Beeldende en architecturale vorming, iets voor jou?

Wanneer je een ruim pakket algemene vakken wilt combineren met het verkennen van de beeldende kunsten en de architectuur, dan is Beeldende en architecturale vorming jouw studierichting. De wereld van de beeldende kunsten leer je kennen via tekenen, schetsen, schilderen, boetseren en vormgeven in hout of steen. De wereld van de architectuur ontdek je via het exact tekenen met meet- en tekeninstrumenten en het maken van maquettes.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Beeldende en architecturale vorming moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de eerste graad. Als je instroomt in het tweede leerjaar van de tweede graad, dan word je extra begeleid. Je krijgt basisopdrachten zodat eventuele tekorten bijgewerkt worden.

 

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 23 uur algemene vakken. Ze bereiden je voor op een derde graad kso van het niveau 'vorming' of 'kunst' . Deze sterk theoretisch onderbouwde richting biedt jou een stevige wiskundige vorming. Vandaar dat je geïnteresseerd bent in wiskunde en er goed in bent. De wiskunde is in moeilijkheidsgraad vergelijkbaar met analoge richtingen in het aso.

Kunstvakken

In het 3de jaar krijg je wekelijks 8 uur kunstvakken in de kunstateliers, in het 4de jaar 7 uur. Deze uren worden aangevuld met 2 uur kunstgeschiedenis en 1 uur kunstinitiatie.

Waarnemingstekenen

Dit is het basisvak. Via schetsen, tekenen en schilderen leer je de vormen en kleuren kennen van zowat alles wat ons in de wereld omringt. Je start met heel eenvoudige objecten en slaagt er na korte tijd in complexe vormen op papier te zetten. Deze vorm- en kleurkennis heb je nodig om toe te passen in de andere kunstvakken.

Beeldende vorming

Hier krijg je de kans om jouw eigen ideeën, gevoelens en ervaringen om te zetten in unieke creaties. Je vertrekt hiervoor steeds vanuit een bepaald onderwerp. De leerkrachten kiezen thema’s die nauw aanleunen bij jouw interessewereld. Via verschillende teken- en schildertechnieken (zoals werken met potlood, houtskool, pastel- en oliekrijt, collage, verf, ...) kom je tot tweedimensionale of vlakke afbeeldingen.

Vanuit klei, hout of steen maar ook met recyclagematerialen creëer je je eigen driedimensionale of ruimtelijke vormen.

Architecturale vorming

Stap voor stap maak je kennis met de wereld van de architectuur. Niet alleen bouwkunst maar ook interieur en design komen aan bod. Je leert driedimensionaal of ruimtelijk denken. Inzicht in perspectief en perspectieftekenen is belangrijk. Je start met het tekenen van eenvoudige meetkundige constructies met meet- en tekeninstrumenten (lat, tekendriehoek, passer). Je maakt hierop interessante toepassingen. Al snel bouw je indrukwekkende maquettes met verschillende materialen.

Kunstgeschiedenis en kunstinititatie

Deze vakken leren je hoe kunstenaars je zijn voorgegaan en kunnen inspireren. Kunstgeschiedenis maakt je wegwijs in de geschiedenis van de kunst. Vertrekkend vanuit de prehistorische kunst ga je stap voor stap in de richting van de nieuwste en actuele kunst. Kunstinitiatie biedt je de kans om interessante kunstwerken uit verschillende periodes te kiezen volgens onderwerp, techniek, compositie, ... Je leert nagaan hoe je wat je ziet kan vertalen naar en toepassen in je eigen werk.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs en kan je overgaan naar een derde graad. Na de studierichting Beeldende en architecturale vorming ben je goed voorbereid om verder te studeren in de derde graad kso. Je kan, afhankelijk van je interesses, kiezen voor Beeldende vorming of Architecturale vorming. Daarnaast behoren Architecturale en binnenhuiskunst, Toegepaste beeldende kunst en Vrije beeldende kunst tot de mogelijkheden.

VAKKEN

4de jaar

BASISVORMING

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 6

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

 
Architecturale vorming 3
Beeldende vorming 2
Kunstgeschiedenis 2
Kunstinitiatie 1
Waarnemingstekenen 2
 
TOTAAL 34