Vrije beeldende kunst

Ben je artistiek en kritisch? Druk je spontaan jouw ideeën en emoties uit in beelden? De studierichting Vrije beeldende kunst richt zich op de beeldende kunst in het algemeen en op de vrije kunstvormen, zoals twee- en driedimensionaal vormgeven, vrije grafiek en digitale media in het bijzonder. Wie kiest voor Vrije beeldende kunst heeft een grote en tegelijk kritische interesse voor kunst, cultuur en het maatschappelijk gebeuren. Wanneer je interesse hebt voor een brede waaier twee- en driedimensionale vrije kunstvormen en via onderzoeken, experimenteren en uitvoeren tot creaties wilt komen, dan is Vrije beeldende kunst jouw studierichting.

Vooropleiding

De logische vooropleiding is de tweede graad kso Beeldende en architecturale kunsten. Ook wanneer je geslaagd bent in een andere tweede graad aso, kso of tso en voldoende gemotiveerd bent, kan je starten in deze studierichting.
 

Wat mag je verwachten?

Naast de basisvorming krijg je wekelijks een groot pakket uren kunstvakken in de kunstateliers. Deze uren worden aangevuld met 2 uur kunstgeschiedenis en 1 uur kunstinitiatie.
De verschillende ateliervakken zijn nauw met elkaar verbonden op het vlak van filosofie, onderwerpen en werkmethodes. Binnen de vakken van de studierichting is ook ruimte voor integratie van nieuwe media zoals film en stop-motion.

Waarnemingstekenen

Dit is een basisvak. Via schetsen, tekenen, schilderen en modelleren met klei leer je de vormen en kleuren kennen van zowat alles wat ons in de wereld omringt. Je verwerft inzicht in compositie, constructie en perspectief. Door intens en regelmatig te oefenen ontwikkel je een persoonlijke schets-, teken- en schilderstijl. Deze kennis kan je onmiddellijk toepassen in de andere kunstvakken.

Atelier 2D

In de lessen atelier 2D leer je expressief omgaan met de beeldtaal. Je onderzoekt vorm en kleur vanuit de waarneming, vanuit je fantasie of vanuit je ervaringen. Je ontwikkelt een persoonlijke artistieke taal aan de hand van diverse materialen en technieken (tekenen en schilderen, fotograferen, collage…). Je wordt intensief begeleid tijdens het wordingsproces om tot persoonlijke creaties te komen. Tijdens dit ontwikkelingsproces leer je om in dialoog te gaan met kunst.

Atelier 3D

De lessen atelier 3D vertrekken vanuit dezelfde denkwijze en persoonlijke ideeën als de lessen atelier 2D. Het driedimensionaal creëren staat centraal. Je onderzoekt en experimenteert met de mogelijkheden van verschillende ruimtelijke materialen en de bijhorende technieken. Experiment en concept staan centraal bij het ontwikkelen van een persoonlijke visie. Jouw eigen creaties krijgen een extra dimensie door ze in een ruimtelijke context te plaatsen. Stapsgewijs ervaar je en ontdek je nieuwe mogelijkheden die je perceptie verruimen.

Fotografie en digitale media

Je maakt kennis met digitale technieken (foto, fotomanipulatie, geluid, video ...) en je past deze toe in je eigen artistieke projecten.

Vrije grafiek

De lessen vrije grafiek bieden je vanuit hun speciefieke eigenschappen extra uitdrukkingsmogelijkheden. Je experimenteert met, onderzoekt en geeft vorm via de vrije grafische druktechnieken zoals linosnede, houtsnede, ets en monotype.

Kunstgeschiedenis en kunstinitiatie

Deze vakken leren je hoe kunstenaars je zijn voorgegaan en je kunnen inspireren. Kunstgeschiedenis maakt je wegwijs in de geschiedenis van de kunst. Je maakt kennis met stijlen en stromingen. Het accent ligt op de schilder- en beeldhouwkunst, de vrije grafische kunst en de bouwkunst. Kunstinitiatie biedt je de kans om interessante kunstwerken uit verschillende periodes te kiezen. Je leert deze kunstwerken bekijken, ontleden en bespreken volgens onderwerp, opbouw en structuur, techniek en compositie ... Je ontwikkelt een kritische houding ten opzichte van kunst. Je leert hoe je wat je ziet kunt toepassen in je eigen werk.
 

Toekomst

De studierichting kso Vrije beeldende kunst is niet finaliteitgericht. Het ruime pakket algemene vakken biedt slaagkansen bij verdere studies in verschillende vormen van hoger onderwijs en in het bijzonder bij studierichtingen in het artistiek georiënteerd hoger onderwijs. Onder meer de volgende opleidingen komen in aanmerking: de academische bachelor Beeldende kunsten (Vrije kunsten, Fotografie, Grafisch ontwerp, Mode, Textielontwerp, Theaterkostuum, Juweelontwerp en edelsmeedkunst), de academische bachelor Kunstwetenschappen of Audiovisuele kunsten, de professionele bachelor Beeldende vormgeving, Interieurvormgeving of Onderwijs. Ook andere bacheloropleidingen komen in aanmerking.
Als je (nog) niet kiest voor hoger onderwijs, kan je op onze school terecht voor de Se-n-se opleiding kso Ruimtelijke vormgeving.

VAKKEN

5de jaar

6de jaar

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Kunstinitiatie 1 1
Kunstgeschiedenis 2 2
Vrij beeldend vormgeven    
• Atelier 2D 4 4
• Atelier 3D 4 4
• Fotografie en digitale media 2 2
• Vrije grafiek 2 2
Waarnemingstekenen    
• Stilleven 1 1
• Figuurschetsen 1 1
• Constructief schetsen 1 1
   
TOTAAL 34 34