Architecturale en binnenhuiskunst

Wil je originele oplossingen zoeken binnen het domein van de architectuur en de binnenhuiskunst? Ben je ook op zoek naar technische kennis en vaardigheden? De studierichting Architecturale en binnenhuiskunst richt zich op de wereld van de architectuur (bouwkunst) en de binnenhuiscultuur (interieur en design). Wie kiest voor Architecturale en binnenhuiskunst heeft een grote interesse voor deze twee domeinen en voor kunst in het algemeen. 

Vooropleiding

De logische vooropleiding is de tweede graad kso Beeldende en architecturale kunsten. Als je de tweede graad kso Beeldende en architecturale vorming of Artistieke opleiding hebt gevolgd, dan kan je eveneens instappen. Ook wanneer je geslaagd bent in de tweede graad aso of tso en voldoende gemotiveerd bent, kan je starten in deze studierichting.
 

Wat mag je verwachten?

Kunstvakken 

Je krijgt wekelijks een groot pakket uren kunstvakken in de kunstateliers. Deze lessen worden aangevuld met 2 uur kunstgeschiedenis en 1 uur kunstinitiatie. In de studierichting Architecturale en binnenhuiskunst vormen de verschillende kunstvakken één geheel. Je benadert de opdrachten vanuit vier componenten: 'waarneming en voorstelling', 'kunst en cultuur', 'ontwerp' en 'wetenschap en techniek'. Via gevarieerde thema's en specifieke oefeningen treden deze componenten in wisselwerking met elkaar.
Vanuit de tweedimensionale weergave evolueer je naar de driedimensionale weergave. Het ruimtelijk denken en het inzicht in perspectief en perspectieftekenen is heel belangrijk.

Waarneming

De lessen waarneming geven je een belangrijke basis. Via schetsen, tekenen en fotograferen leer je de vormen en kleuren kennen van zowat alles wat ons in de wereld omringt. Interessante vormen uit de natuur en specifieke vormen en objecten uit de architectuur en de binnenhuiscultuur komen aan bod. Deze vorm- en kleurkennis heb je nodig om toe te passen in de andere kunstvakken.

Atelier architectuur / Atelier binnenhuis

In de lessen atelier architectuur en atelier binnenhuis word je getraind in het exact tekenen met meet- en tekeninstrumenten. Je leest en tekent plannen, doorsnedes en aanzichten van architectuur- en meubelwerk. Je maakt presentatiemaquettes met verschillende maquettematerialen. Een aantal opdrachten worden opgebouwd vanuit vormontledingen en ontwerphandelingen. Deze motorische vaardigheden zijn nooit een doel op zich, maar altijd gekoppeld aan interessante en gevarieerde opdrachten. Deze vakken combineren een uitgebreide kleuren-en materialenkennis met artistieke presentatietechnieken. Je bestudeert ontwerpen, je tekent op schaal of je experimenteert op ware grootte. Je integreert courante ICT-toepassingen.

Computertekenen

In de lessen computertekenen leer je werken met het computerprogramma AutoCAD. Je start met het tweedimensionaal tekenen. Al snel zet je de stap naar het driedimensionaal tekenen. De toepassingen zijn gekoppeld aan de opdrachten uit de lessen vorm atelier architectuur, atelier binnenhuis en wetenschap en techniek.

Wetenschap en techniek

De lessen wetenschap en techniek behandelen de wetenschappelijke en technische kennis die je nodig hebt bij het ontwerpen en uitvoeren van architecturale en binnenhuisprojecten. Materialenkennis, stabiliteit, constructie en vakterminologie vormen de basis van dit vak. In een verder stadium komt de ruimere benadering van het begrip duurzaamheid aan bod via de opbouw van constructies, hedendaagse isolatieprincipes, milieu en gezondheid. Je berekent hoeveelheden aan materialen in gebouwen en interieurs door integratie van het rekenprogramma Excel.

Kunstgeschiedenis en kunstinitiatie

Deze vakken leren je hoe kunstenaars je zijn voorgegaan en kunnen inspireren.
De lessen kunstgeschiedenis maken je wegwijs in de geschiedenis van de kunst. Je maakt kennis met de verschillende stijlen en stromingen. Het accent ligt op de architectuur- en de binnenhuisbeleving.
De lessen kunstinitiatie bieden je de kans om interessante kunstwerken uit verschillende periodes te kiezen. Je leert deze kunstwerken bekijken, ontleden en bespreken volgens onderwerp, opbouw en structuur, techniek en compositie. Je leert nagaan hoe je wat je ziet kunt toepassen in je eigen werk.

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan behaal je het diploma secundair onderwijs. De studierichting kso Architecturale en binnenhuiskunst bereidt je voor op verdere studies. Het ruime pakket algemene vakken biedt slaagkansen in verschillende vormen van hoger onderwijs en in het bijzonder in het artistiek georiënteerd hoger onderwijs. Onder meer de volgende opleidingen komen in aanmerking: de professionele bacheloropleidingen Interieurvormgeving, Architectuurassistentie, Bouw of Landschaps- en tuinarchitectuur; de academische bacheloropleidingen Interieurarchitectuur, Architectuur of Beeldende kunsten; de professionele bachelor Onderwijs. Ook andere bacheloropleidingen komen in aanmerking. Als je (nog) niet kiest voor hoger onderwijs, dan kan je op onze school terecht voor de Se-n-se opleiding kso Ruimtelijke vormgeving.

VAKKEN

5de jaar

6de jaar

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 1
Natuurwetenschappen 0 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 3 3

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Atelier architectuur 4 3
Atelier binnenhuis 4 4
Computertekenen 3 3
Kunstgeschiedenis 2 2
Kunstinitiatie 1 1
Waarneming 2 2
Wetenschap en techniek 2 2
   
TOTAAL 34 34