Bio-esthetiek, iets voor jou?

De richting Bio-esthetiek biedt naast een ruime algemene vorming een ernstige theoretisch-praktische opleiding in de schoonheidsverzorging. In de lessen praktijk leer je de diverse technieken voor hand-, gelaats- en voetverzorging. Daarnaast maak je kennis met dameskappen. Een wetenschappelijke basis met nadruk op chemie, biologie en toegepaste anatomie ondersteunt de praktijk.

Als je je wil specialiseren in de wereld van de schoonheidsverzorging, graag en vlot omgaat met mensen en nauwkeurig kunt werken, dan is Bio-esthetiek jouw studierichting.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Bio-esthetiek moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de eerste graad. Als je instroomt in het tweede leerjaar van de tweede graad word je extra begeleid.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks een aanzienlijk urenpakket algemene vakken. Ze bereiden je voor op een derde graad.

Vakken van de studierichting

Bio-esthetiek

In de lessen handverzorging verwerf je de nodige vaardigheden voor het vlot uitvoeren van een volledige nagelverzorging. Bovendien leer je handmassagetechnieken toepassen.

In de lessen gelaatsverzorging oefen je technieken in voor de reiniging en de verzorging van de huid. Je leert ook het gelaat masseren en een make-up uitvoeren.

In de lessen voetverzorging train je de basistechnieken en de voetmassage.

Dameskappen

De lessen dameskappen ondersteunen de praktijk bio-esthetiek. Je leert technieken om efficiënt een kapsel te verzorgen of bij te werken.

Stijlleer

De lessen stijlleer behandelen de trends op het gebied van bio-esthetiek in verschillende periodes van de geschiedenis.

Toegepaste anatomie

De lessen toegepaste anatomie sluiten aan bij de lessen natuurwetenschappen, maar ze vertrekken vanuit de invalshoek van de lichaamsverzorging. Je bestudeert de cel, de weefsels, de huid, het haar, het beender- en spierstelsel en de gewrichten en daardoor leer je inzichtelijk werken.

Vaktheorie

De lessen vaktheorie bieden jou een theoretische achtergrond bij alle praktijkvakken. Je bestudeert materialen, producten en apparaten en je staat stil bij hygiëne en ergonomie. Ook kleurenleer staat op het programma.

Toekomst

Wanneer je slaagt, dan behaal je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs en kan je overgaan naar een derde graad. Na de studierichting Bio-esthetiek ben je goed voorbereid om verder te studeren in de derde graad tso Schoonheidsverzorging.

VAKKEN

4de jaar

BASISVORMING

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 3

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

 
Bio-esthetiek 7
• Gelaatsverzorging  
• Handverzorging  
• Make-up  
• Voetverzorging  
Dameskappen 1
Stijlleer 1
Toegepaste anatomie 2
Vaktheorie 1
 
TOTAAL 34