Farmaceutisch-technisch assistent

Heb je een grote interesse voor wetenschappen in het algemeen en voor de medische wereld in het bijzonder? Werk je nauwkeurig en help je graag mensen verder? Dan is Farmaceutisch-technisch assistent jouw studierichting. Je verwerft wetenschappelijke kennis en je raakt vertrouwd met wetenschappelijke onderzoeksmethodes. Je leert over aandoeningen en hun oorzaken, over de werking en de bereiding van geneesmiddelen, en over het werken in de apotheek. Je leert voorschriften en recepten lezen, uitvoeren en afleveren. Tijdens laboratoriumwerk en stages in een (ziekenhuis)apotheek kan je de theoretische kennis concreet toepassen.

Vooropleiding

Wanneer je geslaagd bent in een tweede graad aso, kso of tso, dan kan je starten in de studierichting Farmaceutisch-technisch assistent. Studierichtingen met een uitgebreid urenpakket wetenschappen bieden hierop een goede voorbereiding: aso-richtingen met meerdere uren wetenschappen, tso Techniek-wetenschappen, tso Biotechnische wetenschappen, tso Industriële wetenschappen en tso Sociale wetenschappen.
 

Wat mag je verwachten?

Vakken van de studierichting

Farmaceutische plantkunde

In de lessen farmaceutische plantkunde bestudeer je kruiden als mogelijke geneesmiddelen en maak je kennis met homeopathie.

Farmaceutische technologie

In de lessen farmaceutische technologie leer je werken met medische voorschriften. Je voert bepaalde bereidingen zelfstandig uit en verpakt ze volgens de wettelijke normen. Je maakt ook kennis met industriële bereidingsvormen.

Fysica

In de lessen fysica bestudeer je elektriciteit, trillingen, golven en de fysische verschijnselen bij farmaceutische toepassingen.

Geneesmiddelenleer

In de lessen geneesmiddelenleer bestudeer je de verschillende geneesmiddelengroepen en hun functie, het correct gebruik, de toedieningswijze, de werking, de bijwerkingen en de interactie met andere geneesmiddelen. Het lezen en verklaren van de bijsluiters speelt een belangrijke rol bij het informeren van patiënten.

Parafarmacie

In de lessen parafarmacie buig je je zowel over voedingsleer als over cosmetologie. Je bestudeert en onderzoekt cosmetische producten voor huid- en haarverzorging.

Stage

Tijdens de stage voer je zelfstandig berekeningen en bereidingen uit. Je past de wetgeving in verband met de aflevering en de bewaring van geneesmiddelen concreet toe. Je gebruikt toestellen en materialen op een correcte manier. Je helpt met de administratieve verwerking van de verrichtingen en met het stockbeheer. Je loopt in totaal 300 uur stage, een vereiste voor het behalen van de beroepstitel farmaceutisch-technisch assistent.

Tarificatie en wetgeving

De lessen tarificatie en wetgeving behandelen de wetgeving in verband met de apotheek, geneesmiddelen en voorschriften. Je leert administratieve formulieren en tarieven hanteren. Je leert werken met een computerprogramma dat apothekers gebruiken.

Toegepaste chemie

In de lessen toegepaste chemie krijg je een stevige theoretische basis. Je ondervindt de invloed van chemie op de ontwikkeling van farmaceutische producten via laboratoriumoefeningen.

Toegepaste biologie

In de lessen toegepaste biologie wissel je laboratoriumoefeningen af met een theoretische benadering van de cel, voeding, ademhaling, beweging, coördinatie, voortplanting, erfelijkheid en microbiologie.

Toxicologie

De lessen toxicologie behandelen mogelijke oorzaken van vergiftiging, de inwerking van een gif op het menselijk lichaam en de behandeling hiervan. Daarnaast komen de invloed van pesticiden en de milieuverontreiniging aan bod.
 

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan behaal je je diploma secundair onderwijs als farmaceutisch-technisch assistent. Je kan onmiddellijk aan de slag in een (ziekenhuis)apotheek, als bediende in een groothandel voor geneesmiddelen of in een tarificatiedienst.
Wanneer je gemotiveerd bent, dan kan je ook doorstromen naar een paramedische of wetenschappelijke richting in het hoger onderwijs: de professionele bacheloropleidingen Verpleegkunde, Voedings- en dieetleer, Laborant, Secundair onderwijs (wetenschappen), Farmaceutische en biologische technieken… Andere overgangen zijn ook mogelijk.

VAKKEN

5de jaar

6de jaar

BASISVORMING

 
Aardrijkskunde 2 0
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 0 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

   
Farmaceutische plantkunde 0 1
Farmaceutische technologie 4 2
Fysica 2 0
Geneesmiddelenleer 2 3
Parafarmacie 0 1
Stage 2 8
Tarificatie en wetgeving 1 1
Toegepaste chemie 4 2
Toegepaste biologie 4 0
Toxicologie 0 1
   
TOTAAL 34 34