Verzorging-voeding, iets voor jou?

De tweede graad Verzorging-voeding bereidt je voor op doorstroming naar een derde graad in de verzorgende of huishoudelijke sector. Je verwerft kennis en vaardigheden op het vlak van huishouding, expressie, communicatie en gezondheid. Je leert zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Als je graag met mensen – jong of oud – omgaat, van aanpakken weet en praktisch ingesteld bent, dan is Verzorging-voeding jouw studierichting.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Verzorging-voeding, moet je geslaagd zijn in een beroepsvoorbereidend leerjaar of een tweede leerjaar van de eerste graad.

Als je 15 jaar bent of een regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs, dan kan je starten mits een gunstig advies van de toelatingsklassenraad.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 13 uur algemene vakken. Die bereiden je voor op een derde graad bso.

Het vak verzorging-voeding

De inhouden van het vak verzorging-voeding kunnen we samenbrengen onder vier grote pijlers:

Gezondheid en welzijn

Je bestudeert wat een gezonde leefstijl is en staat stil bij je eigen leefstijl. De basisprincipes van eerste hulp bij ongevallen komen aan bod. Je maakt kennis met de thema's voeding en stofwisseling, uitscheiding, slaap en rust, waarneming en cognitie, seksualiteit en voortplanting.

Gedrag, communicatie en werken in groep

Je leert emoties uiten en herkennen. Je gaat na hoe je het welbevinden bij jezelf en bij een ander kan verhogen. Je leert hoe je activiteiten voor verschillende doelgroepen op een gepaste wijze kan ondersteunen. Er gaat veel aandacht naar communicatievaardigheden en een correct gebruik van communicatiemiddelen.

Kwaliteitsbewust handelen en kennismaken met beroepen

Je leert doordacht, milieubewust, veilig, ergonomisch, hygiënisch, economisch en respectvol handelen. Daarnaast sta je uitvoerig stil bij het observeren (bekijken) en registreren (optekenen) van en reflecteren (nadenken) over je eigen handelen.

Je maakt kennis met beroepen binnen de zorgsector. Je leert je eigen studiekeuze motiveren en je denkt na over je eigen mogelijkheden en beperkingen.

Praktijk

Je leert een eenvoudige, gezonde maaltijd plannen en bereiden voor verschillende doelgroepen (leeftijdsgenoten, kinderen,…). Je denkt na over je eigen voedingsgewoonten. Aansluitend hierbij leer je zorg dragen voor linnen en voor keukens, leefruimtes en lokalen.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van de tweede graad bso en kan je overgaan naar de derde graad bso. De tweede graad Verzorging-voeding bereidt je grondig voor op de derde graad Organisatiehulp.

Een overgang naar een andere bso-richting is mogelijk, maar omwille van de praktijkvakken niet altijd eenvoudig.

VAKKEN

4de jaar

BASISVORMING

Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 3
Wiskunde 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

 
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 2
Toegepaste informatica 1
Verzorging-voeding  
• Communicatie en omgang 4
• Gezondheid en welzijn 3
• Praktijk 10
 
TOTAAL 34