Etalage en standendecoratie

Werk je graag met je handen? Hou je van smaakvolle etalages en unieke decoratieve elementen? De studierichting Etalage en standendecoratie richt zich op de kunstambachtelijke arbeidsmarkt van het etaleren en decoreren in ruime betekenis. Het creatief combineren van vormen, kleuren, materialen en technieken staat centraal. Je volgt hierbij de actuele en nieuwste trends binnen het vakgebied en de kunst. Wanneer je bereid bent om vragen van opdrachtgevers om te zetten in creatieve, originele en bruikbare ontwerpen en ze daarna technisch correct uit te voeren, dan is Etalage en standendecoratie jouw studierichting.

Vooropleiding

De logische vooropleiding is de tweede graad bso Publiciteit en etalage. Ook na een andere tweede graad bso, kso of tso en mits voldoende motivatie, kan je starten in deze studierichting.
 

Wat mag je verwachten?

Naast de basisvorming krijg je wekelijks een groot pakket uren kunst- en praktijkvakken in de kunstateliers.

Waarnemingstekenen

Dit is het basisvak. Via schetsen, tekenen en schilderen leer je de vormen en kleuren kennen van zowat alles wat ons in de wereld omringt. Interessante vormen uit de natuur, voorwerpen en de menselijke figuur komen aan bod. Deze vorm- en kleurkennis pas je onmiddellijk toe in de ateliervakken.

Atelier

o Etalage-decoratie
Etalage en decoratie worden als één geheel bekeken. Via interessante en gevarieerde opdrachten die aansluiten bij jouw leefwereld en interesses zoek je telkens naar een goede vormgeving, naar de beste kleurencombinaties en naar de meest geschikte compositie. Je kiest hiervoor het juiste materiaal (karton, papierpulp, hout, kunststof, kleeffilm ...) en de juiste techniek (schilderen, collage, boetseren ...). Je maakt twee- en driedimensionale ontwerpen. De opdrachten variëren van wandschilderingen tot decoratievormen voor etalages en decors, het inrichten van een speelhoek voor kinderen ...
o Technologie
In de lessen technologie verwerf je alle technische kennis, materialenkennis en praktische vaardigheden om de opdrachten etalage-decoratie uit te voeren.
o Typografie/lettertekenen/lay-out
De lessen typografie/lettertekenen/lay-out sluiten onmiddellijk aan bij de opdrachten etalage-decoratie. Je krijgt informatie over lettertypes en letterformaten. Je leert hoe je letters, woorden en zinnen het best kunt integreren in je ontwerpen etalage-decoratie. Je leert letters tekenen, schilderen, sjabloneren (met een modelvorm), plotten (machinaal snijden in zelfklevende film) en kleven.
o Toegepast computergebruik
De lessen toegepast computergebruik ondersteunen de opdrachten typografie/lettertekenen/lay–out. Je verwerft de basiskennis van het grafisch programma Illustrator om de lettertoepassingen te verwerken op de computer. Je leert hoe je teksten voorbereidt om te plotten en hoe je die gegevens doorstuurt naar de plotter (snijmachine).

Schaaltekenen

De lessen schaaltekenen ondersteunen de andere ateliervakken. Het ruimtelijk inzicht wordt gestimuleerd. Je leert eenvoudige plantekeningen maken en lezen. Je tekent twee- en driedimensionale meetkundige basisconstructies (vierkant, kubus, balk, cilinder). Dit gebeurt in functie van het ontwerpen van je etalage- en decoratieobjecten.

Kunstinitiatie

In de lessen kunstinitiatie leer je hoe kunstenaars je zijn voorgegaan en je kunnen inspireren. Naast interessante voorbeelden uit de schilder-, bouw- en beeldhouwkunst bestudeer je ook realisaties uit de wereld van de etalage, de standenbouw en de decoratie. Je leert deze kunstwerken bekijken, ontleden en bespreken volgens onderwerp, techniek en compositie. Je leert hoe je wat je ziet kunt toepassen in je eigen ontwerpen.

Stage

In het 6de jaar ga je 2 weken op stage. Op die manier maak je kennis met de bedrijfswereld. Jouw stagebegeleider zoekt voor jou een geschikte stageplaats. Tijdens de stage wordt je kennis en ervaring uit de lessen op school verder uitgediept en aangevuld met werkervaringen.

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan behaal je het studiegetuigschrift van de derde graad bso. De studierichting Etalage en standendecoratie bereidt je voor op een beroep in de kunstambachtelijke sector. Tewerkstelling is mogelijk in decoratie- en etalageateliers, schildersbedrijven en bij standenbouwers, decorbouwers voor toneel, film en televisie. Je kan ook terecht bij typische decoratieve ambachten die te maken hebben met schildertechnieken, textielbedrukking, ontwerp en uitvoering van objecten en praalwagens voor stoeten en processies. Daarnaast kan je werken in bedrijven die te
maken hebben met vormgeving in de ruimste zin van het woord.
Je kunt ook verder studeren in het 7de specialisatiejaar Decor- en standenbouw. We raden je dit aan omwille van de extra praktijkervaring die je opdoet. Je maakt verder kennis met de bedrijfswereld via de stages.

VAKKEN

5de jaar

6de jaar

BASISVORMING

 
Engels 1 1
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
Plastische opvoeding 0 1

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Atelier  
• Etalage-decoratie 9 7
• Technologie 1 1
• Typografie/lettertekenen/lay-out 2 2
• Toegepast computergebruik 2 2
Kunstinitiatie 2 2
Schaaltekenen 2 2
Stage 0 2
Waarnemingstekenen    
• Constructief schetsen 1 1
• Figuurschetsen 2 2
• Waarnemingstekenen 2 1
   
TOTAAL 34 34