Creatie en mode, iets voor jou?

De studierichting Creatie en mode spreekt je creativiteit optimaal aan om te komen tot originele, persoonlijke en functionele creaties in soepele materialen. Je verruimt je horizon door de ontwikkeling van denk- en doeprocessen, ondersteund door een algemene vorming. Je ontwikkelt je persoonlijke, maatschappelijke en communicatieve vaardigheden.

Als je creatief en handig bent, geïnteresseerd in mode en ook een stevige theoretische basis aankunt, dan is Creatie en mode jouw studierichting.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Creatie en mode moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de eerste graad.

Als je instroomt in het tweede leerjaar van de tweede graad, dan word je extra begeleid.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 20 uur algemene vakken. Ze bereiden je voor op een derde graad.

Vakken van de studierichting

Kunst en creatie

 

In de lessen kunst en creatie wordt je creativiteit aangesproken om bij het vormgeven tot een authentiek ontwerp te komen. Allerhande beeldinformatie uit de natuur, kunst en cultuur gebruik je als inspiratiebron om je  ideeën te ontwikkelen en uit te werken. Je ontwikkelt creativiteit, waarnemingsvermogen en visueel geheugen. Ondanks de grote vrijheid die je krijgt moet je de ontwerpen in de lessen vormgeving en praktijk kunnen vertalen in produceerbare en verkoopbare concepten. In de presentatiefase presenteer je de prototypes op diverse manieren.

Vormgeving

In de lessen vormgeving doorloop je de verschillende fasen die nodig zijn voor de modelontwikkeling. Het ontwerp zet je om in een productierijp patroon. Je gebruikt het professioneel computerprogramma Gerber voor vormgeving en technisch tekenen.

Praktijk

In lessen praktijk analyseer je grondig het ontwerp en bestudeer je de manier van produceren. Je houdt rekening met prijs, kwaliteit, ergonomie, milieuvriendelijkheid en werkorganisatie.  Dit opzoekwerk leidt tot de realisatie van prototypes.

Sociale en communicatieve vaardigheden

In de lessen sociale en communicatieve vaardigheden leer je jezelf kennen. Je ontwikkelt attitudes en sociale vaardigheden die nodig zijn in de omgang met anderen.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs en kan je overgaan naar een derde graad. Na tweede graad Creatie en mode ben je goed voorbereid om verder te studeren in de derde graad tso Creatie en Mode. Je kan ook kiezen voor een ander studiegebied.

VAKKEN

4de jaar

BASISVORMING

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

 
Kunst en creatie 4
Praktijk 4
Sociale en communicatieve vaardigheden 2
Vormgeving 4
 
TOTAAL 34