Toegepaste beeldende kunst

Ben je inventief, creatief en gepassioneerd door kunst? Wil je onderzoeken en experimenteren? De studierichting Toegepaste beeldende kunst richt zich op de beeldende kunst in het algemeen en op de toegepaste kunstvormen in het bijzonder. Toegepaste kunst is kunst die niet uitsluitend ontstaat uit artistieke expressie, maar die een verbinding vormt tussen praktisch nut en artistieke vormgeving. Functionaliteit wordt steeds gecombineerd met een artistiek verantwoorde vormgeving. Een geïnteresseerde en kritische houding tegenover kunst en cultuur (geschiedenis, kunst en wetenschappen) is noodzakelijk. Wanneer je interesse hebt om je artistieke en technische vaardigheden te ontwikkelen via twee- en driedimensionale ontwerpen en creaties, dan is Toegepaste beeldende kunst jouw studierichting.

Vooropleiding

De logische vooropleiding is de tweede graad kso Beeldende en architecturale kunsten. Ook wanneer je geslaagd bent in een andere tweede graad aso, kso of tso en voldoende gemotiveerd bent, kan je starten in deze studierichting.
 

Wat mag je verwachten?

Kunstvakken

Je krijgt wekelijks een groot pakket uren kunstvakken in de kunstateliers. Deze uren worden aangevuld met 2 uur kunstgeschiedenis en 1 uur kunstinitiatie. Binnen de vakken van de studierichting is ook ruimte voor integratie van nieuwe media zoals film en stop-motion.

Waarnemingstekenen

Dit is een basisvak. Via schetsen, tekenen, schilderen en modelleren met klei leer je de vormen en kleuren kennen van zowat alles wat ons in de wereld omringt. Je verwerft inzicht in compositie, constructie en perspectief. Door intens en regelmatig te oefenen ontwikkel je een persoonlijke schets-, teken- en schilderstijl. Deze kennis kan je onmiddellijk toepassen in de andere kunstvakken.

Beeldende vorming

In de lessen beeldende vorming onderzoek je de beeldende middelen (lijn, vlak, vorm, kleur, compositie...) in combinatie met de beeldende technieken en materialen. Je maakt twee- en driedimensionale creaties. Je wordt gestimuleerd om zelfstandig en met een grote vrijheid te experimenteren en te zoeken naar een eigen stijl waarmee je vorm geeft aan een persoonlijke visie of boodschap. Je vertrekt hiervoor steeds van actuele onderwerpen.

Toegepaste beeldende vorming

Binnen het pakket toegepaste beeldende vorming kies je bij de start van het vijfde jaar 2 van de 3 onderstaande modules:

  • Fotografie

In de lessen fotografie leer je de basisprincipes van de fotografie in het algemeen en van het digitaal fotograferen in het bijzonder. Je maakt fotoreportages op locatie en in de fotostudio. Via gevarieerde opdrachten verwerf je de basiskennis over licht, compositie en kleur. Je krijgt inzicht in het gebruik en de mogelijkheden van het professionele digitale fototoestel. Je gaat creatief om met de fotografische middelen en de digitale technieken in functie van grafische toepassingen zoals foto-illustraties, advertenties, affiches... Je bewerkt en verwerkt de foto’s in functie van het doel en de doelgroep op de Mac-computers met het programma Photoshop.

  • Grafische vormgeving

In de lessen grafische vormgeving ontwerp je op een persoonlijk, artistieke en functionele wijze grafische communicatie op basis van een opdracht/briefing. Je bedenkt originele concepten, je visualiseert deze concepten en maakt het presentatiemateriaal voor affiches, logo’s, verpakkingen, covers, advertenties, folders… Lay-out of het combineren van beelden (foto’s, illustraties) en typografie (tekst, lettertypes) is hierbij heel belangrijk. Schetsend, tekenend en schilderend zet je je ideeën op papier. Deze schetsen zet je met behulp van Mac-computer om in presentatietekeningen. Je gebruikt hiervoor de grafische programma’s Illustrator, InDesign en Photoshop.

  • Keramiek

In de lessen keramiek onderzoek je de verschillende eigenschappen van klei. Je experimenteert doelbewust met verschillende kleisoorten, opbouwtechnieken (handopbouw, massief werken, kleiplaten en het werken met mallen) en decoratietechnieken (engobe, oxiden, pigmenten en textuur). Je verwerft inzicht en vaardigheid in het droogproces, het stapelen van de werkstukken in de oven en het bakprocedé in een elektrische oven of een zelfgemaakte veldoven. Deze kennis en vaardigheden, gecombineerd met jouw creativiteit en bereidheid tot onderzoek, brengen je tot unieke werkstukken.

Kunstgeschiedenis en kunstinitiatie

Deze vakken leren je hoe kunstenaars je zijn voorgegaan en je kunnen inspireren. Kunstgeschiedenis maakt je wegwijs in de geschiedenis van de kunst. Je maakt kennis met stijlen en stromingen. Het accent ligt op de schilder- en beeldhouwkunst, de bouwkunst en de toegepaste kunstvormen zoals fotografie, keramiek en grafische vormgeving. Kunstinitiatie biedt je de kans om interessante kunstwerken uit verschillende periodes te kiezen. Je leert deze kunstwerken bekijken, ontleden en bespreken volgens onderwerp, opbouw en structuur, techniek en compositie ... Je ontwikkelt een kritische houding ten opzichte van kunst. Je leert hoe je wat je ziet kunt toepassen in je eigen werk.

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan behaal je het diploma secundair onderwijs. De studierichting kso Toegepaste beeldende kunst bereidt je voor op verdere studies. Het ruime pakket algemene vakken biedt slaagkansen in verschillende vormen van hoger onderwijs en in het bijzonder in het artistiek georiënteerd hoger onderwijs. Onder meer de volgende opleidingen komen in aanmerking: de academische bacheloropleiding Beeldende kunsten (Fotografie, Keramiek, Vrije kunsten, Grafisch ontwerp, Mode, Textielontwerp, Theaterkostuum, Juweelontwerp en edelsmeedkunst), Kunstwetenschappen of Audiovisuele kunsten, de professionele bacheloropleidingen Audiovisuele technieken (fotografie), Beeldende vormgeving, Interieurvormgeving of Onderwijs. Ook andere bacheloropleidingen komen in aanmerking. Als je (nog) niet kiest voor hoger onderwijs, kan je op onze school terecht voor de Se-n-se opleiding kso Ruimtelijke vormgeving.

VAKKEN

5de jaar

6de jaar

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Beeldende vorming 3 3
Kunstinitiatie 1 1
Kunstgeschiedenis 2 2
Toegepaste beeldende vorming    
keuze tussen 2 van de 3 modules:    
• Fotografie 4 4
• Grafische vormgeving 4 4
• Keramiek 4 4
Waarnemingstekenen    
• Waarnemingstekenen 2 2
• Figuurschetsen 1 1
• Constructief schetsen 1 1
   
TOTAAL 34 34