Architecturale vorming

Ben je gepassioneerd door architectuur en wiskundig en wetenschappelijk ingesteld? De studierichting Architecturale vorming combineert een brede algemene opleiding met een artistieke vorming. De studierichting is theoretisch onderbouwd en sterk gericht op het conceptuele denken en handelen. Wie kiest voor Architecturale vorming heeft een grote belangstelling voor kunst in het algemeen en voor architectuur in het bijzonder. Je wilt actief aan deze wereld participeren. Je benadert de kunst onbevooroordeeld en kritisch. Je spreekt er een doordacht waardeoordeel over uit. Je uit jezelf op een vlotte manier. Wanneer je interesse hebt om persoonlijke en creatieve oplossingen te zoeken en keuzebepalende argumenten te selecteren bij architecturale probleemstellingen, dan is Architecturale vorming jouw studierichting.

Vooropleiding

De logische vooropleiding is de tweede graad kso Beeldende en architecturale vorming. Als je een andere tweede graad aso, kso of tso hebt gevolgd, dan kan je starten mits voldoende studiemotivatie, artistieke interesse en aanleg voor wiskunde.
 

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 22 uur algemene vakken. Het bevat een uitgebreid pakket wiskunde en natuurwetenschappen. De moeilijkheidsgraad van de wiskunde in de derde graad Architecturale vorming is vergelijkbaar met die van de wiskunde in analoge aso-richtingen. Op het programma staat analytische meetkunde, algebra, analyse en statistiek.

Kunstvakken

Je krijgt wekelijks 9 uur kunstvakken in de kunstateliers. Deze uren worden aangevuld met 2 uur kunstgeschiedenis en 1 uur kunstinitiatie.

Architecturale vorming

In de lessen architecturale vorming onderzoek je architectuur in relatie tot de plek, de kunst, de cultuur, de architect … Je analyseert de wereld van architectuur, zowel historisch als actueel, in al zijn vormen. Je ontwikkelt een creatief architecturaal en ruimtelijk denken. Je gaat creatief en persoonlijk om met vorm, compositie en ruimte in de tweede en derde dimensie. Je ontwikkelt een persoonlijke taal in schetsen, tekeningen, collages, maquettes … zowel met klassieke middelen als met CAD-tekensoftware.

Kunstgeschiedenis en kunstinitiatie

Deze vakken leren je hoe kunstenaars je zijn voorgegaan en kunnen inspireren.
De lessen kunstgeschiedenis maken je wegwijs in de geschiedenis van de kunst. Je maakt kennis met de verschillende stijlen en stromingen. Het accent ligt op de architectuur. Ook de schilder- en beeldhouwkunst en andere kunstvormen komen aan bod.
De lessen kunstinitiatie bieden je de kans om interessante kunstwerken uit verschillende periodes te kiezen. Je leert deze kunstwerken bekijken, ontleden en bespreken volgens onderwerp, opbouw en structuur, techniek en compositie. Zo ontwikkel je een kritische houding ten opzichte van kunst. Je leert nagaan hoe je wat je ziet kunt toepassen in je eigen werk.

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan behaal je het diploma secundair onderwijs. De studierichting kso Architecturale vorming bereidt je voor op verdere studies. Het ruime pakket algemene vakken biedt slaagkansen in verschillende vormen van hoger onderwijs en in het bijzonder in het artistiek georiënteerd hoger onderwijs. Ondermeer de volgende opleidingen komen in aanmerking: de academische bacheloropleidingen Architectuur, Interieurarchitectuur, Kunstwetenschappen of Beeldende kunst, de professionele bacheloropleiding Interieurvormgeving.
Ook andere professionele en academische bacheloropleidingen komen in aanmerking.

VAKKEN

5de jaar

6de jaar

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Architecturale vorming 9 9
Kunstgeschiedenis 2 2
Kunstinitiatie 1 1
   
TOTAAL 34 34