Beeldende en architecturale kunsten, iets voor jou?

Wanneer je de wereld van de beeldende kunst wilt leren kennen via onder meer tekenen, schetsen, schilderen, boetseren, vormgeven in hout of steen, dan zit je al bijna goed.

Wanneer je tegelijk ook de wereld van de architectuur wilt verkennen (via het exact tekenen met meet- en tekeninstrumenten, het maken van maquettes), dan is Beeldende en architecturale kunsten jouw studierichting.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Beeldende en architecturale kunsten moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de eerste graad.
Als je instroomt in het tweede leerjaar van de tweede graad, dan word je extra begeleid. Je krijgt basisopdrachten zodat eventuele tekorten bijgewerkt worden.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 19 uur algemene vakken. Ze bereiden je voor op een derde graad kso van het niveau 'kunst'.

Kunstvakken

Je krijgt wekelijks 12 uur kunstvakken in de kunstateliers. Deze uren worden aangevuld met 2 uur kunstgeschiedenis en 1 uur kunstinitiatie. In de studierichting Beeldende en architecturale kunsten vormen de verschillende kunstvakken één geheel. Er wordt meestal gewerkt rond gezamenlijke onderwerpen. Het bekijken en ontleden van vormen en kleuren en die op verschillende manieren leren weergeven staat in elk vak centraal.

Waarnemingstekenen

Dit is het basisvak. Via schetsen, tekenen en schilderen leer je de vormen en kleuren kennen van zowat alles wat ons in de wereld omringt. Je start met heel eenvoudige objecten en slaagt er na korte tijd in complexe vormen op papier te zetten. Deze vorm- en kleurkennis heb je nodig om toe te passen in de andere kunstvakken.

Beeldende vorming: tweedimensionaal en driedimensionaal

Hier krijg je de kans om jouw eigen ideeën, gevoelens en ervaringen om te zetten in unieke creaties. Je vertrekt hiervoor steeds vanuit een bepaald onderwerp. De leerkrachten kiezen thema’s die nauw aanleunen bij jouw interessewereld. Via verschillende teken- en schildertechnieken (zoals werken met potlood, houtskool, pastel- en oliekrijt, collage, verf, ...) kom je tot tweedimensionale of vlakke afbeeldingen.

Vanuit klei, hout of steen maar ook met recyclagematerialen creëer je je eigen driedimensionale of ruimtelijke vormen.

Architecturale vorming

Stap voor stap maak je kennis met de wereld van de architectuur. Niet alleen bouwkunst maar ook interieur en design komen aan bod. Je leert driedimensionaal of ruimtelijk denken. Inzicht in perspectief en perspectieftekenen is belangrijk. Je start met het tekenen van eenvoudige meetkundige constructies met meet- en tekeninstrumenten (lat, tekendriehoek, passer). Je maakt hierop interessante toepassingen. Al snel bouw je indrukwekkende maquettes met verschillende materialen.

Kunstgeschiedenis en kunstinititatie

Deze vakken leren je hoe kunstenaars je zijn voorgegaan en kunnen inspireren. Kunstgeschiedenis maakt je wegwijs in de geschiedenis van de kunst. Vertrekkend vanuit de prehistorische kunst ga je stap voor stap in de richting van de nieuwste en actuele kunst. Kunstinitiatie biedt je de kans om interessante kunstwerken uit verschillende periodes te kiezen volgens onderwerp, techniek, compositie, ... Je leert nagaan hoe je wat je ziet kan vertalen naar en toepassen in je eigen werk.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs en kan je overgaan naar een derde graad. Na de studierichting Beeldende en architecturale kunsten ben je goed voorbereid om verder te studeren in de derde graad kso. Je kan, afhankelijk van je interesses, kiezen voor Architecturale en binnenhuiskunst, Toegepaste beeldende kunst of Vrije beeldende kunst. 

Je kan ook kiezen voor een ander studiegebied.

VAKKEN

4de jaar

BASISVORMING

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Wiskunde 3

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

 
Architecturale vorming 3
Beeldende vorming  
• Tweedimensionaal 3
• Driedimensionaal 3
Kunstgeschiedenis 2
Kunstinitiatie 1
Waarnemingstekenen 3
 
TOTAAL 34