Jeugd- en gehandicaptenzorg

Ben je sociaal geïnteresseerd en gemotiveerd om kinderen, jongeren en personen met een beperking te begeleiden? Dan is Jeugd- en gehandicaptenzorg jouw studierichting. De opleiding beoogt het ontwikkelen van vaardigheden in verband met het werken binnen een leefgroep, het bijbrengen van een theoretisch-praktisch agogisch denkkader en het stimuleren van persoonlijke groei. Je loopt stage in de meest diverse instellingen: voorzieningen voor kinderen of volwassenen met een beperking, gezinsvervangende tehuizen, dagcentra en scholen voor buitengewoon onderwijs…

Vooropleiding

De logische vooropleiding is de tweede graad Sociale en technische wetenschappen. Wanneer je geslaagd bent in een andere tweede graad kso, tso of aso, dan kan je ook instappen. We denken in het bijzonder aan de tweede graad Humane wetenschappen.
 

Wat mag je verwachten?

Vakken van de studierichting

Biologie

De lessen biologie behandelen de bouw en de werking van het menselijk lichaam. Daarnaast is er aandacht voor voortplanting, gezinsplanning en seksueel overdraagbare aandoeningen. In het laatste deel komt erfelijkheid aan bod. Je bestudeert ook de erfelijke oorzaken van beperkingen.

Beroepsgerichte pedagogiek en psychologie

In het eerste deel ga je uitgebreid in op verschillende aspecten van opvoeding zoals de opvoedkundige milieus (gezin, school, leeftijdsgroep), de opvoedingsmiddelen en de opvoedingsstijlen. Het tweede deel brengt je inzicht bij in het ontwikkelingsproces van de mens en het verband met opvoeding en begeleiding. Psychologische begrippen en wetmatigheden komen aan bod.

Beroepsgerichte zorgkunde

De lessen beroepsgerichte zorgkunde omvatten EHBO, hygiëne en zorg voor het comfort van de persoon met een beperking.

Expressie en animatie

Tijdens de lessen expressie en animatie maak je kennis met verschillende expressievormen en methodieken voor personen met een beperking, zoals basale stimulatie en Sherborne. Je oefent deze zaken ook in om ze op stage te kunnen toepassen in activiteiten en sessies die je zelf geeft.

Orthopedagogiek en orthopedagogische vaardigheden

In de lessen orthopedagogiek en orthopedagogische vaardigheden krijg je een overzicht van de verschillende soorten beperkingen en de problemen die ermee samenhangen. Je bekijkt de oorzaken en de vormen van begeleiding of ondersteuning. We besteden aandacht aan de verschillende visies die in de sector leven (zorg op maat, kwaliteit van bestaan, emancipatorisch werken). Tijdens deze lessen werken we ook aan de persoonlijkheidsvorming van de opvoeder-begeleider. Je verwerft een aantal vaardigheden die belangrijk zijn in het werkveld: observeren, rapporteren, reflecteren, vergaderen, discussiëren en samenwerken.

Wetgeving in verband met het werkveld

In de lessen wetgeving in verband met het werkveld bestudeer je de algemene beginselen van het recht, de wetgeving inzake integrale jeugdzorg, bekwaamheid en minderjarigheid. Je maakt ook kennis met het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.

Seminarie

Hier bereiden we je stap voor stap voor op de stage. Welke doelgroep ligt jou? Wat zijn je verwachtingen, heb je zicht op je kwaliteiten en uitdagingen? Je leert hier werken met het elektronisch leerplatform. We werken ook rond planning, studiemethodieken… We staan ook stil bij verder studeren en toekomstige tewerkstelling.

Stages

Tijdens de stages krijg je de gelegenheid de aangeleerde theorie, technieken en vaardigheden toe te passen. We verwachten dat je geïnteresseerd bent in de werking van de concrete voorziening en de leefgroep. Je bouwt een begeleidende relatie op met de doelgroep en leert functioneren in team.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het diploma secundair onderwijs als opvoeder of begeleider. Je kan dus onmiddellijk aan de slag in voorzieningen van de gehandicaptensector en soms ook de bijzondere jeugdzorg. Je kan ook een specialisatiejaar volgen zoals bso Kinderzorg of bso Thuis– en bejaardenzorg. Binnen de Se-n-Serichtingen zijn tso Leefgroepenwerking, tso Internaatswerking en tso Animator in de ouderenzorg mogelijke specialisaties. Wanneer je gemotiveerd bent, kan je ook doorstromen naar een aantal studierichtingen van aanverwante studiegebieden in het hoger onderwijs van 1 cyclus, zoals Onderwijs en Sociaal–agogisch werk. Andere overgangen zijn ook mogelijk.

VAKKEN

5de jaar

6de jaar

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Beroepsgerichte pedagogiek en psychologie 3 1
Beroepsgerichte zorgkunde 2 0
Biologie 1 2
Expressie en animatie 2 2
Orthopedagogiek en orthopedagogische vaardigheden 4 4
Seminarie 1 1
Stage 5 8
Wetgeving in verband met het werkveld 1 1
   
TOTAAL 34 34