Beeldende vorming

Ben je artistiek aangelegd, heb je een passie voor beeldende kunst en zoek je ook theoretische uitdaging? De studierichting Beeldende vorming combineert een brede algemene opleiding met een artistieke vorming. De studierichting is theoretisch onderbouwd. Het conceptueel denken en handelen is belangrijk. Je wilt actief aan de wereld participeren. Je benadert kunst onbevooroordeeld en kritisch. Je spreekt er een doordacht waardeoordeel over uit. Je ervaart dat er voor eenzelfde beeldende probleemstelling verschillende oplossingen bestaan. Je geeft twee- en driedimensionaal vorm vanuit de waarneming en vanuit het beeldend onderzoek met traditionele en hedendaagse technieken. Je uit jezelf op een vlotte manier. Wanneer je interesse hebt om persoonlijke en creatieve oplossingen te zoeken en keuzebepalende argumenten te selecteren bij beeldende probleemstellingen, dan is Beeldende vorming jouw studierichting.

Vooropleiding

De logische vooropleiding is de tweede graad kso Beeldende en architecturale vorming. Als je een andere tweede graad aso, kso of tso hebt gevolgd, dan kan je starten mits voldoende studiemotivatie en artistieke interesse.
 

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 20 uur algemene vakken waaronder een uitgebreid pakket wiskunde.

Kunstvakken

Je krijgt wekelijks een groot aantal uren kunstvakken in de kunstateliers. Deze uren worden aangevuld met 2 uur kunstgeschiedenis, 1 uur kunstinitiatie en in het vijfde jaar met 1 uur esthetica muziek.

Waarnemingstekenen

Waarnemingstekenen is het basisvak. Via schetsen, tekenen, schilderen en modelleren met klei leer je de vormen en kleuren kennen van zowat alles wat ons in de wereld omringt: de menselijke figuur, fauna, flora, landschap, architectuur en objecten. Je verwerft inzicht in compositie, constructie en perspectief. Door intens en regelmatig te oefenen, ontwikkel je een persoonlijke schets-, teken- en schilderstijl. Deze kennis pas je onmiddellijk toe in de andere kunstvakken.

Beeldende vorming tweedimensionaal en driedimensionaal

De lessen beeldende vorming dagen je uit en stimuleren je om via je artistieke creaties een diepere relatie aan te gaan met de jouw omringende wereld. Via verschillende thema's ontwikkel je jouw persoonlijke uitdrukkingsmogelijkheden en een eigen beeldende stijl. Je bestudeert, onderzoekt en experimenteert met de beeldende middelen, materialen en technieken. In de lessen beeldende vorming tweedimensionaal schilder je met verschillende verfsoorten op diverse ondergronden. Je experimenteert met mixed media en collagetechnieken. Je onderzoekt de eigenschappen van en geeft vorm via textielbewerkingstechnieken en druktechnieken.
In de lessen beeldende vorming driedimensionaal maak je ruimtelijke creaties. Je onderzoekt en experimenteert met de (expressie)mogelijkheden van verschillende ruimtelijke materialen zoals klei, hout, steen, metaal en recyclagemateriaal, en ruimtelijke technieken zoals modelleren, beitelen, vijlen en solderen.

Kunstgeschiedenis en kunstinitiatie

Deze vakken leren je hoe kunstenaars je zijn voorgegaan en kunnen inspireren.
De lessen kunstgeschiedenis maken je wegwijs in de geschiedenis van de kunst. Je maakt kennis met de verschillende stijlen en stromingen. Het accent ligt op de schilder-, bouw- en beeldhouwkunst. Ook andere kunstvormen zoals film en muziek komen aan bod.
De lessen kunstinitiatie bieden je de kans om interessante kunstwerken uit verschillende periodes te kiezen. Je leert deze kunstwerken bekijken, ontleden en bespreken volgens onderwerp, opbouw en structuur, techniek en compositie. Zo ontwikkel je een kritische houding ten opzichte van kunst. Je leert nagaan hoe je wat je ziet kunt toepassen in je eigen werk.

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan behaal je het diploma secundair onderwijs. De studierichting kso Beeldende vorming bereidt je voor op verdere studies. Het ruime pakket algemene vakken biedt slaagkansen in verschillende vormen van hoger onderwijs en in het bijzonder in het artistiek georiënteerd hoger onderwijs. Onder meer de volgende opleidingen komen in aanmerking: de academische bacheloropleiding Beeldende kunsten (Vrije kunsten, Fotografie, Grafisch ontwerp, Mode, Textielontwerp, Theaterkostuum, Juweelontwerp en edelsmeedkunst), Kunstwetenschappen of Interieurarchitectuur, de professionele bacheloropleidingen Beeldende vormgeving, Interieurvormgeving of Onderwijs. Ook andere professionele en academische bacheloropleidingen komen in aanmerking.

VAKKEN

5de jaar

6de jaar

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Beeldende vorming tweedimensionaal 3 5
Beeldende vorming driedimensionaal 4 3
Esthetica muziek 1 0
Kunstinitiatie 1 1
Kunstgeschiedenis 2 2
Waarnemingstekenen    
• Waarnemingstekenen 2 2
• Figuurschetsen 1 1
   
TOTAAL 34 34