld blijft behouden. In beperkte mate bouw je socialezekerheidsrechten (ziekte-uitkering, pensioen) op.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je
- het getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad bso en de onderwijskwalificatie 3de graad haarverzorging duaal en de beroepskwalificatie ‘kapper’
of
- een certificaat, bewijs van beroepskwalificatie ‘kapper’
of
- een attest van verworven competenties
Een logisch vervolg op de derde graad Haarverzorging duaal is het zevende specialisatiejaar Kapper-Stylist duaal of het zevende specialisatiejaar Haarstilist. Je kan het diploma secundair onderwijs behalen en je doet er nog meer praktijkervaring op. Als je liever niet verder studeert, dan kan je onmiddellijk aan de slag in een kapsalon. Je kan je vestigen als kapper.

VAKKEN

5de jaar

6de jaar

BASISVORMING

 
Engels 1 1
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Werkplekleren in het kapsalon 23 23
Praktijk haarzorg op school 4 4
   
TOTAAL 38 38